To the English Egodocument site

Verschenen: the Diary of Constantijn Huygens Jr.

Lees meer...


cover

Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis

De website van het Instituut Egodocumenten en Geschiedenis heeft als doel het stimuleren van de bestudering van egodocumenten in een historische context.

Het woord egodocument staat voor autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. De term werd rond 1955 bedacht door de historicus Jacques Presser. Hij definieerde egodocumenten als teksten waarin de 'ik', de schrijver, als schrijvend en beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig is.

Op deze website worden de resultaten gepresenteerd van de door Rudolf Dekker begonnen inventarisatie van Nederlandse egodocumenten geschreven tussen 1500 en 1918.

Ook wordt informatie gegeven over het door Arianne Baggerman geleide onderzoeksproject Controlling Time and Shaping the Self: Education, Introspection and Practices of Writing in the Netherlands 1750-1914, waarin Nederlandse egodocumenten centraal staan.

De projecten zijn gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Andere onderdelen van deze website zijn:

  • Informatie over de bijeenkomsten van de Projectgroep Auto/biografie van het Huizinga Instituut, Onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis.
  • Informatie over de publikatiereeks "Egodocumenten" van uitgeverij Verloren.
  • Informatie over de publikatiereeks "Egodocuments and History" van uitgeverij Brill.
  • Informatie over buitenlandse onderzoeksinstituten waarmee wordt samengewerkt.
  • Links naar relevante websites.