To the English Egodocument site

Lijst archieven Egodocumenten tot 1814

Vermeld in inventaris bij 2.1.

Volledige (nieuwe) naam
[Web-adres februari 2010]

English Name

Abdij Berne

Abdij van Bernel

Abbey of Berne

ARA

Nationaal Archief

National Archives

Archief van de Nederlandse Provincie der Dominikanen

-

Archives of Dutch Dominicans

Archief van het Bisdom ‘s-Hertogenbisch

Bisdom Den Bosch

Archives of the Diocese of ‘s-Hertogenbosch

Archiefdienst Westfriese Gemeenten

Westfries Archief

Westfrisian Archives

CBG

Centraal Bureau voor Genealogie

Central Bureau of Genealogy

GA Alkmaar

Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaar Regional Archives

GA Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam City Archives

GA Barneveld

Gemeentearchief Barneveld

Barneveld City Archives

GA Breda

Stadsarchief Breda

Breda City Archives

GA Delft

Archief Delft

Delft Archives

GA Deventer

Stadsarchief en Athenaeum bibliotheek Deventer

Deventer City Archives and Library

GA Dordrecht

Stadsarchief Dordrecht

Dordrecht City Archives

GA Goes

Gemeentearchief Goes

Goes City Archives

GA Groningen

Groninger Archieven

Groningen Archives

GA Haarlem

Noord-Hollands Archief

North-Holland Archives

GA Heerlen

Rijckheyt Centrum voor Regionale geschiedenis

Regional History Centre Rijckheyt

GA Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Heritage Centre for Leeuwarden

GA Leiden

Regionaal Archief Leiden

Leiden Regional Archives

GA Maastricht

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Regional Historic Center Limburg

GA Middelburg

Zeeuws Archief

Zeeland Archives

GA Nijmegen

Regionaal Archief Nijmegen

Nijmegen Regional Archives

GA Rotterdam

Gemeentearchief Rotterdam

Rotterdam City Archives

GA Tholen

Gemeentearchief Tholen

Tholen City Archives

GA Tilburg

Regionaal Archief Tilburg

Tilburg Regional Archives

GA Utrecht

Het Utrechts Archief

Utrecht Archives

GA Venlo

Gemeentearchief Venlo

Venlo City Archives

GA Vlissingen

Gemeentearchief Vlissingen

Vlissingen City Archives

GA Zaanstad

Gemeentearchief Zaanstad

Zaanstad City Archives

GA Zwolle

Historisch Centrum Overijssell

Overijssel Historic Centre

GA ‘s-Gravenhage

Gemeentearchief Den Haag

The Hague City Archives

HRVA

Hoge Raad van Adel

Dutch College of Arms

Katholiek Documentatiecentrum

Katholiek Documentatiecentrum

Catholic Documentation Centre

Katolieke Universiteit Brabant

Universiteit van Tilburg

Tilburg University

Koninklijk Huisarchief

Koninklijk Huisarchief

Royal House Archives

Koninklijke Bibliotheek [KB]

Koninklijke Bibliotheek

National Library of the Netherlands

Nederlands Letterkundig Museum

Nederlands Letterkundig Museum

Dutch Literary Museum

Nederlands Economisch-Historisch Archief

Nederlands Economisch Historisch Archief

Dutch Economic-Historical Archives

Prov. Genootschap Brabant

Nu in bibliotheek Universiteit van Tilburg

Provinciale Bibliotheek Middelburg

Zeeuwse Bibliotheek

Zeeland Library

Provinciale Bibliotheek Friesland

Tresoar. Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Tresoar. Frisian Historical and Literary Centre

RA Drenthe

Drents Archief

Drenthe Archives

RA Friesland

Tresoar. Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Tresoar. Frisian Historical and Literary Centre

RA Gelderland

Gelders Archief

Gelderland Archives

RA Groningen

Groninger Archieven

Groningen Archives

RA Limburg

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Regional Historic Center Limburg

RA Noord-Brabant

Brabants Historisch Informatiecentrum

Brabant Historic Information Centre

RANH [RA Noord-Holland]

Noord-Hollands Archief

North-Holland Archives

RA Overijssel

Historisch Centrum Overijssel

Overijssel Historic Centre

RA Utrecht

Het Utrechts Archief

Utrecht Archives

RA Zeeland

Zeeuws Archief

Zeeland Archives

RA Zuid-Holland

Nationaal Archief

National Archives

Rijksprentenkabinet

Rijksprentenkabinet

Print Room of Rijskmuseum

SAB Deventer

Stadsarchief en Athenaeum bibliotheek Deventer

Deventer City Archives and Library

Stadsbibliotheek Haarlem

Stadsbibliotheek Haarlem

Haarlem City Library

Streekarchief Hollands-Midden Gouda

Groene Hart Archieven

Groene Hart Archives

Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

Voorne-Putten-Rozenburg Regional Archives

UB Amsterdam

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Amsterdam University Library

UB Groningen

Universiteitsbibliotheek Groningen

Groningen University Library

UB Leiden

Universiteitsbibliotheek Leiden

Leiden University Library

UB Nijmegen

Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmegen University Library

UB Utrecht

Universiteitsbibliotheek Utrecht

Utrecht University Library