To the English Egodocument site

Bijeenkomsten sinds 1999 Werkgroep Auto/biografie

Lezingen gehouden in de Projectgroep Auto/biografie van het Huizinga Instituut, het NWO-Vernieuwingsimpulsproject "Controlling time and shaping the Self: Education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914", en de NWO-Internationaliseringsprojecten " Egodocumenten, zelfreflectie en culturele verandering", en "Egodocumenten, zelfreflectie en culturele verandering: Nederland, Zwitserland en de Europese context, 1600-1900".

10 oktober 2014
Mark Loderichs: Dagboek van de Java-oorlog. Het journal de campagne van comte Edouard Errembault de Dudzeele et Orroir, 1825-1830.
Mieke Kiebert-Melief: Een Amsterdamse familie in China, 1919-1946. Onderzoek gebaseerd op de brieven van Frans de Jongh (1919-1932) en de herinneringen van zijn dochter Anneke Knüppe-de Jongh (geboren 1930).
Presentatie van Jan Struys, Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw, uitgegeven en hertaald door Kees Boterbloem (Uitgeverij Panchaud, ISBN/EAN 978-90-820779-3-3).

19 juni 2015
Laura Nys: "Emotie, gender en discipline. Egodocumenten van jongeren in het Rijksopvoedingsegsticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1939)

4 oktober 2013
Mickey Hoyle, over zijn onderzoek in de fotocollectie van het Rijksmuseum naar een reisalbum uit 1908 gemaakt door een jongeman die als secretaris van de Directeur van de Koninklijke Olie op wereldreis ging, en onderweg zelf foto's maakte.
Timo van Barneveld en Arnout Janmaat, over hun onderzoek naar de elf jaar durende wereldreis van twee vrouwelijke 'troubadours' in de jaren 1950. Zij documenteerden hun reis in brieven, dagboeken en een onvoltooide autobiografie.

28 juni 2013
Barbara Henkes: "''Doing & undoing family in the 20th century'. Egodocuments and memories as cross border agents in space and time"
Rudolf Dekker: " Constantijn Huygens jr als “wereldbeschouwer’’, een analyse van zijn dagboek"

22 februari 2013
Jacobien de Boer: "Het leven van Gertrud Leistikow, pionier van de moderne dans (1885-1948)."
Esmeralda Kleinreesink: "Een vijf-landen-studie van militaire Afghanistan autobiografieën."

9 november 2012
Hugo Röling: "Röling in Tokyo. Brieven 1946-1948"
Theo van der Meer: "`Wie dit eenmaal lezen zal'. De dagboeken van P.J. Meertens als bron voor zijn biografie"

15 juni 2012
Jeroen Blaak over de uitgave van een nieuw ontdekt deel van het dagboek van David Beck (na 1624)
Willemijn Koning over reismotivatie en reisbeleving in de 19de eeuw
Salvador Bloemgarten over het leven van Justus Gerardus Swaving (1784-1835)

20 januari 2012
Rena Fuks-Mansfeld, "Een nieuw project: Een database van jiddisje brieven in de archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis" Timothy Ashplant, "Railwaymen's autobiographies"

4 november 2011
Rudolf Dekker: "De brief, van de postale revolutie tot de uitvinding van de brievenbus"
Wiebe Bergsma: "Brieven van Erasmus: tussen Wahrheit en Dichtung"
Dick de Mildt/Carla van Baalen: "De "Kaapsche brieven" van Cornlius de Jong van Rodenburgh (1762-1838) aan zijn dochter en schoonzoon op de Kaap"

10 juni 2011
Laurens Ham, "De autobiografische teksten in het satirische oeuvre van
J.B.D. Wibmer (1792-1836)"
Eva Abraham, "De dagboeken van Kees Oostermans en Arie Jacobse,
matrozen in de woestijn, 1867-69"
Sjaak Braster, "Schoolagenda's en schoolcultuur"

18 maart 2011
dr. Christina Morina (Freidrich Schiller Universiteit), "The trouble with reality: World appropriation and world view in the lives and works of leading marxists (1871-1918)"

8 oktober 2010
Wiebe Bergsma (Fryske Akademy), "Leven en werk van Bernardus Furmerius (1541-1612) weerspiegeld in zijn Diarium"
Anna Geurts (Oxford/Universiteit Twente), "Primitivisme in de praktijk? Over hoe toeristen hun materiële omgeving beleefden in Zwitserland in de jaren 1820"

4 juni 2010
I.s.m. werkgroep visuele cultuur
dr. Ann Adams (UC Santa Barbara), "Public faces and private
identities in seventeenth-century Holland"
dr Eveline Koolhaas-Grosfeld, "Voor intimi. Twee bijzondere
getekende dagboeken uit de vroege negentiende eeuw"
drs. Paul Bijl (UU), "Private nostalgie / publieke slachting.
Fotografie en Nederlandse koloniale herinnering"
dr. Susan Aasman (RuG), "Broadcast Yourself. Over de onstuitbare
opkomst van het audiovisuele zelfportret"

12 februari 2010
Documentaire "Daar heeft mijn lijf zijn thuis", toelichting door Maatje van Eck.
Willemijn Koning, "Relatie tussen vader en zoon zoals weerspiegeld in de brieven van de familie Boissevain in Amsterdam in de 19e eeuw."
Arianne Baggerman, "Herinneringen aan het Frans-Bataafs
verleden, het witwassen van de geschiedenis?"

27 februari 2009
Steven Schouten, "Gebruik en misbruik van de autobiografie. Ernst Toller's Eine Jugend in Deutschland (1933)".
Hanneke Ronnes, "Egodocumenten als bron voor de architectuur-geschiedenis".

26 september 2008
Monica Soeting, "Dagboekschrijvende romanfiguren".
Jet van Dam van Isselt, "Spelen met identiteiten: schooldagboek van twee teenagers (1971-1974)".
Machiel Bosman, "Verschillen en overeenkomsten tussen egodocumenten en rechtsbronnen naar aanleiding van zijn boek Elisabeth de Flines. Een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw".

24 mei 2007

Pieter Stokvis en Cornelie van Uden, "De gezusters Van Vloten, de vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey".

9 maart 2007

André van der Velden, "Vijftien jaar van mijn leven': de memoires van Abraham Tuschinski".

15 december 2006, P.C. Hoofthuis UvA, Amsterdam

Inge Willemsen, "De cabaretière Ceesje Speenhoff en haar autobiografie".
Yuri Zaretsky, "The autobiography of a seventeenth-century Russian monk".

10 maart 2006

Helen Metzelaar, "Het reisjournaal van Jan Alensoon als bron voor de muziekgeschiedenis van de vroege 18e eeuw".
Miriam Dubi-Gazan,"Het publiceren van autobiografieën in Israel".

21 januari 2005

Amsterdam, symposium "Egodocumenten en de historische sensatie". Sprekers: Arianne Baggerman, Jeroen Blaak, Lotte van de Pol, Hugo Röling, Rudolf Dekker, Ellen Grabowsky, Willemijn Ruberg, Hanco Jürgens, Hans de Valk en Solange Leibovici.

11 november 2004

Vitaly Bezrogov, "Autobiography and childhood in Russia since 1750".

14 mei 2004

Sven Steffens, "Ueber die Erfahrung von Arbeit und Arbeitsbeziegungen in den Selbstzeugnissen von Handwerkern und Arbeitern".

16 april 2004

Shlomo Berger, "A traveller and his travelogue between tradition and modernity (Abraham Levie, Travels, 1764 ".
Ofer Nur, "Can there be a collective egodocument? The case of the Hashomer Hatzair Kehiliyatenu Collection and the kibbutz ideal in Palestine, 1922".

12 maart 2004

Stef Scagliola en Esther Captain, "Egodocumenten en oral history", naar aanleiding van hun proefschriften (Stef Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking en Esther Captain, Achter het Kawat was Nederland.Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995.
Lotte van de Pol, "Het onderzoeksproject "Diary-writing at European courts at the end of the Old Regime: Concepts of person, ritual and gender"', onderdeel van het project "Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive" (Freie Universität Berlin).
Donna Loftus, "The self in society: Middle class men and autobiography".

19 november 2003

Martina Kessel (Universitaet Bielefeld), "Egodocuments and the study of boredom (Langeweile) in the nineteenth century".

15 oktober 2003

Studiemiddag in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.
Jeremy Popkin, "History, historians, and autobiography".

8 oktober 2003

Ann Adams, "Time and portraiture in 17th century Dutch painting".

25 september 2003

Gudrun Wedel (Freie Universitaet Berlin), "Auswertung und Erschliessung autobiographischer Schriften von Frauen aus dem 19. Jahrhundert im deutschen Sprachtum".

5 mei 2003

Studiedag in samenwerking met De Balie, Amsterdam.
Salvador Bloemgarten, "Jacques Presser als historicus en autobiograaf".
Dienke Hondius, "Jacques Presser en zijn boek over Amerika".
Philo Bregstein, "Toelichting bij zijn documentaire Dingen die niet voorbij gaan".

21 februari 2003

Fred van Lieburg, "Piëtistische bekeringsverhalen van 1700 tot 2000: een samenspel van theologie, communicatie en ervaring".
Bert Altena, "Het belang van egodocumenten in de en voor een biografie van F. Domela Nieuwenhuis".

13 september 2002

Studiedag in samenwerking met de Rotterdamse Kunststichting in het kader van het project " Controlling time and shaping the Self"
Gabrielle Jancke (Freie Universitaet Berlin), "Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive".
Johan van der Zande (University of California, Berkeley) "Autobiografisch schrijven door Goethe en verlichte geleerden in achttiende-eeuws Duitsland".
Solange Leibovici (Universiteit van Amsterdam), "Recent onderzoek naar de autobiografie".
Dienke Hondius, "Ervaringen met oral history bij het schrijven van Absent".
Philo Bregstein, "Toelichting bij zijn documentaire over Jacques Presser, Dingen die niet voorbij gaan".

15 februari 2002

Arianne Baggerman, "Controlling time and shaping the Self: Education, introspection and practices of writing in the Netherlands, 1750-1914" (NWO-vernieuwingsimpulsproject).
Marie de Jong-IJsselstein, "De dagboeken van Maria Catharina (Mimi) van Assendelft de Coningh 1822-1902 ".
Patricia Molengraaf, "Het individu in de Renaissance".

1 juni 2001

Jan Kok, "Levenslooptrajecten en transisites".
Ulrike Sawicki, "Authenticiteit en conventie in egodocumenten: De reisbrief van baron Van Zuylen van Nijveldt uit Suriname uit 1800".

29 maart 2001

Anna Beerens, "Kluizenaars van de bergwouden of niet? Image-building door literaten in het 18e-eeuwse Japan".

6 december 2000

Willemijn Ruberg, "Correspondentie van de Nederlandse elite, 1750-1800".

8 juni 2000

Presentatie Reeks Egodocumenten deel 20, David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609, uitgegeven door Robert Kuiper en lezing door prof.dr. E. Stols (Katholieke Universiteit Leuven).

25 mei 2000

Jeroen Blaak, "Lezen, schrijven en andere vormen van communicatie in egodocumenten van de 17e en 18e eeuw".
Suzan van Dijk, "De receptie van Franse schrijfsters, gebaseerd op onder meer dagboeken".

16 december 1999

Roelof van Gelder, "Georg Naporra, matroos bij de VOC in de achttiende eeuw".
Peter van der Coelen, "Historisch kijkgedrag. Egodocumenten als bronnen voor de omgang met kunst in de vroeg-moderne tijd".

14 oktober 1999
Pieter Stokvis, "Terugblikken op het huiselijk leven in de twintigste eeuw".
Marita Keilson-Lauritz, "Hirschfelds raadselachtige gastenboek".

25 juni 1999

Pamela Pattynama, "Levensgeschiedenissen van Indische en Indonesische vrouwen in Nederland en Indonesië".

29 april 1999

Henk Looijestein en Nico Markus, "Sociale geschiedenis en egodocumenten als bron, onderzoek op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis".