To the English Egodocument site
Literacy in Everyday Life: Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries Child of the Enlightenment: Revolutionary Europe Reflected in a Boyhood Diary

Nieuws

Huygens'dagboek vertaald / Huygens'Diary in English
The Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange ed. by Rudolf Dekker is available at www.panchaud.nl.

For most of his life, Constantijn Huygens Jr, secretary to Stadholder-King William of Orange, kept a diary in which he wrote about his private and professional life, Dutch and English politics, the military campaigns he witnessed – including the Glorious Revolution – his interest in science and his brother, Christiaan, a brilliant mathematician and scientist. The diary also documents his role as a book collector and respected connoisseur of art. Huygens was a zealous chronicler of scandals and gossip, which is why historians have always steered clear of this unique egodocument of the Dutch Golden Age. The book includes on dvd the documentary ‘The Life of Constantijn Huygens Jr’ by Timo van Barneveld.

Dagboek van David Beck uit 1627/28 uitgegeven
omslag

Het dagboek van schoolmeester David Beck, geschreven in 1624 in Den Haag, was een van de eerste uitgaven in de serie Egodocumenten. Onlangs zijn Becks dagboeken uit latere jaren teruggevonden. Hij schreef deze toen hij schoolmeester was in Arnhem. Op 3 oktober 2014 wordt de teksteditie van dit handschrift gepresenteerd in het Gelders Archief. Belangstellenden kunnen een uitnodiging voor de presentatie aanvragen bij Jeroen Blaak.

 

 

Egodocument van een muziekliefhebber
In 1723/24 maakte Jan Alensoon een grand tour door Frankrijk en Italië, vooral om er muziek te horen. De muzikale ontmoetingen die hij in zijn verslag beschreef, zijn door Helen Metzelaar geselecteerd en uitgegeven in Verwondering over mijn gezang (Panchaud, Amsterdam, ISBN 978-90-820779-1-9).

AlensoonDe veertigjarige Alensoon schreef een uitvoerig verslag van zijn reis, waarin hij veel aandacht schonk aan de muziek die hij onderweg hoorde. Hij luisterde onder meer naar werken van de componisten Tomaso Albinoni en Nicolo Porpora en hoorde de beroemde zangeres Faustina Bordini. Hij beschreef huisconcerten, muziek op straat, uitvoeringen in kerken en kloosters en opera's in theaters. Alensoon zong zelf ook op de huisconcerten, waar hij naar eigen zeggen iedereen verteld deed staan.

Helen Metzelaar heeft de muzikale passages uit Alensoons verslag geselecteerd en van een inleiding voorzien. Het NRC-Handelsblad gaf de uitgave van Alensoons verslag vier sterren.

Info en bestellen: www.panchaud.nl.

Dagboekschrijver Constantijn Huygens jr.
Onlangs verscheen Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek door Rudolf Dekker (Panchaud, Amsterdam,  ISBN 978-90-820779-0-2, prijs 15,00 euro).

Het dagboek van Constantijn Huygens jr. geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite  in de late Gouden Eeuw. Hij Huygensnoteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhouder-koning Willem III aan het hof hoorde, maar hij schreef ook veel over kunst, literatuur en wetenschap. Het dagboek van Huygens weerspiegelt een nieuw besef van tijd en individualiteit en is daarom een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Europa.

Een uitgave in het Engels van dit boek Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr, secretary to stadholder-king William of Orange (ISBN 978-90-04-25094-9) verscheen bij uitgeverij Brill.

Meer informatie en bestellen: www.panchaud.nl.

Een korte documentaire over Huygens en zijn dagboek:
https://vimeo.com/68603981

Friese adel in de serie egodocumenten
Op 5 oktober 2012 organiseert de Fryske Akademy een studiedag over adelijke egodocumenten in Friesland uit de 17e eeuw. Aan het slot van deze dag presenteert bezorger Wiebe Bergsma deel 29 van de serie egodocumenten: "Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog". Meer informatie over de studiedag op de website van de Fryske Akademy.

Bijzondere lezing Arianne Baggerman
In het kader van SPUI25 geeft Arianne Baggerman op 29 september 2011 een Bijzondere Lezing met de titel "Het egodocument als geheugenstrategie". Na afloop van de lezing vindt de presentatie plaats van de bundel Controlling Time and Shaping the Self: Developments in Autobiographical Writing since the Sixteenth Century (red. A. Baggerman, R. Dekker en M. Mascuch).

Documentaire Bregstein in Engelstalige versie
De film van Philo Bregstein "Dingen die niet voorbijgaan" over en met Jacques Presser (1963) was al op dvd verkrijgbaar (Tijdsbeeld Nederland, deel 2, NRC-Handelsblad/Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) en is nu ook in de Engelstalige versie uitgebracht door The National Center for Jewish Film (Brandeis University), zie website NCJF

Opgroeien in Istanbul, 1933-1954: Gisella Minach vertelt
In 1954 kwam Gisella Minach als 21-jarige bruid uit Istanbul naar Nederland. In het boekb "Een handkus van Atatürk" vertelt zij over haar jeugd in Turkije. Pieter Stokvis ordende en redigeerde haar verhalen.

Eerst vertelt zij over haar familieachtergrond, de multiculturele stadssamenleving, het gezelschapsleven en haar woonomgeving, vervolgens over haar kinderjaren, de Italiaanse scholen, haar vriendinnen en haar opleiding aan de kunstacademie en in het atelier van Bedri Rahmi Eyüboğlu. In de verhalen over haar lotgevallen en die van haar familie komt de fascinerende culturele veelvoud van Istanbul tot leven, die nu tot het verleden behoort.

Uitgeverij Titia Levis, isbn 978-90-71633-12-6

 

Presentatie "De levensloop van Ariaan van der Willigen" (egodocumenten nr 27)
Het 27ste deel in de serie Egodocumenten is sinds 7 oktober 2010 verkrijgbaar. Op die dag presenteerden Lia van der Heijden en Jan Sanders de uitgave van de autobiografie van Adriaan van der Willigen (1766-1841) tijdens een bijeenkomst in het BHIC in Den Bosch.


overhandigen boek

 

 

 

Jan Sanders overhandigt het eerste exemplaar aan Christine Grabowsky-van der Willigen

In gesprek met editeur

 

 

 

 

Lia van der Heijden in gesprek met na-
zaten van Van der Willigen

Serie egodocumenten, nr. 27

Deel 25 in de serie egodocumenten verschenen
Eerste exemplaar ontvangenOp 17 februari 2010 presenteerde Maarten van Boven zijn editie van de autobiografie van Boudewijn Donker Curtius (1746-1832). "Afscheid van de wereld" is het 25ste deel in de serie egodocumenten van uitgeverij Verloren. W.B. Donker Curtius, nazaat en naamgenoot, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

 

De heer W.B. Donker Curtius toont
de autobiografie van zijn voorvader

Serie egodocumenten, nr. 25

Tweede deel Egodocuments and History van uitgeverij Brill
Het boek van Jeroen Blaak over lezen en schrijven in egodocumenten in de 17e en 18e eeuw is verschenen in een Engelse vertaling.
Literacy in Everyday Life: Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries, Brill Publishers, Leiden & Boston, 2009, vertaald door Beverley Jackson

Benoeming Arianne Baggerman

Arianne Baggerman is vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie...

 

Verwacht in juli 2009, Egodocuments and History Series, 2

Literacy in Everyday Life: Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries door Jeroen Blaak. Vertaald door Beverley Jackson. Meer informatie...

 

Dagboek van Willem de Clercq

Op 14 mei 2009 wordt door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) de online uitgave van het het dagboek van Willem de Clercq gepresenteerd. Lees meer over het programma en aanmelding

Eerste deel Egodocuments and History van uitgeverij Brill

In januari 2009 verscheen van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Child of the Enlightenment: Revolutionary Europe Reflected in a Boyhood Diary, Brill Publishers, Leiden & Boston, 2009, vertaald door Diane Webb (ISSN 1873-653X, ISBN 978 90 04 17269 2).

Pas verschenen: Publieke Levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918. Marijke Huisman.
Onderdeel van het onderzoeksproject Controlling Time and Shaping the Self.

Egodocumenten gedigitaliseerd

Het Stadsarchief heeft in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek alle egodocumenten uit de archieven laten digitaliseren.
Lees meer...