To the English Egodocument site

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegel Historiael

Publicaties

Arianne Baggerman:

 

 • Child of the Enlightenment. Revolution Europe reflected in a boyhood diary (Leiden, Brill, 2009) (553 pp.) with R. Dekker.
  Google Books
 • Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en Zoon 1745-1823 (The Hague, SDU Uitgevers, 2000 [Series  Nederlandse cultuur in Europese context 17] (502 pp.) New edition: Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw (The Hague, SDU Uitgevers, 2001).
  In RePub
 • Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam\Atlanta, Rodopi, 1993) (335 pp.) [Series Atlantis Reeks 7.
  In RePub
 • Over leven,  lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geschiedenis van Uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 5 november 2010) (32 pp.) (Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2011).
  In DARE (pdf)
 • `Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw', De Achttiende Eeuw 37 (2005), 143-156, with R. Dekker (Also: Inger Leeman et al (eds.), De natuur in de achttiende eeuw (Hilversum: Verloren, 2005).
  In DBNL
 • `Verlichting, revolutie en kindbeeld in Nederland rond 1800', Justitiële Verkenningen (‘themanummer Kindbeelden’) 31 (2005) 9-24, with R. Dekker.
 • ‘Reizigers in de tijd. 19de-eeuwse autobiografen en hun strijd tegen het vergeten’, Spiegel Historiael 40 (2005) nr. 3/4, 156-162, with J. Blaak.
 • ‘Het kinderdagboek als spiegelbeeldig universum. Verlichte pedagogiek en de opkomst van kinderdagboeken rond 1800’, in: A. Baggerman and R. Dekker (eds.), Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen (Amsterdam: Aksant 2004) 40-66 (Also: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis  special issue ‘Egodocumenten’ 1 (2004) nr. 4.
 • ‘‘Looplezen’ rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur’, Literatuur Zonder Leeftijd themanummer ‘Negentiende-eeuwse kinderboeken’ 16 (2002) nr. 58, 188-210. (Also: Harry Bekkering et al., (eds.), Negentiende-eeuwse kinderboeken (Amsterdam: Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur, 2002).
  pdf van het artikel
 • ‘Keuzecompetentie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur ­voor en na Hiëronymus van Alphen (1760-1840)’, in: G.J. Johannes, J. de Kruif and J. Salman (eds.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek (Leiden, Primavera Pers, 2004) 17-37.
  In RePub
 • `Het einde van de autobiografie', in: Hans Renders (ed.), Het leven van een doodsbericht. Necrologie en biografie (Amsterdam: Bezige Bij, 2005), 89-103.
 •  ‘Autobiography and Family Memory’, in: R. Dekker (ed.), Egodocuments and History. Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages (Hilver­sum, Verloren 2002) 161-173.
  pdf van het artikel
 • ‘‘Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde’. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn. Medelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gevestigd te Leiden 20 (2002) 34-44, with R. Dekker.
  In DBNL
 • ‘Stank voor dank. Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon’, Medede­lingen van de Stich­ting Jacob Campo Wey­erman  24 (2001) 57-67.
  In DBNL
 • 'Otto van Eck en de anderen. Sporen van jonge lezers in schriftelijke bronnen' in: B. Dongel­mans, N. vanRotterdam, J. Salman et al. (eds.), Tot volle wasch­dom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschie­denis van de kinder- en jeugdlite­ratuur (Den Haag: Biblion, 2000) 211-225.
  In Bibliopolis
 • 'Lezen tot de laatste snik. Otto van Eck en zijn dagelijkse literatuur (1780-1798)'. In: H. Brouwer, L. Duyvendak, M. Keblusek et al. (eds)., Jaarboek voor Nederlandse Boekge­schiede­nis 1 (Wageningen 1994) 57-89.
  In DBNL
 • 'The Cultural Universe of a Dutch Child, Otto van Eck and his Literature', Eighteenth Century Studies 31 (1997) 129-134.
 • '’Alles kan gebeuren’. Het verborgen tweede leven van de achttiende-eeuwse broodschrijver Jacob Eduard de Witte', in F. van Lamoen, C. van Heertum, T. Jongenelen (eds.), De andere achttiende eeuw (Nijmegen: Van Tilt, 2006) 167-201.
  pdf van het artikel
 • `Het einde van de autobiografie', in: Hans Renders (ed.), Het leven van een doodsbericht. Necrologie en biografie (Amster­dam: Bezige Bij, 2005), 89-103.
  pdf van het artikel
 • 'Travellers in time: Nineteenth-century autobiographers and their fight against forgetting', in: Jean Bardet and Francois-Joseph Ruggiu, eds., Les écrits du for privé en France du Moyen-âge à 1914 (Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2010) 65-80.
  pdf van het artikel
 • “‘Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven’. Het witwassen van het verleden in Nederlandse ego-documenten (1800-1850)”, De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr. 2, 73-95.
  pdf van het artikel
 • `Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw', in: Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies en Gerben Westerhof, eds., De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (Houten: Bohn Stafleu van Loghem, 2007) 159-171.
  pdf van het artikel
 • 'The moral of the story: Children's reading and the catechism of nature around 1800', in: Pamela H. Smith and Benjamin Schmidt,eds., Making knowledge in early-modern Europe: Practices, objects, texts, 1400-1800 (Chicago: Chicago UP, 2007) 143-162.
  pdf van het artikel

 

Rudolf Dekker

 

 • Uit de schaduw in 't grote licht: kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1995)
  In RePub
 • Childhood, memory and autobiography in Holland : from the Golden Age to Romanticism (New York: St. Martin'Press, 2000)
  In RePub
 • 'Jacques Presser's Heritage: Egodocuments in the Study of History', in Memoria y Civilización 5 (2002), pp. 13-37. 
  pdf van het artikel
 • 'Egodocuments in the Netherlands from the Sixteenth to the Nineteenth Century', in Erin Griffey (ed.), Envisioning Self and Status: Self-Representation in the Low Countries 1400-1700 (Hull 1999), pp. 255-285. 
  pdf van het artikel
 • 'Dutch Travel Journals from the Sixteenth to the Early Nineteenth Centuries', in Lias. Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 22 (1995), pp. 277-300.
  pdf van het artikel
 • 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis. Nederlandse reisverslagen van de 16e to begin 19e eeuw', in Opossum. Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 4 (1994), pp. 8-25. 
  pdf van het artikel
 • Índringender dan Neurenberg. Het dagboek van Anne Frank', in: Spiegel Historiael 40 (2005).
  pdf van het artikel
 • 'Watches, dairy writing, and the search for self-knowledge in the seventeenth century', in: Pamela H. Smith and Benjamin Schmidt,eds., Making knowledge in early-modern Europe: Practices, objects, texts, 1400-1800 (Chicago: Chicago UP, 2007) 127-142.
  pdf van het artikel
 • F.L. Kersteman, De Bredasche heldinne (ed. R.M. Dekker, G.J. Johannes en L.C. van de Pol)
  In DBNL
 • 'Sexuality, Elites, and Court Life in the Late Seventeenth Century: The Diaries of Constantijn Huygens, Jr.', in: Eighteent-century life 23 (1999) 94-109.
  In RePub
 • (ed.), Egodocuments and history: autobiographical writing in its social context since the Middle Ages (Hilversum: Verloren, 2002).
  In RePub, in Google Books
 • 'Briefe von Seeleuten an Bord Niederlandischer Schiffe und Ihrer Familien im 17. und 18. Jahrhundert', in: Book (2007) 33-44.
  In Repub
 • 'De Erfenis van Jacques Presser: waardering en gebruik van egodocumenten in de gescheidswetenschap', in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (29) (2002) 19-37.
  In RePub

 

Jeroen Blaak

 

 • Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland, 1624-1770 (Hilversum: Verloren, 2004).
  In Google Books
 • Literacy in everyday life: reading and writing in early modern dutch diaries (Leiden: Brill, 2009)
  In Google Books
 • 'Worstelen om te overleven. De zorg om het bestaan in het Memoriaal van Hermanus Verbeeck (1621-1681)', in Holland 31 (1999) 1-18.
  pdf van het artikel
 • 'Informatie in een ander tijdperk. Nieuws in het dagboek van Jan de Boer', in Mededelingen JCW 25 (2002) 57-69.
  pdf van het artikel
 • 'Waarom saaie dagboeken boeiend zijn', in Spiegel Historiael 40 (2005).
  pdf van het artikel
 • 'Een schoolmeester in Arnhem: het Journael ofte Dag-boeckje van David Beck, 1626-1628', in Arnhems Historisch Tijdschrift 32/4 (2012) 168-158.
  pdf van het artikel

Pieter Stokvis

 • 'Opvoeden in Reveilkring: getuigenissen in egodocumenten', Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 18 (maart 2012) 22-25.
  pdf van het artikel