To the English Egodocument site

Reisverslagen tot 1814 deel 2

Voor een overzicht van onder 2.1. genoemde archieven, zie Lijst archieven.

126.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Haarlem Arch. Oudemannenhuis 28b.
2.2. 20x16; 38 p.
2.3. Op den 11 maij anno 1722 sijnde maandag des morgens met d'heer Isac Cornelis Engelbert Beekman vertrokken op Leijden, Delft en Rotterdam, hebbende ons nog desen avont laaten oversetten, daar de postwaagen op Antwerpen afrijdt.
4.1. 11 mei 1722 - 8 juni 1722.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem en terug naar de grote steden van België, in gezelschap van de heer Beekman.

127.
1.1. Jan de Mauregnault.
1.2. Veere 3 november 1704 - Emmerik 8 juli 1789.
1.3. Zoon van Johan Pieter de Mauregnault (1677-1708), pensionaris van Veere, en Cornelia Adriana de Buvry (1682-1763). Werd in 1722 aangesteld als onderkoopman van de VOC. Vertrok begin 1723 met het schip 't Vaderland Getrouw van Zeeland naar Java. Werd in 1727 benoemd tot koopman en fiscaal van Colombo op Ceylon, en was hier later onder meer secretaris van de Hoge Regering. Trouwde in 1723 te Batavia met Maria Agatha de Leeuw (1704-1763). Keerde in 1741 naar Nederland terug. Stond bekend als groot rechtsgeleerde.
2.1. UB Leiden BPL 930.
2.2. 15,5x21; 10 f.
2.3. Korte en summiere aantekening van de voornaamste gevallen, na mijn vertrek uit patria door mij ondervonden enz.
4.1. September 1722 - eind 1727.
4.2. Verslag van een reis naar Oost-Indië en van een latere reis naar Ceylon. Enkele mededelingen over de loopbaan van de auteur. Onvoltooid.
5.2. NNBW IX, 656.

128.
1.1. Jan Alensoon.
1.3. Woonde te Leiden, jurist. Zoon van Caspar Aleson.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XV E 25.
2.2. 16x20; ca. 550 p.
2.3. Dag-register van een korte reys door eenige gedeeltens van Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duytschland door mij mr. Jan Alensoon gedaan in de jaaren 1723 en 1724.
4.1. 5 september 1723 - 20 september 1724.
4.2. Verslag van een reis, in gezelschap van Marcus Drabbe, van Leiden naar België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland, onder meer via Rome.

129.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Gelderland HA Ruurlo voorl. 1683.
2.2. 21x33; 17 p.
2.3. Journael van mijn reyse door Brabant & c.
4.1. 3 juni 1724 - na 4 juli 1724.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag via Loevenstein, Den Bosch, Maastricht, Aken en Leuven naar Brussel, terug via Antwerpen.

130.
1.1. Pieter de la Ruë.
1.2. Middelburg, 30 mei 1695 - Middelburg, 1 december 1770.
1.3. Zoon van Pieter de la Ruë, koopman te Middelburg, en Elisabeth van Claver. Wilde in de handel maar moest van zijn vader studeren. Bezocht in Middelburg de Latijnse school en promoveerde in de rechten in Leiden in 1715. Vestigde zich als advocaat in Middelburg en bekleedde er de ambten van raad, schepen en thesaurier. Leed in 1720-1722 aan zware aanvallen van melancholie, werd enige tijd in Delft opgenomen. In 1725 benoemd tot rekenmeester van Zeeland. Na 1741 keerden de aanvallen van melancholie terug. Hij verwierf vooral bekendheid door zijn gedichten en door het uitgeven van het werk van anderen.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XVII E 32.
2.2. 16x19,5; ca. 60 p.
2.3. Speelreis door sommige steeden van Vlaanderen en Brabant begonnen den 8 en geeindigd den 16 junij 1724.
4.1. 8 juni 1724 - 16 juni 1724; 1 september 1724 - 23 september 1724.
4.2. Verslag van een reis per jacht door Zeeland en België, via onder meer Brussel en Gent, en van een reis van Middelburg naar Den Haag en Amsterdam en terug.
6. coll.hss. XVII E 18 (16x19; 54 p.: Berijmde speelreis door sommige steden van Vlaanderen en Brabant in gezelschap van de heeren prof. A. Vogel (?), pred. Gondela en Zeizius. Begonnen den 8 en geeindigd den 16 junij 1724) en coll.hss. XVII E 20 (16x20,5; 61 p.: Hollandsche reis begonnen den 1 septemb. geeindigd den 23. dier maand 1724) bevatten berijmde versies van deze reisverslagen.

131.
1.1. Dirk van Egmond van de Nijenburg.
1.2. 1695-1740.
1.3. Zoon van Cornelis van Egmond van de Nijenburg (1651-1708) en Catharina van Panhuys. Gehuwd in 1729 met Maria van Egmond van de Nijenburg (1684-1742). Was bestuurder van Alkmaar.
2.1. GA Alkmaar FA Van Egmond van de Nijenburg.
2.2. 15x9,5; 105 p.
2.3. Journaal van de rijs gedaan met mijn broeder na Engeland, gedaan int jaar 1724.
4.1. 21 juli 1724 - 28 augustus 1724.
4.2. Verslag van een reis vanuit Leiden via Brielle-Lowestoft door East Anglia naar Londen en terug in gezelschap van zijn broer Johan Aegidius van Egmond van de Nijenburg.
5.2. NNBW II, 432.

132.
1.1. Cornelis Jacobsz. Cardinaal.
1.2. Zaandam 16 januari 1707 - Zaandam 13 januari 1751.
1.3. Zoon van Jacob Hendriksz. Cardinaal, scheepsbouwer. Hij was houthandelaar en eigenaar van een scheepstimmerwerf.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.717 (Honig 1210).
2.2. 13,5x8; 144 p.
2.3. (p. 1) Cornelis Jacobsz Cardinaal gecogt van Jacobus Keetel op de duijker voor 3 stuijver...
4.1. 4 februari 1727 - 8 juni 1727.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam over Amsterdam, Amersfoort, Bentheim naar Duitsland tot aan de grens van Bohemen (Schandau) en vandaar per houtvlot de Elbe af tot Hamburg, in verband met de aankoop van bomen en hout. Blijft te Hamburg, waar zich meerdere Hollanders en Zaandammers bevinden, met wie hij uitstapjes maakt. Eindigt met een reis naar Berlijn.
6. In bibl. 3A7 (Honig 1211) een afschrift in het net tot 26 februari 1727 (16x19.5; 62 p.).

133.
1.1. Hendrik Fagel (de Oude).
1.2. Den Haag 7 december 1706 - Den Haag 19 oktober 1790.
1.3. Zoon van Cornelis Gerrit Fagel (1663-1746), raadsheer in het Hof van Brabant, later in het Hof van Holland, en Elisabeth Dierquens (1674-1745). Getrouwd in 1733 met Catharina Anna Sluysken (1714-1783). Bekleedde verschillende ambten in dienst van de Staten-Generaal en werd uiteindelijk benoemd tot griffier.
2.1. ARA I FA Fagel 53.
2.2. 32x20; 60 p.
2.3. Journaal 1727.
4.1. 19 september 1727 - 6 november 1727.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag naar Engeland in gezelschap van de heer Milling, waarbij zij vooral in Cambridge en in Londen verbleven. De reis wordt beschreven tot in Londen.
5.2. Van der Aa; NNWB III, 390-391.

134.
1.1. P.K.
2.1. UB Leiden Ltk 861.
2.2. 16x20; 24 f.
2.3. Journaal van een reijsje van Zaandam na Braband en Vlaanderen, door A.L., J.S. en P.K. Ao 1728.
4.1. 16 augustus 1728 - 3 september 1728.
4.2. Verslag van een plezierreis van Zaandam naar onder meer Antwerpen. Met `register van reiskosten'.

135.
1.1. Anoniem.
1.3. Schipper of schippersknecht.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland 241 Hs.
2.2. 16x20,5; 7 p.
2.3. Een journaal van dij bijrugte slimme togte, der us kok en ik hieben op een voorijier nei Meemlijk tuw der laaij us schip om de klugt bijschriend in 't jier 1729.
2.4. Fries, Hindeloopens dialect.
4.1. Februari 1729.
4.2. Verslag van een reis van Hindeloopen naar Medemblik, eerst te voet via Makkum naar Harlingen, dan per schip naar Amsterdam en Enkhuizen, tenslotte te voet naar Medemblik.
6. Afschrift van de eerste 162 regels; `Geschreven van Heije Fietesz. Puit voor Sitj Woutersdogter'; het stuk maakt deel uit van een bundel teksten in Hindelooper dialect.

136.
1.1. Ignatia Geertruida Timmers.
1.2. 1714-1733.
1.3. Gehuwd in 1732 met Paulus Boogaert van Alblasserdam (1703-1789).
2.1. RA Zeeland FA Schorer 395.
2.2. 32x19,5; 11 p.
2.3. Dag register van de commissi begonnen den 18 augustus 1729 na Zeelandt.
4.1. 18 augustus 1729 - 9 september 1729.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam en terug in gezelschap van echtgenoot en dochters, de heren Van Bentinck en Van Schoonheeten, de heer Sloterdijck met zoon en de heer Van Baerle met dochter op een jacht van de Admiraliteit ter Maze naar Walcheren, Antwerpen en Brussel, onder meer over winkelen, spelletjes en eten.
5.2. NNBW II, 209 (Paulus Boogaert).

137.
1.1. Pieter van den Streng (?).
2.1. UB Leiden Ltk.862.
2.2. 10x15,5; 58 p.
2.3. Memorij van een plaisier reisje met Cornelis Groen, Jan van der Streng, Hendrik van Cuijghem, Jan V. Eijberge, Jacob V. Eijbergen, Joost van Eijbergen en Pieter van den Streng, van Amsterdam op Gouda door Antwerpen, Meggelen, Brussel, Naamen, Hoeij, Luijk, St. Truijen, Thienen, Looven, Meggelen, Antwerpen en dat op de volgende weijs.
4.1. 12 mei 1731 - 28 mei 1731.
4.2. Verslag van een reis door België.

138.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. 31 E d 7.
2.2. 20x32; 6 p.
2.3. Journael van de reys na Flaenderen in 't jaer 1731.
4.1. 3 juni 1731 - 19 juli 1731.
4.2. Verslag geschreven door een kind van een reis van Harlingen, via Noord- en Zuid-Holland, Zeeland naar België, onder meer via Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Brussel, en terug via Dordrecht en Rotterdam, de reis eindigt in Delft.
6. Vermelding op hs. `gevonden onder de papieren van Johan Vultejus, drost van IJsselstein en Liesveld'.

139.
1.1. Eduard van Burmania.
1.2. Engelum 30 november 1700 - 19 juni 1789.
1.3. Zoon van Frans Eysinga van Burmanina, houtvester en pluimgraaf van Friesland, en Wilhelmina van Tamminga. Werd in 1717 houtvester en pluimgraaf van Friesland. Was van 1737 tot 1762 raadslid van het Hof van Friesland. Trouwde in 1726 Fokel Berber van Haersolte (1707-1789).
2.1. RA Friesland, coll.hss. van de PB 1023.
2.2. 15,5x20; 14 p.
2.3. Journaal eener reis van E.M.van Burmania in 1731 gedaan met het admiraliteitsjagt van Harlingen naar Vlieland, Texel, Helder, Wieringen, Medemblik, Urk, Schokland en over Genemuiden en Zwolle terug.
4.1. 23 juli 1731 - 6 augustus 1731.
4.2. Verslag van een reis van Harlingen langs de kust van Noord-Holland via Gelderland en Overijssel en terug, via onder meer Amsterdam.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 235.

140.
1.1. Tewis Lijnse Rogge.
1.2. Ca. 1698 - Zaandam 24 oktober 1772.
1.3. Zoon van Lijnse Tewisz Rogge, de scheepsbouwer. Doopsgezind. Was één van de aanzienlijkste burgers van West-Zaandam.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.722 (Honig 1212).
2.2. 21x17; 20 p.
2.3. Dagregister van een reijsje door Vrieslandt Groninge Overijssel etz. gedaan door Jan Klase Nel en Tewis Lijnse Rogge begonne den 20 augustus en geeijndigt den 21 september 1731.
4.1. 20 augustus 1731 - 21 september 1731.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam via Enkhuizen over de Zuiderzee naar Friesland, Groningen, Ameland, Overijssel, Gelderland, Utrecht in gezelschap van neef Jan Klase Nel, onder meer bezoeken aan predikanten.

141.
1.1. Cornelis Pronk.
1.2. De Rijp 16 december 1691 - Amsterdam 28 september 1759.
1.3. Zoon van Aldert Pronk en Geertje Dircks. Kunstschilder. Doopsgezind.
2.1. GA Amsterdam FA Backer 349.
2.2. 21x34; 4 p.
2.3. Reisverhaal [...]; Junii 12 dingsdagmorgen met de heer Schoemaker, heer Bourse en zijn e. dogter...
4.1. 12 juni 1732 - 20 juni 1732.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Utrecht en Gelderland naar Kleef; onvolledig, terugreis beschreven tot Nijmegen, toegevoegd lijst van 30 tekeningen aanwezig in het oorspronkelijke hs.
5.2. Andere fragmenten van verslagen, met een beschrijvend karakter, van deze reis in gezelschap van Andries Schoemaker worden besproken in: A.J. Gevers en A.J. Mensema, Over de hobbelde bobbelde heyde (Alphen aan den Rijn, 1985).
6. Afschrift door J.F. Backer, origineel was in bezit van N.C. Six.

142.
1.1. Adriana Petronella de la Court.
1.2. 16 mei 1696-11 augustus 1748.
1.3. Dochter van Pieter de la Court van der Voorst en Sara Poelaerd. Gehuwd in 1747 met Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen (1703-1768).
2.1. HRVA FA Van Spaen 181.
2.2. 19,5x16; 29 p.
2.3. Het jaar 1732. De reys na Maestricht.
4.1. 19 juli 1732 - 27 november 1732.
4.2. Verslag van een reis (met het leger?) vanuit Den Haag door Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant naar Maastricht en plaatsen in Oost-België.

143.
1.1. Pieter van Dorp.
2.1. CBG FA Mispelblom Beijer 47.
2.2. 21x16,5; 119 f.
2.3. Kort verhaal van het divertissant somertogje en pleijsierreysje hetgeen de Heeren Mr. Johannes Wasteau, Frederik van der Kerff en Pieter van Lelyvelt beneffens mij Mr. Pieter van Dorp in den jare 1732 hebben gedaen naar Brabandt, het Landt van Luijk en verdere plaatsen daar of daaromtrent gelegen.
4.1. 20 augustus 1732-23 september 1732.
4.2. Verslag van een reis vanuit Leiden door West- en Oost-België en terug via Limburg en Noord-Branbant, in gezelschap van de heren Wasteau, Van der Kerff en Van Lelyvelt.

144.
1.1. Jacob van der Meer.
1.2. -1755.
1.3. Jurist, burgemeester van Leiden en regent van de Catharina- en Cecilia-gasthuizen. Kocht in 1723 de buitenplaats Meerwijk.
2.1. KUB, PGNB coll.hss. D 51.
2.2. 16x21; 15 p.
2.3. Journaal van een rijsje naar het campement gehouden bij Oosterhout in de maand september 1732.
4.1. 7 september 1732 - 17 september 1732.
4.2. Verslag van een reis van de hofstede Meerwijk naar Noord-Brabant, bezoek aan het militaire kamp bij Oosterhout.
5.1. W. Bezemer, ed., `Een uitstapje naar het kamp te Oosterhout in 1732', Taxandria XXI (1895) 233-242.

145.
1.1. Philippus van der Nolk.
1.3. Zoon van een Amsterdams fabrikant.
2.1. KUB, PGNB coll.hss. in bruikleen van het RA Noord-Brabant.
2.2. 12,5x18,5; 22 en 43 p.
2.3. Journal der rijsen na het campement bij Oosterhout in den jaaren 1732 door Philippus van der Nolk a Amsterdam.
4.1. 11 september 1732 - 7 oktober 1732.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Noord-Brabant, bezichtiging van het legerkamp te Oosterhout en daar gehouden exercities, en van een reis van Oosterhout door België terug naar Amsterdam.
5.2. J.P.W.A. Smit, ed., `Dagregister van twee reizen door Philippus van der Nolk, van Amsterdam, in 1732 naar het kampement te Oosterhout (N.Br.)', Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (1918) V, 1-32.

146.
1.1. Adriana Petronella de la Court.
1.2. 1696-1748.
2.1. HRVA FA Van Spaen 182.
2.2. 23x19; 16 p.
2.3. Het jaar 1733 met de heer en mevrouw Snakenburg. Dingsdag den 2 juny vertrokke smorgens ten ses uure in de roef met de schuyt van sesse op Delft met een zeer spraakzaam schipper...
4.1. 2 juni 1733 - 14 juli 1733.
4.2. Verslag van een reis vanuit Leiden door Zuid-Holland en Gelderland naar Maastricht, Spa en Kleef, en terug via Gelderland, Overijssel en de boot naar Enkhuizen naar Noord-Holland, in gezelschap van de familie Snakenburg.

147.
1.1. Christoffel Scholtze.
1.3. Reisde in 1734 naar Noord-Amerika, waarschijnlijk als landverhuizer.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum cat. A IV-1 560.
2.2. 16,5x21; 15 p.
2.3. Reisbeschrijving van Haarlem tot Filadelfia in Pensilvaniën, in 't jaar 1734; (p. 1) Nadat wij in Haarlem 15 dagen rust gehouden hadden zijn wij den 19 juni...
4.1. 19 juni 1734 - 23 september 1734.
4.2. Verslag van een reis van Haarlem via Rotterdam en Dordrecht naar Philadelphia, begin van de reis, overtocht met het schip de Sint André Galei, onder kapitein Johan Stidman, medepassagiers uit de Palts, sterfgevallen en andere gebeurtenissen aan boord, aankomst in Philadelphia. Het verslag is ondertekend met de namen George, Melchior en Christoffel Scholtze; van Melchior wordt vermeld dat hij in Dordrecht aan boord kwam, maar vervolgens naar Haarlem, mogelijk zijn woonplaats, terugkeerde.

148.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 31x19,5; 76 p.
2.3. Dagregister van de reijse gedaan bij de heeren Van Essen, Van der Burcht, Den Beer en Gomar. Ter occasie van haer E. Commissie tot het visiteeren der booven comptoiren en het Overquartier van Gelderland.
4.1. 21 juni 1734 - 9 juli 1734 (21 juli 1734).
4.2. Verslag van een reis door de commissieleden Van Essen, Van der Burcht, Den Beer en Gomar en de secretaris Jacob de Roo en bode Carel Meijer op het jacht van de Raad vanuit Rotterdam door Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Aken en de Maasvallei, beschreven tot Hoei.

149.
1.1. Johannes Koopmans.
1.2. 1715 -.
1.3. Inwoner van Workum, gehuwd met Tetje Romkes Nauta.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1200.
2.2. 16x20; 271 p.
2.3. Gedaane reisen in 1736, 1739, 1740, 1741, 1742 en 1760 door Zuijd en Noord Holland, Over-Yzel en Gelderland door mij J.Koopmans geboekt 1743, 1760.
3.2. De auteur meent `een ware en waarachtige' beschrijving van zijn reizen gegeven te hebben, schrijft hij in het voorbericht.
4.1. 11 augustus 1736 - 26 augustus 1736; 6 juli 1739 - 16 juli 1739; 19 februari 1740 - 17 maart 1740; 10 augustus 1741 - 18 augustus 1741; 19 juli 1742 - 29 juli 1742; 5 augustus 1760 - 15 augustus 1760.
4.2. Verslagen van reizen van Workum naar Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (1736), Overijssel en Gelderland (1739 en 1741), Noord-Holland (1740 en 1742) en Overijssel en Gelderland (1760). Bezochte plaatsen zijn onder meer Amsterdam, Arnhem, Deventer, Dieren, Enkhuizen, Nijmegen, Utrecht, Zutphen en Zwolle. De auteur geeft op twee plaatsen blijk van anti-joodse gevoelens. Verder satirische commentaren op de internationale politiek, deels in dichtvorm.

150.
1.1. Martinus Hermanus Geisweit.
1.2. Gorinchem 24 maart 1706 - Schiedam 30 maart 1787.
1.3. Zoon van Willem Geisweit en Johanna van den Broek. Gehuwd met Anna Catharina van der Kemp (1713-1742). In 1736 in Leiden gepromoveerd tot doctor in de medicijnen.
2.1. ARA III coll. Geisweit van der Netten 446a.
2.2. 20,5x16; 13 p.
2.3. (kaft) Boeck; (p. 1) 1736. Mijne rijs na Vranckrijck.
4.1. 24 oktober 1736 - 14 mei 1737.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht naar Parijs en terug en het verblijf in Parijs ter verdieping van zijn kennis van de medicijnen; korte notities over route, uitgaven, reisgenoten en in Parijs de dagelijkse bezigheden en bijgewoonde operaties. Met een lijst van de bagage die meeging.

151.
1.1. Cornelis Schrijver.
1.2. Amsterdam 1686 - Amsterdam 16 mei 1768.
1.3. Zoon van Philips Schrijver, kapitein ter zee. Volgde een loopbaan bij de marine, streed onder meer tegen de Barbarijse zeerovers. Bezocht in opdracht van de WIC het Caraïbisch gebied. Nam deel aan activiteiten ter voorkoming van een Franse invasie in de Zeeuwse wateren. Klom op tot luitenant-generaal in 1748. Publiceerde geschriften over de toestand van de Nederlandse zeemacht. Raadsman van stadhouder Willem IV. Gehuwd met Maria le Plat.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 73 D 20.
2.2. 19x25; 162 f.
2.3. Extract uyt het journaal gehouden bij de capiteyn Cornelis Schrijver gecommandeert hebbende 's lands scheepe van oorloge Ter Meer in den jaare 1737...
3. Verweer tegen de WIC.
4.1. Juni 1737 - maart 1738.
4.2. Verslag van wederwaardigheden op Curaçao, lijst van 'ongenoegens', met gedrukte bijlagen.

152.
1.1. Godert Ludolph van Beusechem.
1.2. Harmelen 11 oktober 1717 - Harmelen 13 januari 1803.
1.3. Zoon van Ludolph Jan van Beusechem, heer van Harmelen, en Anna Cornelia de Roy (1691-1765). Gehuwd in 1746 met Philippina Cornelia Hartholt (1726-1758). Vertrok in 1737 naar Batavia en maakte carrière binnen de VOC; werd boekhouder-generaal te Batavia. Vertrok in 1765 terug naar Nederland. Heer van Harmelen.
2.1. CBG FA De Jonckheere voorl. 39.
2.2. 31,5x20,5; 14 p.
2.3. Journaal off dagregister gehouden door mijn Godert Ludolph van Beusechem op de reijse van Amsterdam na Batavia sijnde uijt Texel geseijlt den 12 julij 1737 met het schip Hogersmilde.
4.1. 2 juli 1737 - 31 maart 1738.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht naar Texel en vandaar via Santiago en Kaap de Goede Hoop naar Batavia.
6. In dit inv.nr. tevens een 18e-eeuwse kopie (33x20,5; 16 p.).

153.
1.1. Willem van Vierssen.
1.2. 31 december 1691 - Oudkerk 18 juni 1782.
1.3. Zoon van Matthijs van Vierssen (1660-1699), raadsheer in het Hof van Friesland, en Ida Margarethe van Rhala (1670-1752). Raadsheer in het Hof van Friesland.
2.1. RA Friesland FA Van Sminia 681.
2.2. 20x30; 23 p.
2.3. Journaal.
4.1. 21 juli 1737 - 17 augustus 1737.
4.2. Verslag van een reis per admiraliteitsjacht van Friesland naar Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en België. Hoofddoel van de reis was het in ogenschouw nemen van een nieuw jacht dat in Rotterdam op stapel stond.
6. Onder hetzelfde inv.nr. bevindt zich een tweede, onvolledig reisjournaal (15x20; 23 p).

154.
1.1. Theodorus Beckeringh.
1.3. Zoon van Lambertus Beckeringh, secretaris van de provincie Groningen, en Catharina Sipkens. Meester in de rechten; assessor van het Generaliteits krijgsgerecht te Groningen. Zijn zuster Alegonda was gehuwd met Michiel van Bolhuis.
2.1. GA Nijmegen coll.hss. II a.51.
2.2. 20x16; 195 p.
2.3. Journal of dagverhaal van een plaisir reisje, van Groningen na Kleef, gedaan in den jare 1740. door P. Muntinghe I.U.D. en ontfanger en secretaris der Admiraliteit wegens Groningen in Vrieslandt, A.H.W. de Vriese I.U. Doctor, M. van Bolhuis advocaat en richter van Westerdijxhorn, en mij Theodorus Beckeringh Iuris Utriusque Doctor en assesor van het Generaliteits krijgsgerichte binnen Groningen.
4.1. 10 juli 1740 - 28 juli 1740.
4.2. Verslag van een reis vanuit Groningen over Drenthe (Assen, Coevorden), Overijssel, langs de IJssel naar Nijmegen en Kleef, en terug over Gelderland, Utrecht en de Noord-Veluwe, in gezelschap van zwager Michiel Bolhuis, P. Muntinghe en A.H.W. de Vriese.
5.2. De Navorscher XLV (1895) 349-372,495-512,676-699 en 725-746; J.A.B.M. de Jong, `Een plezierreisje in de goede oude tijd', Numaga II (1955) 43-54.

155.
1.1. Michiel van Bolhuis.
1.2. 1713-1765.
1.3. Redger in de provincie Groningen. Gehuwd met Allegonda Beckering.
2.1. RA Groningen FA Van Bolhuis 34a.
2.2. 89 p. (fotokopie).
2.3. Reize naar Kleef.
4.1. 10 juli 1740 - 15 juli 1740.
4.2. Verslag van een reis van Groningen door Drenthe en Gelderland naar Kleef in gezelschap van onder meer Th. Beckeringh; onvolledig.

156.
1.1. Jan van Roijen.
1.2. Leiden 12 juni 1703 - Leiden 19 februari 1748.
1.3. Griffier van Leiden.
2.1. GA Leiden, Leidse bib. 62250 p.
2.2. merendeels 16x20; ca. 20 p.
2.3. Journael gehouden van een reijsje, seer spoedig gedaen in 18 dagen, van Leijden over Rotterdam, Breda, Antwerpen, Bruxel, Namen, Huij, Luijk, Maastrigt, 's Hertogenbosch, en zo vervolgens over Rotterdam wederom op Leijden, bij de volgende ses heeren als Johan van der Marck Aeg.Z., Frans van Mieris, van der Eijck, Jan Pieter Wierman, Jan Stolp, Jan van Roijen en een knegt en is deze reijs begonnen op den 26 julij 1740 ende geeijndigt met den 12 augustus van de jare 1740.
4.1. 26 juli 1740 - 12 augustus 1740.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar Noord-Brabant, Zuid-Limburg en België. Onvolledig, de reis is beschreven tot Mechelen. Onder hetzelfde nummer een ander verslag van deze reis.

157.
1.1. Adriana Petronella de la Court.
1.2. 1696-1748.
2.1. HRVA FA Van Spaen 183.
2.2. 23x18,5; 10 p.
2.3. Den 13. augustus vertrokke met neef en nigt Bogaerd, nigt Backer, en broeder en suster de la Court...
4.1. 13 augustus ca. 1740 - 1 september ca. 1740.
4.2. Verslag van reis vanuit Delft naar diverse steden in België.

158.
1.1. Jason Bruijningh.
1.2. Amsterdam 16 oktober 1728 - Amsterdam 6 november 1764.
1.3. Zoon van Michiel Bruijningh (1690-1773), handelaar in wijn en graan, lid van de vroedschap van Amsterdam, en Geertruyd van Byland (1700-1764).
2.1. GA Amsterdam FA Heshuysen 364.
2.2. 15,5x20; 147 p.
2.3. Rijsbeschrijving van Amsterdam naar Frankfurt en terug gedaan door Jason Bruijningh in gezelschap van de heeren Reus, Hoffstad van Eys, Hebenstreid, Asschenberg, Du Fay en Munch.
4.1. 18 januari 1742 - 24 maart 1742; 31 juli 1743 - 11 augustus 1743.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam door Utrecht en Gelderland naar Duitsland (Frankfurt, van het reisdoel Kleef werd afgezien), terugreis; en van een reis naar een militair kampement bij Arnhem.

159.
1.1. Jan Carel van Eck.
1.2. 20 november 1697 - september 1760.
1.3. Zoon van Johan Carel van Eck (1656-1719), generaal-majoor van de cavalerie, heer van Nergena en Litzouw, en Sibilla Margaretha Heuvelmans. Tweemaal getrouwd, in eerste huwelijk in 1739 met Anna van den Honert (-1740). Hij was heer van Nergena en Litzouw en burgemeester van Wageningen.
2.1. ARA I FA Van Panthaleon van Eck 183.
2.2. 31x20; 77 p.
2.3. Journaal gehouden van de reijs soo op den 11e Augusti 1742 door de Hoogwelgebooren Heeren Jan Carel van Eck, Heer van Litzau en Nergena, Anthonij George van Eck, Philip Hendrick van Golsteijn, Heer tot Appel, en Coenraad Jan van Zuylen van Nieuvelt is gedaen.
4.1. 11 augustus 1742 - 6 oktober 1742.
4.2. Verslag van een reis vanuit Arnhem via Holland en Zeeland naar België en Noord-Frankrijk en terug via Limburg.

160.
1.1. Adriana Petronella de la Court.
1.2. 1696-1748.
2.1. HRVA FA Van Spaen 184.
2.2. 19,5x15,5; 22 p.
2.3. De reys na Hamburg.
4.1. 28 juni 1743 - 7 september 1743.
4.2. Verslag van een reis vanuit Leiden door Utrecht, Gelderland en Duitsland naar Hamburg en terug over Groningen, Friesland, de boot Stavoren-Enkhuizen door Noord-Holland. Met een index op de bezochte plaatsen.

161.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Bg 43.
2.2. 21x31; 51 p.
2.3. Journal d'un voyage du Levant de Constantinople a Sophie.
2.4. Frans.
3.2. Verslag aan vrienden; (p. 3) Journal. à messieurs à Ponte Picolo le 28e avril 1744.
4.1. 28 april 1744 - 13 juni 1744.
4.2. Verslag van een reis van Istanbul via Edirne naar Sofia; ervaringen met opium. Proza met hier en daar dichtregels.

162.
1.1. Anoniem.
1.3. De auteur maakte deel uit van het gezelschap van de ambassadeur Cornelis Calkoen, tezamen met een Sharlatos (`Carlo') Karatza, Grieks arts, een secretaris Smids en verder gevolg.
2.1. ARA I coll. Aanw. inv. Losse aanw. 1814-1888 aanw. 1882 A VI 5.
2.2. 23x19,5; 54 p.
2.3. Journal 1. Etant sorti de bonne heure pour partir à Utrecht ou je devois attendre son Excellence...
2.4. Frans.
4.1. 17 november 1744 - juni 1745.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft naar Warschau en Dresden en het verblijf aldaar. Het verslag breekt plotseling af.

163.
1.1. Elias Pelling.
1.3. Hofmeester op het oorlogsschip Het Casteel van Medemblik.
2.1. Het Museum, Winterswijk.
2.2. 16x10; 61 p.
2.3. Journal.
4.1. 1 februari 1745 - 13 januari 1746.
4.2. Verslag van een reis aan boord van het oorlogsschip Het Casteel van Medemblik van Londen naar Texel en vandaar naar Lissabon, Gibraltar, Livorno, breekt af na een bezoek aan Ibiza. Verder bevat het boekje aantekeningen betreffende een boerenbedrijf bij Lichtenvoorde.

164.
1.1. Jean Guépin.
1.2. Vlissingen 15 januari 1715 - Vlissingen 15 juni 1766/begr. 20 juni 1766.
1.3. Zoon van Jacques Guépin (-1744), boekhouder van de wisselbank, en Mary Attwel (-1756). Gehuwd in 1756 met Elizabeth Freni. Koopman, bestuurder van Vlissingen en dichter.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 4204.
2.2. 23x19; 4 p.
2.3. Blij einde. Treur- en sukkelreis met het groot Zeeuwsch O. I. Comp-s jacht van Rotterdam naar Vlissingen beschreven door een der passagiers.
4.1. 27 mei 1745 - 2 juni 1745.
4.2. Ironische beschrijving, geschreven op 7 juni 1745, van een reis vanuit Rotterdam naar Vlissingen, in gezelschap van mw. Van Ouwerkerk, van welke reis vooral de tegenslagen: harde wind, proviandgebrek e.d. worden beschreven.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 649-650.

165.
1.1. Daniël Radermacher.
1.2. Middelburg 21 november 1722 - Middelburg 8 maart 1803.
1.3. Zoon van Samuel Radermacher (1693-1761, bestuurder van Middelburg) en Maria Elisabeth de la Ruë (1700-1730). Gehuwd in 1756 met Susanna Libertina Boogaert (-1780). Studeerde rechten in Leiden; promotie 1743. In 1762 raad en in 1763 schepen van Middelburg. Kocht in 1763 de buitenplaats Poppenroede. Was zeer geïnteresseerd in kunst en wetenschappen.
2.1. RA Zeeland FA Schorer (a) 517; (b) 517; (c) 520; (d) 518; (e) 519.
2.2. (a) 15,5x10; 8 p.; (b) 15,5x10; 5 p.; (c) 13x8; 19 p.; (d) 15,5x10; 160 p.; (e) 15,5x10; 34 p.
2.3. (a) Journal van onse reijs na Holland begonnen den 16. meij 1746 tot 24 junij 1746; (b) Journal 1748 Den 17 augustus saturdag zijn wij met het kleijne comp-s jagt om 5 uuren s' na de middags gevaren en s'avonds voor ter Vere...; (c) Journal van een reisje na Paris, in gezelschap van de heer Johan Steengracht fiscal van de Admiraliteit in Zeeland: en zijn zoon Nicolaas Steengracht van Oosterland 1772; (d) Journalen van de reijzen na Engeland. Vlaanderen. Calais. Holland. Gelderland... van Mr. Daniël Radermacher; (e) Tweede journaal van de reijsen van Mr. Daniël Radermacher van Nieuwerkerke.
4.1. (a) 16 mei 1746 - 24 juni 1746; (b) 17 augustus 1748 - 19 september 1748; (c) 4 augustus 1772 - 9 september 1772; (d) 7 april 1750 - 15 juli 1754; (e) 13 mei 1765 - 31 mei 1794
4.2. (a) Kort verslag van een reis vanuit Middelburg en terug met vader, moeder en zusters door Zuid-Holland, Noord-Holland en West-Brabant; (b) Korte aantekeningen van een reis vanuit Middelburg en terug via Den Haag naar Amsterdam, Kampen en Arnhem in gezelschap van een reisgenoot. Met een lijst met personen, logementen e.d. voor de periode 1746-1796; (c) Aantekeningen van een reis vanuit Middelburg en terug naar Parijs; (d) Verslagen van reizen vanuit Middelburg en terug naar: Engeland (7 april - 31 mei 1750), Kleef (14 juni - 22 juli 1750), Brussel (16 augustus - 15 september 1750), Aken en Spa (23 juni - 24 juli 1751; 9 mei - 24 juli 1752; 8 juni - 15 juli 1754; (e) 13 mei - 23 juli 1765; 24 mei - 9 augustus 1787), Parijs (6 augustus - 16 oktober 1751), Holland (27 april - 24 juni 1753), Amsterdam (8 september - 22 oktober 1790), Den Haag (15 mei - 31 mei 1794), Vlaanderen en Frankrijk (4 en 5 augustus; onvoltooid).
5.2. Van der Aa; NNBW II, 1152-1153.

166.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1721-1774.
1.3. Zoon van Anthonie van Styrum (1679-1756), schepen, raad en burgemeester van Haarlem en Maria van der Putt (1677-1745). Gehuwd in 1747 met Anna Maria Visscher (1729-1792). Promoveerde te Utrecht in de rechten in 1741. Advocaat, later schout en bestuurder van Haarlem.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 39.
2.2. 20,5x16; 7 p.
2.3. Journaal van de reijs gedaan na de geallieerde armee bij Breda in geselschap van de heer Gerrit Reessen en huijsvrouw, de susters Maria en Adriana van Styrum, broeder Heshuysen en mijn persoon.
4.1. 8 juni 1746 - 15 juni 1746.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem door Noord-Holland, Utrecht en Gelderland naar Noord-Brabant en terug, o.a. bezoeken aan het leger.

167.
1.1. Douwe Douwes.
1.3. Veehandelaar wonend in de omgeving van Bolsward.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland 159 Hs.
2.2. 17x21; 12 p.
2.3. Verhaal van een reijze gedaan naa Munsterland, door Douwe Douwes, berijmt door Gerben Sjoerds.
4.1. (1745) 20 juli 1746 - 16 augustus 1746.
4.2. Berijmd verslag van een reis van Friesland naar Munsterland; problemen in de veehandel vanwege ziekte onder het vee; handelstransactie te Munster.
6. Afschrift door T.R. Dijkstra.

168.
1.1. Johannes Samuel Cassa.
1.2. Den Haag 12 augustus 1731 - Den Haag 10 februari 1814.
1.3. Commies van de Staten Generaal. In 1748 secretaris van het gezantschap naar de conferentie van Aken. In 1751 gepromoveerd in de rechten. Getrouwd in 1760 met Johanna Lilie (1738-1818).
2.1. Gemeentearchief van 's-Gravenhage Ov.Verz. H s 161.
2.2. 2 dln.; 20x16; 305 en 20 p.
2.3. Journaal van hetgeene mij voorgekoomen is, so op mijn reis na Aaken als op 't congres, en mijn terugreis na Holland. Reisende terugreis na Luik. Item, mijn reis na Parijs en daarvandaan. Alsmede het gunt mij sedert notabel is voorgekoomen.
4.1. 12 maart 1748 - 31 december 1748; 13 maart 1750 - 6 augustus 1750; 15 april 1751 - 11 mei 1751; 1749-1759.
4.2. Verslag van de reis van het gezantschap van graaf Bentinck naar het congres van Aken ter beëindiging van de Spaanse Successieoorlog, vanuit Den Haag over Utrecht en Gelderland. Het verblijf te Aken, een uitstapje naar Luik en terugkeer naar Den Haag over Limburg en Noord-Brabant. Voorts een verslag van een reis naar Parijs als secretaris van de ambassadeur, de heer van Berkenrode, de bezichtiging van Parijs en omgeving en de terugkeer. Verder een beschrijving van de verschillende stappen tot zijn promotie in de rechten aan de universiteit van Leiden en de kosten die dit met zich meebracht. Tenslotte een verslag van verschillende tochtjes, onder meer naar Amsterdam, zijn lidmaatschap van het genootschap Pictura en aanstelling in diverse ambten.
5.2. P.A. Meilink, `Johan Samuel Cassa', Die Haghe (1933), 36-53.

169.
1.1. Cornelia Carolina de Vassy.
2.1. GA Utrecht FA Martens 264.
2.2. 19,5x16; 5 p.
2.3. Journaal van het plesier rijsje in geselschap van den heer en mevrouw Thibaut en desselfs dogter de heer Leendert Bomme en 2 soons benevens E. de Haeze en huisvrouw; (marge) Anno 1748 den 26 juni van Middelburg vertrokke en de 2 julij in s'Hage gearriveert.
4.1. 26 juni 1748 - 28 juni 1748.
4.2. Verslag op rijm van een reis vanuit Middelburg, kennelijk met bestemming Den Haag door Zeeland en Noord-Brabant, beschreven tot aan Oudenbosch.

170.
1.1. Pieter van der Schelling.
1.2. Rotterdam 23 juli 1691 - Rotterdam 1751.
1.3. Zoon van Dirk Hendriksz van der Schelling en Aletta Sinjon. Gehuwd in 1717 met Alida van Alkemade (1684/5-1742). Remonstrants predikant. Legde zijn ambt in 1725 neer. Studeerde vanaf 1721 rechten in Leiden waar hij promoveerde. Woonde vanaf 1725 in Rotterdam, waar hij zijn schoonvader Van Alkemade, verzamelaar en oudheidkundige, assisteerde bij zijn historisch onderzoek. Zij publiceerden zowel gezamenlijk als apart op historisch gebied.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6114.
2.2. 20,5x16; 35 p.
2.3. Aantekeningen ter memorie van de reis naar de steden Middelburg en Bergen op Zoom ontrent het begin van augustus des jaars 1748.
4.1. 29 juli 1748 - 5 augustus 1748.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam en terug naar Middelburg en Bergen op Zoom, in gezelschap van de heer Paats, bewindhebber van de OIC op de Maze, die naar een houtveiling in Middelburg ging, en ene P., waarin beschreven wordt wat men vanaf het water ziet, o.a. aan verdedigingswerken en torens, wat men in de steden bezichtigt en enige bezoeken, gevolgd door 3 p. over wat hij verneemt aan verhalen over de inname van Bergen op Zoom.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 682-683.

171.
1.1. Pieter Johan Macaré.
1.2. Steenbergen 1732 - 4 oktober 1781.
1.3. Zoon van Pieter Macaré (1704-1736), predikant, en Johanna Margaretha Radaeus (1709-1764), die later hertrouwde met Meinard van Visvliet, medicus. Gehuwd met Johanna Jacoba van Hoorn (-1783). Bekleedde ambten in het stedelijk bestuur van Middelburg.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. B 937.
2.2. 16x10,5; 133 p.
2.3. Journaal van een Voorjaarsreisje gedaan naar Holland in de maand Maert en in 't begin van April des Jaers 1749.
4.1. 14 maart 1749 - 3 april 1749.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug naar Noord- en Zuid-Holland in verband met zaken van vader, in gezelschap van zijn ouders en zijn halfbroers Meinard en Egbert Philip van Visvliet.

172.
1.1. Petrus Camper.
1.2. Leiden 11 mei 1722 - Den Haag 7 april 1789.
1.3. Gehuwd met Johanna Bourboom in 1761. Studeerde filosofie en medicijnen te Leiden, vestigde zich hier in 1746 als arts. Reisde naar Frankrijk en Engeland voor zijn verdere wetenschappelijke vorming. Hoogleraar in de anatomie en chirurgie te Franeker en later te Amsterdam en Groningen.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. II F 36 en 37.
2.2. (a) 11,5x18; 58 p.; (b) 8x20,5; 35 p.; (c) 11x18; 78 p.; (d) 10,5x21,5; 31 p.; (a) 12x19; 65 p.; (f) 9,5x16; 53 pp; (g) 14x21; 30 p.; (h) 11,5x19; 106 p.; (i) 13,5x21; 30 p.
2.3. (1e katern, p.21) Rijs van Paris naar Lion, Geneve.
2.4. Nederlands en Engels.
4.1. (a) mei 1749 - 11 november 1749; (b) 30 januari 1749 - 13 mei 1749; (c) 12 juli 1752 - 31 augustus 1752; (d) 29 november 1748 - juni 1749; (e) 5 oktober 1785 - 27 november 1785; (f) z.j.; (g) 19 september 1779 - 29 oktober 1779; (h) 27 mei 1780 - 23 juli 1780; (i) 11 september 1781 - 3 oktober 1781.
4.2. Verslagen van reizen naar Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Duitsland (onder meer Berlijn, Hamburg, Bremen); wetenschappelijke excursies, verzamelingen, medische verrichtingen; met pentekeningetjes.
5.1. B.W.Th. Nuyens, ed., `Camper's reisjournalen', in: Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica (Amsterdam, 1939).
5.2. Van der Aa; NNBW I, 552.

173.
1.1. Gijsbertus Finjé.
1.2. Utrecht 11 mei 1729 - Batavia (?) 1773.
1.3. Zoon van Jan Finjé (ca. 1696-1762), winkelier en Willemina Verhuysen (1702-1743). Boekhouder van de VOC te Batavia (1762-1773) en diaken (1771-1773).
2.1. GA Utrecht FA Finjé 2.
2.2. 33x21; 22 p.
2.3. Kort relaas der ontmoetinge van den verongelukten bodem Cleverskerk, van Batavia na Macassar g'destineert, en g'commandeert door den capitein ter zee, Willem 't Hoen, opgemaakt door den ondergeteekende, met aanwijsinge, hoe denselven met een gedeelte der scheepelingen, de wall van Macassar bereijkt heeft.
4.1. 6 februari 1751 - 8 maart 1751.
4.2. Verslag van wat hem en een deel van de andere schipbreukelingen van het schip Cleverskerk, dat op weg van Batavia naar Makassar op 9 februari op een rif loopt, overkwam voor zij behouden in Makassar aankomen. De andere schipbreukelingen, waaronder zijn neef en nicht Weerman, namen een andere weg.
6. In inv.no. 3 geeft Finjé een verslag van de belevenissen van zijn familieleden.

174.
1.1. Thomas Gonggrijp.
1.2. Sneek 2 juli 1730 - Leeuwarden 19 maart 1814.
1.3. Zoon van Harmanus Thomas Gonggrijp en Antje Lous Fopma. Was vroedschap en bouwmeester te Sneek. Schilder van kerkglazen. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk, in 1764, met Anna Maria Munniks.
2.1. Fries Scheepvaart Museum, bib.G 136.
2.2. 16x21; 110 p.
2.3. Journaal van de reijse na en door Brabant en 't graafschap Naamen door Thomas Gonggrijp, schilder.
3.2. Gericht aan `waerde frienden en nabestaende'.
4.1. 19 mei 1751 - 25 juni 1751.
4.2. Verslag van een reis van Sneek via Zuid-Holland naar België, verblijf van twee weken te Namen, via Delft, Rotterdam, Antwerpen, Brussel. Voorzien van dertien pentekeningen.
5.1. NNBW X, 290.

175.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 23x18,5; 16 p.
2.3. (Omslag) Uijtgaaf op de rijse naar Vriesland gedaan in den jaare 1751 den 10 Julij uijt den Haag vertrokken.
4.1. 10 juli 1751 - na 26 juli 1751.
4.2. Verslag van een reis vanuit Leiden over Utrecht, Gelderland en Overijsel naar Friesland en Groningen en terug via Noord-Holland.

176.
1.1. David van Visvliet.
1.2. Middelburg 28 mei 1740 - Middelburg 23 januari 1789.
1.3. Zoon van mr. Omar van Visvliet (1708-1744), raad van Middelburg, advocaat-fiscaal van het Hof van Vlaanderen, en Josina Christina van Citters (1712-1784). Trouwde in 1777 met Susanna Elisabeth Sluymer (1750-). Schepen, raad, thesaurier en burgemeester van Middelburg.
2.1. RA Zeeland coll.hss. 186.
2.2. 15,5x9,5; 170 p.
2.3. Reijze na Holland gedaan in den jaare 1751 heengegaan den 3 van oogstmaand en weder gekomen den 19 van oogstmaand.
4.1. 3 augustus 1751 - 19 augustus 1751; 25 september 1754 - 23 oktober 1754; 23 oktober z.j. - 2 november z.j.; 5 oktober 1762 - 14 oktober 1762; 30 mei 1754 - 23 juni 1764; 14 augustus 1771 - 29 augustus 1771.
4.2. Levendige beschrijving van de dagelijkse gebeurtenissen tijdens diverse reizen vanuit Middelburg en terug naar Noord- en Zuid-Holland, deels in familieverband en om uiteenlopende redenen: vakantie, naar Leiden voor zijn rechtenstudie, het wegbrengen van zijn zusje naar een Franse school te Delft.

177.
1.1. Leonard Thomas de Vogel.
1.2. Amsterdam ca. 1725 - Vijverburg aan de Vecht 1794.
1.3. Zoon van Thomas de Vogel en Elisabeth Bosch. Trouwde in 1756 met Catharina van Lennep (1726-1793). Doopsgezind.
2.1. GA Amsterdam FA De Vogel 251.
2.2. Div. form.; ca. 200 p.
2.3. Maandag 22 novemb. 1751 van Amsterdam vertrokken 's morgens ten 7 1/2 uur met de Haagse postwaagen naar Den Haag of 's Gravenhagen.
4.1. 22 november 1751 - 16 juni 1784.
4.2. Verslagen van reizen van Amsterdam door Frankrijk en Spanje, via onder meer Madrid, Cadiz, Toledo (1751-1753), naar België (1770), Kleef (1771); en naar Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Limburg (1772-1784). In totaal elf reizen.

178.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1721-1774.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 39.
2.2. Ca. 31x20; 6 p.
2.3. Journaal van de Aarnhemse en Cleeffsche reijs.
4.1. 7 juni 1752 - 20 juni 1752.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem door Noord-Holland, Utrecht, Gelderland naar Arnhem en Kleef en terug, in gezelschap van familieleden.

179.
1.1. O.F.R.
1.3. Inwoner van Leeuwarden, handelaar in ijzerwaren.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1212.
2.2. 13x19; 86 p.
2.3. (Omslag) 1752. Reis van een Leeuwarder O.F.R. in Nederland en Duitschland; (eerste regel) Op heden den 26 junij 1752 voer ik 's morgens om vier uuren van Leeuwarden met de jaaghschuijt op Sneek, daar ik tot aght uuren aanquam...
4.1. 26 juni 1752 - 10 oktober 1752.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden via Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland naar Duitsland en terug, via onder meer Amsterdam, Rotterdam, Kleef, Frankfurt a.M. en Wezel. De auteur handelde zaken af in Remscheid.
5.1. J. Dirks, `Reisje van een Leeuwarder in Nederland en Duitschland in 1752', Friesche Volksalmanak (1892) 139-170.


180.
1.1. Wouter van Doeveren.
1.2. Philippine 16 november 1730 - Leiden 31 december 1783.
1.3. Zoon van Antonie van Doeveren, opzichter-generaal van 's lands zeewerken in Staats Vlaanderen, en Petronella de Haas. Gehuwd met Aletta Everhardina van Eck (-1777) in 1758. Studeerde medicijnen te Leiden. Hoogleraar te Groningen en later te Leiden. Vanaf 1781 hofarts van stadhouder Willem V.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. IV A 5 (3), p. 85-268.
2.2. 21,5x32,5; 183 p.
2.3. (85) Bacq woond; hier sogten we den heer St.Germain.
4.1. 26 oktober 1752 - 14 maart 1753.
4.2. Aantekeningen van een verblijf te Parijs, bezienswaardigheden, medische verrichtingen, penschetsjes van medische instrumenten. Onvolledig, p. 1-84 ontbreken.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 511.
6. Vgl. coll.hss. IV A 5 (2)-a `aantekeningen van verloskundige ingrepen'.

181.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Leeuwarden FA Beucker Andreae JHBA Geschiedkunde E I.
2.2. 18x24; 24 p.
2.3. Reistour gedaan in 1753, door Holland naar Maastricht enz. door verschillende heeren en dames uit Leeuwarden, onder anderen door mej. Alida Blinkes, wed. wijlen de burgmr. Swalue, luit. Wierts, de oldsubst Ruardi en de vaandrig Appeldoorn.
4.1. 1753.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden door Holland naar Maastricht.

182.
1.1. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn.
1.2. Amersfoort 17 oktober 1727 - Amersfoort 16 juli 1797.
1.3. Zoon van Cornelis de Bruijn (1691-1740), predikant, en Elisabeth van Oosten (1696-1762). Gehuwd in 1754 met Maria Croon (1729-1799). Promoveerde in Utrecht in de rechten in 1748. Leefde in Haarlem van zijn vermogen. Werd na de restauratie van 1787 benoemd in het stadsbestuur. Werd in 1795 afgezet en verhuisde naar zijn buiten Randenbroek bij Amersfoort. Schreef juridische studies, gedichten en werken over de geschiedenis van Haarlem.
2.1. GA Haarlem coll. Van Oosten de Bruijn 15a.
2.2. 21,5x17; fotokopie.
2.3. Zeeuws-reisje gedaan bij Nicolaas Gallé, en mr. Gerrit Willem Van Oosten de Bruijn als gedeputeerden van de Walsche kerk van Haarlem op 't Walsche sijnode, gehouden te Vlissingen den 10den maij en volgende dagen des jaars 1753.
4.1. 7 mei 1753 - 28 mei 1753.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem naar Vlissingen en terug in gezelschap van Nicolaas Gallé voor een synode van de Waalse kerk, waaronder aantekeningen over de steden van Walcheren. Begint met een brief aan Maria Croon d.d. 15 mei 1753 uit Domburg.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 228.

183.
1.1. Pieter Schooneman.
1.2. Onderdijk 29 november 1711 - november 1776.
1.3. Zoon van Krijn Pietersen Schooneman (-1728) en Sijntje Joosten (-1729). Jezuït, begon zijn noviciaat te Mechelen in 1737. Werkte als missionaris bij de Indianen in het toenmalige oostelijk Ecuador, het tegenwoordige noord-oost Peru.
2.1. Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïten, Nijmegen, Historische handschriftenverzameling doos 22 AD 5. Petrus Schooneman S.J.
2.2. 17x21; 42 p.
2.3. A.M.D.G. Cort verhael van mijne missie naer America, en wederkomste vandaer naer dese provincie.
4.1. 26 september 1753 - 27 januari 1771.
4.2. Verslag van een reis van Duinkerken via Cartagena (Colombia) naar Peru, missietochten aldaar, terugreis naar Oostende, onderbroken door een gevangenschap te Puerto Santa Maria aan de Golf van Cadiz. Bevat inliggend een woordenlijst `La lengua de los Yquitos' (28 p.).
5.2. P.F.H. van Hooft, `Bij de Yquitos voor 150 jaren', in: Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan dr. P.J. Veth, oud-hoogleraar, door eenige vrienden en oudleerlingen aangeboden (Leiden, 1894) 113-116.

184.
1.1. Bonifatius Mathias Pous.
1.2. Middelburg 25 juli 1744 - Breda 28 september 1797.
1.3. Zoon van Pieter Pous (1718-1780) en Sara Catharina Mathias (1720-1809). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1760 met Johanna Catharina de Beveren (1746-1771). Studeerde rechten in Leiden, promoveerde in 1761. Griffier van de Raad van Staats Vlaanderen. Vervulde diverse overheidsfuncties. Hij werd in 1787 uit zijn ambten gezet. In 1795 benoemd tot lid van de municipale raad van Middelburg werd hij afgevaardigd naar de Staten van Zeeland, en naar de Staten-Generaal.
2.1. RA Zeeland FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 127.
2.2. div.form.; 210 p.
2.3. Kort journaal van de reijs begonnen den 2 augustus 1754.
4.1. 2 augustus 1754 - 22 augustus 1754; 1 augustus 1762 - 31 augustus 1762; 23 april 1763 - 22 mei 1763; 12 augustus 1767 - 19 augustus 1767; 10 juli 1769 - 12 juli 1769; 4 augustus 1769 - 4 september 1769; 12 augustus 1771 - 30 augustus 1771; 13 augustus 1772 - 4 september 1772 ;25 juli 1773 - 8 augustus 1773; 4 augustus 1774 - 3 september 1774; 22 mei 1777 - 4 juni 1777; z.d.z.j. (10 dagen).
4.2. Verslag van een reis in 1754 vanuit Middelburg en terug door Zeeuws-Vlaanderen naar Antwerpen en Brussel en terug over Bergen op Zoom en Breda; Verslag van een reis in 1762 vanuit Middelburg en terug naar Culemborg, naar grootmoeder; Verslag van een reis in 1763 vanuit Middelburg en terug door Noord- en Zuid-Holland, met een door tegenwind mislukte overtocht naar Harderwijk onder meer over visites en winkelen; Verslag van een reis in 1767 vanuit Culemborg en terug, in gezelschap van zijn moeder en zijn zuster en van de heer en mevrouw Perrenot, over Wageningen door Gelderland en Kleef; Verslag van een reis in 1769 vanuit Middelburg en terug in gezelschap van zijn moeder en zuster, en François Johan Nebbens door Zuid-Beveland; Verslag van een reis in 1769 vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van zijn moeder en zijn zuster, raadsheer Braams en zijn echtgenote, en rentmeester De Kokelaer over de Waal naar Gelderland en Kleef, met een verblijf te Culemborg bij de familie Perrenot, en een bezoek aan Amsterdam en terug over Den Haag; Verslag van een reis in 1771 vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van zijn moeder en zijn zuster, van raadsheer Braams en diens echtgenote en raadsheer De Kokelaer door België: Antwerpen, Brussel, Namen, Luik, Maastricht, Leuven en terug over Antwerpen; Verslag van een reis in 1772 vanuit Middelburg en terug in gezelschap van de advocaat mr. Bourse Wils met het jacht van de VOC over Breda naar Gelderland en Kleef en terug over Utrecht en Zuid-Holland; Verslag van een reis in 1773 vanuit Utrecht in gezelschap van zijn moeder en zuster, zwager De Beveren en de echtparen Perrenot en Hennert, naar Duitsland en terug door Limburg en Brabant naar Culemborg; Verslag van een reis in 1774 vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van zijn moeder, zijn zuster Pous, zwager De Beveren en het echtpaar Braams door België naar Noord-Frankrijk, met bezoek aan komedie; Verslag van een reis in 1777 vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van zijn echtgenote, zijn moeder Pous, broer en zuster De Beveren en kind op het jacht van de VOC naar Brussel en Antwerpen en terug over Bergen op Zoom, onder meer bezoeken aan de komedie; Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug door Zeeuws-Vlaanderen, door België en Noord-Frankrijk.
5.2. NNBW X, 758-759; Van der Aa.

185.
1.1. Evert Clijver.
1.2. 1729-1802.
2.1. GA Vlissingen coll. W. van der Os no.FB19.
2.2. 20,5x16; 19 p.
2.3. Donderdag zijnde den 15 augustus zijn wij des morgens de klokke half negen uuren (door de vrinden geconvoyeert zijnde) onder het lossen van 5 schooten met een noord weste wind van de stadt Vlissinge vertrokken met het jagt van de edele geoctroijeerde Westindische Compagnie ter kamer Zeelant,...
4.1. 15 augustus 1754 - 27 augustus 1754; 9 september 1754 - 12 september 1754.
4.2. Verslag van een reis vanuit Vlissingen en terug in gezelschap van de familie De Chuij en Wilhelmina Clijver, met het jacht van de WIC via Zuid-Beveland naar Noord- en Zuid-Holland. Het gezelschap gaat op 27 augustus uiteen en ontmoet elkaar voor de terugreis in Delft op 9 september.

186.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG FA Rutgers van Rozenburg 63-65.
2.2. 3 dln.; 32x21; 166, 16 en 48 p.
2.3. Journal de mon voyage depuis le 20 octobre 1754.
4.1. 20 oktober 1754 - ca. november 1755.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam naar Frankrijk en Italië.

187.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Utrecht FA Grothe 682.
2.2. 18,5x11,5; 96 p.
2.3. Notitie van een rijs naar Geneve gedaan in den jare 1755 met mijn vrouw en neef Jacob van Ghesel.
4.1. 15 mei 1755 - 28 februari 1756.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam en terug, door België en Frankrijk naar Genève, waar men een appartement heeft gehuurd omwille van de gezondheid van de vrouw van de auteur, die echter op 28 december 1755 overleed.

188.
1.1. Vrouw.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 32,5x20; 16 p.
2.3. Journaal gehouden van een reijse gedaan na Breda en Zeeland tot het visiteeren der respectieve comptoiren der Convoyen en Licenten gehoorende onder het Ed.Mog. Collegie ter Admiraliteyt op de Maaze door de heeren Mouchon van Schaagen en van Hoogwerff als gecommitteerde van het zelve Collegie beneffens mevr. Mouchon, mevr. Van Hoogwerff, Juffr. Van der Lely, Juffr. Van Hoogwerff en de heer Van der Goes.
4.1. 17 juli 1755 - 9 augustus 1755.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam over Noord-Brabant en Zeeland naar Antwerpen en Brussel en terug, door een gezelschap waarvan ook Stein Hoogland, alias Stein de gauwdief, trompetter van de Raad van Rotterdam deel uitmaakte.

189.
1.1. Conrad Godard Nicolas Schutz.
2.1. ARA I coll. Aanw. 1972 V.
2.2. 22x17; 50 p. (fotokopie).
2.3. Journal du voyage de Conrad Godard Nicolas Schutz de Maastricht à Constantinople l'an 1756.
2.4. Frans.
4.1. 15 april 1756 - 7 juni 1756.
4.2. Verslag van een reis vanuit Maastricht naar Constantinopel als kanselier van de ambassadeur van de Hoogmogende in het Ottomaanse Rijk, via Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië en Bulgarije. Met een overzicht van de kosten van de reis en genealogische aantekeningen.
6. Het stuk is een fotokopie van een kopie die door een kleinzoon is geschreven. Waar het origineel zich bevindt is onbekend.

190.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 21x16,5; 8 p.
2.3. Journaal van 't reijsje langs de Vegt gedaan door de heer en mevrouwen Vockestaert Spieringshoek en C. van der Burch.
4.1. 24 mei 1756 - 30 mei 1756.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft en terug door Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland door leden van de families Vockestaert Spieringshoek en Van der Burch.

191.
1.1. Willem Chevallerau.
1.2. Spaarndam 19 mei 1739 - Ommen 26 april 1818.
1.3. Studeerde theologie te Harderwijk en Leiden. Werd in 1766 predikant te Diepenheim, later onder meer te Ommen, was ook legerpredikant.
2.1. UB Leiden Ltk. 399.
2.2. 18x25,5; 17 f.
2.3. Brabandsch en Zuid-Hollandsch reisverhaal, in dichtmaat uitgebreid, door W. Chevallerau.
3.2. Opgedragen aan Margaretha Chevallerau, zuster van de auteur.
4.1. Zomer 1756.
4.2. Verslag op rijm van een reis per schip van Spaarndam naar Zuid-Holland, Zeeland en België, via Antwerpen en andere Belgische plaatsen.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 298.

192.
1.1. Hendrik Blom.
1.3. Afkomstig uit Harlingen, schrijver op de oorlogsvloot in 1756-1758.
2.1. GA Leeuwarden FA Beucker Andreae, Geschiedkunde (33), D.
2.2. 12x17; 49 p.
2.3. Extract uijt 't journaal gehouden bij mij ondergeschreeven op de rijse met 's lands schip van oorlogh Friesland, gevoert bij den capitein Jan Lincklaan, onder 't ressort van 't Ed. Moog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, behelsende een aanteekeninge van de plaatsen en landen etc. zooals deselve heb bevonden te zijn en 'tgeen verder aldaar heb geobserveert, na mijn best geweeten opgesteld.1756.1757.1758, dienende in qlt. als 2de schrijver H.Blom.
4.1. 20 juli 1756 - 11 april 1758.
4.2. Aantekeningen van een zeereis naar de Middellandse Zee, bezoek aan Napels, beschrijving van bezienswaardigheden.

193.
1.1. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn.
1.2. 1727 - 1797.
2.1. GA Haarlem coll. Van Oosten de Bruijn 15b.
2.2. 21,5x16,5; 37 p. (fotokopie).
2.3. Vermakelijke reise door Gelderland, en Cleef gedaan in de somer van den jaare 1756 bij mr. G.W. van Oosten de Bruijn, (beschrijver van deese reys) Maria Croon, huysvrouw van den eerstgenoemden, en mr. Antonius Mattheus.
4.1. 28 juli 1756 - 7 augustus 1756.
4.2. Verslag van een reis vanaf het buiten Randenbroek bij Amersfoort naar Gelderland en Kleef en terug, in gezelschap van echtgenote en neef Antonius Mattheus.

194.
1.1. Jan Heemskerk.
1.2. Rotterdam 1 augustus 1735 - Amsterdam 9 maart 1799.
1.3. Zoon van Jan Heemskerk en Margaretha Hardewil. Consul te Aleppo, vervolgens koopman en assuradeur te Amsterdam. Trouwde in 1772 met Geertruid Bijsterus.
2.1. GA Rotterdam hs 561.
2.2. 20,5x32; ca. 90 f.
2.3. Journael van mijne reijse uijt Holland nae de Levandt, naementlijk van Rotterdam over Duijtsland & Italien nae Aleppo.
4.1. 21 augustus 1756 - 3 feburari 1757.
4.2. Verslag van een reis over land en zee naar Aleppo. Onvolledig, de laatste aantekeningen betreffen een tocht per schip over de Middellandse Zee tijdens een storm.
5.2. NNBW IX, 342.

195.
1.1. Guilliam van der Meersch (?).
1.2. Amsterdam 18 maart 1732 - Den Haag 18 april 1809.
1.3. Zoon van Arent van der Meersch (1683-1768), makelaar en keurmeester van de zeep, en Petronella Heuvelingh (1701-1784). Advocaat-fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland. In 1765 gehuwd met Adriane Gerarda van der Craght (1738-1809).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. W 74.
2.2. 16,5x21,5; 18 p.
2.3. (Omslag) Reijs-beschrijvingh gedaen door mr.Guill. van der Meersch, adv. in de drie provintien, vertrocken uit Holland, door Brabant, Antwerpen en Mechelen en zo van Leuven 25 october 1756 van Rotterdam daar wij op onze heenrijs den 28 septemb. vandaen zijn vertrocken alzo in 27 dagen uit en 't huis Godloff.
4.1. 28 september 1756 - 24 oktober 1756.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam naar België, verblijf te Mechelen, overleg met andere advokaten.

196.
1.1. Johan Pieter van den Brande.
1.2. 1734-1793.
1.3. Zoon van Johan Pieter van den Brande (1707-1758), schepen en raad van Middelburg, en Maria van Reigerberge (1707-1775). Huwde met Susanna Maria Tressel Berens. Burgemeester, schepen en raad van Middelburg.
2.1. RA Zeeland FA Van Reigersberg Versluys 34.
2.2. 24x18,5; 81 p. (almanak).
2.3. Iournaal der reyse door Duytsland Hungarie Zwitserland Italien en Vrankrijk begonnen den 12 november 1756 en ge-eyndigt den 13 february 1759 door Iohan Pieter van den Brande.
4.1. 12 november 1756 - voor 26 oktober 1757.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg door België, Duitsland, West-Frankrijk, Oostenrijk en Italië tot Pisaro beschreven; bijna uitsluitend over de route, beziens- en wetenswaardigheden.
6. In inv.no. 33 bevinden zich brieven over de reis. De titelpagina is geïllustreerd.

197.
1.1. J. en J.D.Teysset (?).
1.3. Inwoners van Amsterdam. Kooplieden.
2.1. Nederlands Economisch-Historisch Archief, Amsterdam, KA 369.
2.2. 3 dln.; 10x17; ca. 150 p.
2.3. 17e Juin 1757. Parti d'Amst. a 8 H du soir pour le Lemmer, on sommes arrivee le 18 au matin a 6 1/2 H.
4.1. 17 juni 1757 - 19 juni 1757; 8 mei 1758 - 15 augustus 1758; 20 mei 1762 - 8 augustus 1762; 12 mei 1779 - 1 november 1779; 29 augustus 1781 - 7 december 1782; 12 mei 1794 - 2 juni 1794.
4.2. Verslagen van reizen respectievelijk van Amsterdam naar Groningen; van Amsterdam naar Engeland, België en Utrecht; van Rotterdam naar Frankrijk, Luxemburg, terug naar Amsterdam; van Amsterdam naar Engeland, terug via België tot Hellevoetsluis; van Amsterdam (?) naar Frankrijk, België en terug naar Amsterdam; van Amsterdam naar Altona en terug.

198.
1.1. Syke van der Sluijs (?)
1.3. Woonde te Wommels.
2.1. RA Drenthe HA Oldengaerde 35.
2.2. 10,5x16,5; 25 p. (fotokopie).
2.3. (Omslag) Reysjournaal van de famille Van der Sluys in 1757; (p. 1) Journael van een reijs na Cleef door Syke van der Sluijs, Yfke van der Sluijs en Froukjen van der Sluij, de coopman Jan Schuts, Jakob Intema, en Geertje Johannes, in den jaare 1757.
4.1. 27 juni 1757 - 11 september 1757.
4.2. Verslag van een reis van Friesland via Noord-Holland en Gelderland naar het Duitse grensgebied; verblijf te Kleef. Terugkeer.

199.
1.1. Gerrit Nicolaasz Blaauw.
1.2. Westzaan 19 augustus 1727 -.
1.3. Zoon van Claas Gerritsz Blaauw en Guurtje Michiels Bruinvis. Gehuwd met Cornelia Smidt. Hij werd in 1757 door de VOC aangesteld tot onderkoopman op Ceylon.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.761 (Honig 1213).
2.2. 20x16,5; 46 p.
2.3. (Omslag) Cabo Goede Hoop 1757 LDGZ 1852; (p. 1) Journaal uijt liefhebberij gehouden door Gerrit Blaauw Nicolaasz varende met het schip Vliedlust als ondercoopman in lijnwaten na Chilon: wordende het bovengemelden schip gecommandeert door den manhaftige cappetijn: Jacobes Swart.
4.1. 19 december 1757 - 6 mei 1758 (23 juli 1758).
4.2. Verslag, dat veel gelijkenis vertoont met een scheepsjournaal, van een reis vanuit Texel naar Kaap de Goede Hoop, waar men 7 mei 1758 aankomt; de wind, het weer, gebeurtenissen aan boord (ziekte, sterfgevallen) en in de pleisterplaatsen. Op de laatste twee pagina's een samenvatting van het vervolg van de reis naar Ceylon (aankomst 22 juli 1785).
6. Blijkens de notitie op p. 46 ('Dit Jornaal uijtgeschreven den 21 Junij 1780 Voor Suster Neeltie J.Nen door mij Cornelis Bakker uijt het Copij van Broeder Gerrit Blaauw Nicolaasz') is dit stuk een afschrift.

200.
1.1. Hendrik Balthasar van Halteren.
1.2. Leiden 15 november 1730 - Leiden 13 januari 1802.
1.3. Zoon van Daniel van Halteren, greinfabrikant en lid van de vroedschap te Leiden, en Elisabeth van Hoogmade. Greinfabrikant. Vervulde diverse openbare functies, was onder meer burgemeester. Patriot. Trouwde in 1769 met Cornelia van Poot.
2.1. GA Leiden, Leidse bib. 7000/2d Halteren H.B.van.
2.2. 16x21; 308 p.
2.3. Korte aantekening van hetgeen mij mr. Hendrik Balthazar van Halteren 't merkwaardigst is voorgekoomen op een rijsje gedaan in het jaar 1758 met den heer mr. Pieter Jan Marcus en mijn knegt Cornelis van der Meulen door een gedeelte van Vlaanderen en Brabant, Vrankrijk, Zwitserland en Duitsland.
4.1. 6 april 1758 - 12 oktober 1758.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, terug door Duitsland, langs de Rijn, en via Maastricht en 's Hertogenbosch; Kleef en Gelderland werden vermeden vanwege de `roode loop'.
5.2. NNBW I, 1021.
201.
1.1. Sijds Schaaff.
1.3. Inwoner van Harlingen.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland 1101 Hs.
2.2. 15,5x19,5; 20 p.
2.3. 1758. Journaal van een plaisir reisje door Gelderland enz. gedaan door M. Blok & vrouw, S. Talma & vrouw, E.M. Smit, Cath. Rasken, S. Schaaff en P. Talma.
3.2. voorzien van een opdracht `voor de juffer E.M. Smit'.
4.1. 29 juli 1758 - 4 augustus 1758.
4.2. Verslag van een reis van Harlingen langs de Friese kust naar Overijssel en Gelderland en terug, via onder meer Lemmer, Kampen en Arnhem.
6. Vgl. RA Drenthe, Boekerij Oldenhuis Gratama 63.

202.
1.1. Hendrik Blom.
2.1. GA Leeuwarden FA Beucker Andreae, Geschiedkunde (33),D.
2.2. 12x17; 56 en 51 p.
2.3. Copia uijt 't journaal gehouden door Hendrik Blom (in qualiteit als 1ste schrijver) op 's lands oorlogschip Friesland gecommandeert door den heer capiteijn Jan Lincklaan, op de reijse naar de Middellandsche Zee naar 't eijland Maltha in den jaare 1759 en 1760. Zijnde geëquipeerd met 300 koppen en gemonteerd met 54 stucken canon onder 't ressort aan 't Edele Mog. collegie ter Admiraliteijt in Friesland.
4.1. 27 mei 1759 - 26 november 1760.
4.2. Verslag van een reis naar de Middellandse Zee, verloop van de reis, gezondheidstoestand aan boord, bezoek aan Malta, vangst van een zeeschildpad, deserties, scheepslek en storm.

203.
1.1. Johannes Veltkamp.
1.2. Zwolle ca. 1 mei 1733 - Zwolle? na 1781.
1.3. Zoon van Jan Veltkamp en Elizabeth van Braak. Leerde voor chirurgijn, trad in 1759 in zeedienst, maakte drie scheepsreizen, waarna hij in 1762 zijn studie voltooide. Vestigde zich in 1764 na nog een zeereis te Zwolle als stadschirurgijn.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV-1 483.
2.2. 16x20; 243 p.
2.3. Journaal gehouden op 's lands oorlogsscheepen de Glinthorst en het Zeepaard door Johannes Veltkamp, opper heel- en genees meester op 's lands vloote ten dienst van de Admiraliteit Amsterdam.
4.1. (a) 20 juni 1759 - 20 september 1760; (b) 10 november 1760 - 1 juli 1761; (c) 5 augustus 1761 - 2 november 1761; (d) 7 maart 1763 - 18 juni 1764.
4.2. (a) Verslag van een reis met het schip de Glinthorst, onder kapitein Pieter Hendrik Reynst, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, het passeren van Pampus met behulp van scheepskamelen, bezoeken aan Malaga, Livorno, Gibraltar en Algiers, terugreis via Cadiz, verblijf onder meer op Texel in afwachting van de volgende reis, gebeurtenissen aldaar; (b) Verslag van een reis met de Glinthorst onder kapitein Reynst via Madeira naar St. Eustatius, waar de auteur schildpad eet, lek in het schip, terugreis; (c) Verslag van een reis met de Glinthorst onder kapitein Jan van Goor Hinloopen, naar Lissabon, waar zojuist een Frans schip en twee Engelse schepen slag hadden geleverd, en Cadiz, terugreis naar Texel; (d) Verslag van een reis met 't Zeepaard, onder kapitein Derk Hartogh, van Amsterdam via Malaga en Livorno naar Tunis, indrukken van deze stad, terugreis via Livorno, verblijf aldaar na een quarantaine van dertig dagen, bezoek aan de opperchirurgijn Smith, en via Lissabon, waar men twintig gevangenen aan boord neemt, berechting van deze gevangenen wegens muiterij op het VOC-schip Neyenburg. Het hs. bevat een inleiding in dichtvorm en gedichten over Tunis-Carthago, en Livorno, `het pronkjuweel der steeden', een bijlage met aantekeningen over kameleons, vliegende vissen, katoen, zeepaardjes, het grote kanon van Algiers, en een anekdote over de Franse consul in Algiers, voorts 31 gekleurde tekeningen.
6. Bijgevoegd een getypt afschrift. Vgl. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. J 9, een journaal door extra-ordinaris kapitein Salomon Dedel gehouden aan boord van de Glinthorst 14 juni 1759 - 12 oktober 1760.

204.
1.1. Daniël Sloterdijk.
1.2. Leeuwarden 1717 - Harlingen 8 februari 1779.
1.3. Zoon van Frederik Sloterdijk (-1767) en Aletta Margaretha de Bitter. Was klerk, en later griffier bij de Admiraliteit te Harlingen. Ongehuwd. Woonde te Harlingen.
2.1. RA Friesland coll.copieën elders 6270.
2.2. 32 p. (fotokopie).
2.3. Journael der reijse gedaen met de Ed.Mog.heeren Gecommitteerden uit de Raed van Staete de heeren Sloterdijck en Hambrouck tot het visiteeren der fortificatien en magazijnen langs de Maze.
4.1. 16 juli 1759 - 13 september 1759.
4.2. Verslag van een reis vanuit Harlingen door Nederland, met name de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht, met een bezoek aan Kleef.

205.
1.1. François Fagel (de Jonge).
1.2. Den Haag 11 september 1740 - Den Haag 28 augustus 1773.
1.3. Zoon van Hendrik Fagel (de Oude) (1706-1790), griffier van de Staten-Generaal, en Catharina Anna Sluysken (1714-1783). Getrouwd in 1764 met Anna Maria Boreel (1739-1781). Studeerde van 1754 tot 1759 rechten aan de Universiteit van Leiden. Maakte na het behalen van de meesterstitel, een reis door Zwitserland, Italië, Frankrijk en Engeland. Na zijn terugkeer werd hij medegriffier van de Staten-Generaal.
2.1. ARA I FA Fagel 162.
2.2. Formaat variërend; ca. 200 p.
2.3. Vendredi le 31 Aout 1759 je suis parti de La Haye avec mon père, ma mère et mes deux soeurs.
2.4. Frans.
4.1. 31 augustus 1759 - 15 oktober 1759; 19 september 1760 - 10 oktober 1761.
4.2. Aantekeningen van een reis in gezelschap van gouverneur Frederik Salomon Tavel door België en Frankrijk naar Zwitserland en Italië en terug naar Frankrijk. Met veel aandacht voor culturele beziens- en wetenswaardigheden, onder meer voor schilderijen. Onvolledig en ongeordend. Het verslag is niet voltooid, de reis wordt beschreven tot in Lyon (Frankrijk).
5.2. Van der Aa; NNWB III, 388-389.

206.
1.1. Frederik Salomon Tavel.
1.2. - Den Haag 1780.
1.3. Gouverneur van François Fagel de Jonge (1740-1773), later ambtenaar in Den Haag.
2.1. ARA I FA Fagel 163, 164.
2.2. 2 dln.; 33,5x21; ca. 350 p.
2.3. (rug van de band) Journal du voyage 106; (p. 1) Journal. Le 31 aout 1759 je partis de la Haye avec Monsieur Fagel pour faire le voyage de Suisse.
2.4. Frans.
4.1. 31 augustus 1759 - 12 september 1760.
4.2. Verslag van een reis van gouverneur Tavel met zijn pupil François Fagel vanuit Den Haag door België en Frankrijk naar Zwitserland en Italië. De reis wordt beschreven tot in Milaan.
5.2. C.F. Gülcher, `Over een klerken familie uit de 18e eeuw', Jaarboek Die Haghe (1941) 36.
6. De beide handschriften zijn identiek. Zie ook: het reisjournaal van François Fagel, FA Fagel 162.

207.
1.1. Johanna Constantia Palm.
1.2. Coevorden (?) 8 juni 1733 - Delft 31 januari 1784.
1.3. Dochter van Abraham Lodewijk Palm en Anthonia Elisabeth Cau. Gehuwd in eerste huwelijk met Cornelis van den Burgh, schepen en raad van Gouda, in tweede huwelijk in 1771 met Quirijn van der Goes, raadsheer van de Raad van Brabant (-1773).
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 22x14; 72 p.
2.3. Journaal van het plaisirreijsje gegeeven door de heer en vrouwe van Cattenburch van Grijpskerke aan de heere en vrouwe van Spieringshoek, den heere G.J. van Cattenburch door Brabant en Zeelandt seedert den 4e Augustij 1760 tot den 10 September daaraanvolgende, gehouden en geformeert door vrouwe J.C. Van der Burch geboren Palm.
4.1. 4 augustus 1760- 10 september 1760.
4.2. Verslag van een reis vanuit Gouda door Zeeland naar Antwerpen, Brussel en Mechelen en terug in gezelschap van leden van de families Van Cattenburch en Van Spieringshoek.

208.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Utrecht FA Des Tombe 826.
2.2. 20x16; 12 p.
2.3. Vrijdag den 15 augustus 1760 begaven wij ons met het geselschap bestaende in de burgemeester J. van Citters sijn huijsvrouw vier kinderen tante Hurgronje gebore Snouck met haer 2 soons dheer Antony Huysman en mijn persoon aan boord van het groote jacht van d'O.J.Comp. met intentie om een plaisier reisje te gaen doen.
4.1. 15 augustus 1760 - 31 augustus 1760.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Middelburg langs Dordrecht naar Nijmegen, Kleef, Arnhem en de omgeving en terug, beschreven tot aan de terugtocht bij Kortgene, onder meer het vastlopen van de boot tussen Zaltbommel en Tiel.

209.
1.1. Hendrik Willem Both Hendriksen.
2.1. Rijksarchief Utrecht, FA Van Boetzelaer 496.
2.2. 31,5x20 ; 16 p.
2.3. Journael gehouden op 't Schip de Vrouwe Maria gevoert bij Pieter Andries Smit na Curaçao in 1760 en 1761.
4.1. 26 oktober 1760 - 1761.
4.2. Verslag belevenissen tijdens een reis van Amsterdam naar Curaçao.
6. In hetzelfde inv.nr. een getypte transcriptie van een deel van de tekst.

210.
1.1. Cornelis Gallis.
1.2. Hoorn 3 december 1715 - Hoorn 28 september 1777.
1.3. Zoon van Dirk Gallis en Johanna Backer. Gehuwd met Titia Morenvliedt. Was onder meer schepen, kerkarmenvoogd en kapitein van de schutterij te Hoorn.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn hss.verz. 821.
2.2. 2 dln.; 20,5x16,5; (a) 86 p.; (b) 26 p.
2.3. (a) (p. 1) Dagh journael gemaakt en gehouden door den Heer Cornelis Gallis op onse reijse na Zeeland en Antwerpen met het Oostindische Compagnies jagt van Hoorn; (b) p. 1: Dagh journael gemaakt en gehouden door den Heer Cornelis Gallis in het Oostindische Compagniesjagt van Hoorn.
4.1. (a) 21 maart 1761 - 16 april 1761; (b) 21 september 1761 - 12 oktober 1761.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Hoorn over het water via Noord-Holland en Zuid-Holland naar Middelburg en terug. Met uitstapjes op Walcheren en een reis naar Antwerpen. Met een index (6 p.) op de schilders waarvan in Antwerpen werk te zien is; (b) Verslag van een reis vanuit Hoorn over het water door Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland naar Middelburg en terug. Met uitstapjes op Walcheren en Zuid-Beveland.

211.
1.1. Pieter Johan Macaré.
1.2. 1732-1781.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. B 21.
2.2. 20x15,5; 129 p.
2.3. Korte en ruwe Aantekeningen van een Reisje door Gelderland, enz., gedurende de maand Juny 1761.
4.1. 3 juni 1761 - 2 juli 1761.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug door Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland naar Kleef, in gezelschap van zijn ouders, zijn echtgenote en zijn zuster Anna Henrietta van Visvliet.

212.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 16,5x10.5; 28 p.
2.3. Journael van een reijsje door het Quartier van Haerlem, de stadt Amsterdam het Quartier van de Vegt, de stad Utrecht etc. begonnenden 2 Augustus 1761 en geeyndigt den 11 daaraenvolgende.
4.1. 2 augustus 1761-11 augustus 1761.
4.2. Verslag van een reis door H. en W. van der Goes vanuit Delft door Kennemerland, Amstelland langs de Vecht naar Utrecht en terug. Met opgave van gemaakte kosten.

213.
1.1. Marten Hylkes Kingma.
1.2. Makkum 21 september 1746 - Makkum 24 oktober 1824.
1.3. Zoon van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes. Woonde te Makkum, was koopman en (mede)eigenaar van een olieslagerij. In 1786 gehuwd met Baukje Hoekema.
2.1. RA Friesland, Bedrijfsarchief M.H. Kingma 56.
2.2. 16,5x21; 21 p.
2.3. Journaal van mij Marten Hylkes K.
4.1. 15 maart 1762 - 11 december 1764.
4.2. Verslag van een reis per schip van Friesland naar Frankrijk en terug. Doel van de reis was Bordeaux, waar de auteur twee jaar studeerde. Verder bezoeken aan Libourne en Bergerac. Vermelding van de ingebruikneming van een nieuwe oliemolen in het bedrijf van de auteur te Makkum. Achterin schrijfoefeningen van kleinkinderen van de auteur, 1826-1850.

214.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Utrecht FA Grothe 685.
2.2. 21x16,5; 104 p.
2.3. Journaal van eene gedaane reijze, met de heeren Woertman en Patras, als haar Hoog Mogende Commissarissen Deciseurs na Maastricht wegens de provintien Utrecht en Vriesland begonnen op zondag den 18. julij 1762, wanneer in gezeldschap van mijn vrouw en zuster van den Santheuvel...
4.1. 18 juli 1762 - 23 oktober 1762.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag en terug, met de familieleden van de commissarissen via Noord-Brabant naar Maastricht, en vandaar door België; het verloop van de commissie.

215.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Rotterdam hs 3308.
2.2. 15,5x20; 11 f.
2.3. Journael gehouden in het jagt de Juffr. Johanna Arnoldi, gevoert bij schipp. Pieter Kleine van Rotterdam en zeilende van Middelb. in Zeeland na de provintien van Holland & Utrecht.
4.1. 30 augustus 1762 - 25 september 1762.
4.2. Aantekeningen van een plezierreis door de auteur gemaakt per schip in gezelschap van vrouw, kinderen en enkele anderen. Bezoeken aan Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Zeist. Wandelingen, bezienswaardigheden, theevisites, het weer.

216.
1.1. Cornelis Schrevelius.
1.2. Leiden 19 december 1719 - Java augustus 1773.
1.3. Zoon van Theodorus Schrevelius (1690-1735) en Susanna Kragt (-1762). Was baljuw van Voshol en secretaris van Nieuwveen en Zevenhoven. Reisde in 1762 naar Batavia. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Margaretha Schoemaker (1731-1805).
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. J 159.
2.2. 20x32; 40 p.
2.3. (schutblad) Journaal van de rijze van vader naar Batavia; (titelblad) Journaal off dagregister gehouden door mij Cornelis Schrevelius, bescheyden op 't Ed. O.I.Comp. schip De Drie Papegaijen, gecommandeert door den Ed.Manhaften Captn. Volckert Groeneweg van Outshoorn.
4.1. 8 november 1762 - 30 juni 1763.
4.2. Verslag van een reis van Texel via Kaap de Goede Hoop naar Batavia. In de marge notities van sterfgevallen aan boord. Bevat aantekeningen over incidenten met `canaille neegers' te Porto Praia op de Kaapverdische eilanden.

217.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 16x10,5; 36 p.
2.3. Journaal van een reijsje gedaan door de Provintien van Overijssel en Gelderland mitsgaders Kleef en Wesel begonnen den 23 Meij en geeijndigt den 10 Junij 1763.
4.1. 23 mei 1763-10 juni 1763.
4.2. Verslag van een reis door Zuid-Holland naar Amsterdam en vandaar over Utrecht door Gelderland en Overijssel naar Nijmegen door de heren Coel, penningmeester Van der Goes en secretaris Van der Goes; beschreven tot in Nijmegen.

218.
1.1. Joan Gideon Loten.
1.2. Maartensdijk 16 mei 1710 - Utrecht 25 februari 1789.
1.3. Zoon van Joan Carel Loten (1679-1763) en Arnoudina Maria Aerssen van Juchem (1685-1775). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna Henriëtta van Beaumont (1716-1755). Vertrok in 1731 in dienst van de VOC als onderkoopman naar Batavia, werd gouverneur van Makassar en Ceylon. Keerde in 1758 naar Nederland terug. Hij leefde gedurende langere tijd in Engeland. Hij had grote belangstelling voor de natuur, vooral de fauna, en liet deze door een tekenaar in zijn opdracht vastleggen.
2.1. GA Utrecht FA Grothe 505-506.
2.2. 18,5x12; 65 p. en 17x11,5; 74 p.
2.3. Journal of my tour through France, Switserland, Elzas, Lorrain, Flanders, Brabant etc. in 1763 and 1764. part 1.
2.4. Engels.
4.1. 3 juni 1763 - 4 mei 1764.
4.2. Verslag van een reis vanuit Londen en terug door Frankrijk, Zwitserland en België; onder meer over de flora en fauna die hij tegenkomt.
5.2. Van der Aa; NNBW VIII, 1073-1074.

219.
1.1. Anna Maria de Neufville.
1.2. Amsterdam 28 augustus 1742 - 27 december 1782.
1.3. Dochter van Jan Isaac de Neufville, in 1764 gehuwd met Jan Jacob Brants (1741-1813), koopman en bankier.
2.1. GA Amsterdam FA Brants 168.
2.2. 15,5x20; 12 p.
2.3. Beschrijving van een Gelders rijssje gedaan met mijnheer & mevrouw Roos en mijn vader Ao 1763 uytgegaan 15 july geretourneert 27 dt.
4.1. 15 juli 1763 - 27 juli 1763.
4.2. Verslag van een reis door Gelderland, bezoek aan het Loo, en naar het Duitse grensgebied, Kleef.

220.
1.1. Jan Adriaan van Wachendorff.
1.2. Utrecht 6 augustus 1740 - Utrecht 24 oktober 1798.
1.3. Zoon van Johan Carel van Wachendorff (1707-1740) en Gerarda Cornelia van Oort (1713-1742). Meester in de rechten. Was kanunnik van St. Marie te Utrecht. Raad van het Hof van Utrecht van 1787 tot 1798.
2.1. GA Haarlem FA Van Sypesteyn 1000, ingebonden in inv.nr.107.
2.2. 16,5x10,5; 19 p.
2.3. Journaaltje van een Cleefsch en Geldersch reisje door den ondergesz gedaan met de heeren Hendrik van Hogerwerf, advocaat in s'Hage, Floris Petrus van Ewijck canonick ten Dom te Utrecht en Adriaan van Romondt canonik van St Marien en advocaat s'Hoofs van Utrecht.
4.1. 17 augustus 1763 - 26 augustus 1763.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug door Gelderland en naar Kleef.

221.
1.1. Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein.
1.2. Zuidlaren 25 november 1740 - Huize Laarwoud 9 maart 1806.
1.3. Zoon van rijksvrijheer Alexander Carel van Heiden (1709-1776) en Esther Susanna de Jassaud (1718-1779). Was sinds 1762 eigenaar van het Utrechtse riddergoed Reinestein. Kwam, evenals voorheen zijn vader, in dienst van het stadhouderlijk hof als kamerheer van Willem V. In 1783 afgezant van de Prins naar het Franse hof, in 1791 naar het Pruisische hof. Volgde in 1776 zijn vader op als drost van Coevorden en Drenthe en als bezitter van het huis Laarwoud te Zuidlaren. In 1795 van alle functies ontheven. Werd in 1802 opnieuw drost. Trouwde in 1768 met Maria Frederica barones van Reede van Amerongen (1748-1807).
2.1. RA Drenthe FA Heiden Reinestein 434.
2.2. 2 dln.; 20,5x33,5 en 19x24; ca. 45 p.
2.3. Voiage de France [...] le 22 juillet 1764 jusqu'au samedi 18 d'aout 1764.
2.4. Frans.
4.1. 22 juli 1764 - 18 augustus 1764.
4.2. Verslag van een reis van Maastricht door België naar Frankrijk via onder meer Antwerpen en Brussel. Verblijf te Parijs, terugweg tot Utrecht.

222.
1.1. Lucas Dijl.
1.2. Alkmaar 22 januari 1747 - Alkmaar 7 oktober 1822.
1.3. Zoon van Johannes Dijl en Anna Kley. Studeerde rechten te Leiden. Vervulde overheidsfuncties te Alkmaar. Patriot. Trouwde in 1770 met Elisabeth de Carpentier.
2.1. RA Friesland FA De Carpentier - Van Hylckama 103.
2.2. 16,5x21; 11 p.
2.3. Beschrijving van een plaisiertogtje van Alkmaar na Vriesland.
4.1. 6 september 1764 - 14 oktober 1764.
4.2. Verslag van een reis van Alkmaar naar Friesland en terug.
5.1. J.H. Rombach, `Lucas Dijl in Friesland', De Vrije Fries LII (1972) 58-62.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 782.

223.
1.1. Willem Gerard Dedel.
1.2. Den Haag 17 mei 1776 - bij Constantinopel 26 januari 1768.
1.3. Zoon van Willem Gerrit Dedel (1675-1715) en Susanna Sophia van Blocquery (1675-1733). Ambassadeur in Constantinopel van 1764 tot 1768.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. III * F 36.
2.2. 15,5x20; 37 f.
2.3. Kort dagverhael van mijn rijze uijt Den Haag nae Constantinoplen welke ik begonnen heb in het einde van het jaer 1764.
4.1. 30 november 1764 - 7 juli 1765.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië naar Constantinopel. Verblijf te Wenen. Onvolledig. Het verslag breekt af vlak voor de aankomst te Constantinopel. Achterin het hs., dat een groot aantal lege pagina's bevat, lijsten van verstuurde en ontvangen brieven.
6. Vgl. de brieven van de reisgenoot Johan Raye: A. Doedens en L. Mulder, ed., Een levenslustig heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart, 1764-1769 (Baarn, 1987).

224.
1.1. Johan Raye.
1.2. Paramaribo 1737 -.
1.3. Zoon van mr. Joan Raye (1668-1737), gouverneur-generaal van Suriname, en Charlotte Elizabeth van der Lith. Werd op jeugdige leeftijd naar Nederland gezonden. Studeerde rechten. Maakte een reis door Europa, bezocht Turkije in gezelschap van Willem Gerard Dedel, ambassadeur van de Staten Generaal aan het Ottomaanse hof.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 133 M 59-62.
2.2. 4 dln, 21x30; 212, 168, 249 en 348 p.
2.3. Voyage en Allemagne et en Turquie dans les années 1764, 1765 et 1766.
2.4. Frans, citaten in Grieks en Latijn.
4.1. 19 december 1764 - december 1769.
4.2. Verslag van een reis van Utrecht door Gelderland, via Nijmegen, Duitsland via Kleef en Franfurt, Oostenrijk, via Wenen, Hongarije, via Boedapest, Joegoslavië en Bulgarije naar Constantinopel in Turkije (133 M 59), verder van Turkije naar Griekenland en Malta (133 M 60), vandaar naar Italië, via Napels, de Vesuvius, Rome, Pisa en Genua (133 M 61-62) en door Frankrijk via Nimes en Parijs en door België terug naar Amsterdam (133 M 62). Bevat volkenkundige en oudheidkundige beschrijvingen. Met gekleurde tekeningen.
5.2. NNBW VII, 1038-1039 (Joan Raye).

225.
1.1. Adolph Werner Carel Willem van Pallandt (van Keppel).
1.2. 1733-1813.
1.3. Gehuwd in 1771 met Heilwich Charlotte Barbara van Heeckeren (1740-1808).
2.1. RA Gelderland HA Keppel 318.
2.2. 15,5x10; 65 p.
2.3. Journal d'un petit voyage de A.W.C.W. de Pallandt dans quelques contrées de la France et en Suisse fait en 1765.
2.4. Frans.
4.1. 30 april 1765 - 1 juni 1765; 4 juni 1765 - 31 juli 1765.
4.2. Verslag van een reis vanuit huis Keppel in gezelschap van de heer Bost naar Parijs, het verblijf aldaar, en via Lyon naar Genève, verblijf aldaar, en terug door Zwitserland en Lotharingen, Luxemburg en Oost-België; beschreven tot aan Mallegranche (in de omgeving van Nancy). Met achterin 4 p. aantekeningen van reisuren, en van de namen van dames die de auteur in Genève ontmoet heeft.

226.
1.1. Simon Bake.
1.2. Rotterdam 6 februari 1724 - Rotterdam 27 september 1772.
1.3. Zoon van Johannes Gerardus Bake en Jannitje van Filpe. Gehuwd in 1755 met Adriana van Alphen (1721 - 1800). Hij werd tot arts opgeleid door de Rotterdamse chirurgijn Johannes van Alphen Gijsbertsz. Voer in 1765 - 1766 als scheepsdokter op Hollandse oorlogsschepen.
2.1. ARA I coll. Aanwinsten aanw. 1891 19c.
2.2. 20,5x16; 116 p.
2.3. Eenige bijzonderheeden waargenoomen op de reijze na Algiers en andere plaatzen in de Middelansche Zee met de fregatten van oorlog De Pollux, en het Hoff St. Janskerke, onder het Commando van den weledelgestrenge heer Capiteyn J. van Gennip door Simon Bake, eerste Chirurgijn op de voornoemde scheepen in de jaeren 1765 en 1766.
4.1. 6 mei 1765 - 20 juni 1766.
4.2. Aantekeningen over een reis vanuit Hellevoetsluis, waarbij de eerste afvaart mislukte door vastlopen bij Brouwershaven en desertie van het scheepsvolk. De tweede afvaart is op 18 augustus 1765. Men reisde via Torbay en Gibraltar naar Algiers, waar hij de dey behandelt en terug via Livorno en de plaatsen aan de Golf van Genua en Malaga: koers, het weer, schepen die men ontmoet, gebeurtenissen aan boord, zieken, beziens- en wetenswaardigheden vooral, die men aan land bezichtigt.
5.2. NNBW VIII, 40; A. Bijl Mzn, `Simon Bake, 1724 - 1772. Een Rotterdamse marine dokter die de dey van Algiers met kaneelwater cureerde', Rotterdams Jaarboekje (1966) 238-248.

227.
1.1. Adriaan de Hoogh.
1.3. Chirurgijn, voer in 1765-1766 met het oorlogschip 't Hof Souburg onder kapitein Nicolaas de Beer naar Noord-Afrika.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. j 18.
2.2. 10,5x16,5; 25 p.
2.3. Extract off voornaamste der zaaken voorgevallen op mijn reyse na en uyt de Middelandse Zee beginnende van Texel aff off van den 6 junij 1765 als meede alle de plaatsen die wij in Europa en Africa hebben aangedaan.
4.1. 6 juni 1765 - 4 juli 1766.
4.2. Verslag van een reis van Texel naar Algiers, verblijf aldaar, terug via Livorno, Malaga en Lissabon (14 p.), bevat verder gedichten, en een samenspraak tussen een landman en een zeeman.
6. Onder dezelfde signatuur van dezelfde auteur een `Bestekboek van 't Hoff Souburg' van deze reis, inliggend een copie-extract uit het scheepsjournaal, een afschrift van een rapport voor de Staten-Generaal over de onderhandelingen met de dey van Algiers opgesteld door kapitein-generaal Adriaan Braak.

228.
1.1. Mattheus Graswinckel.
1.2. Amsterdam 26 november 1724 - Amsterdam 10 november 1791.
1.3. Zoon van Jan Graswinckel (1695-1726), meester in de rechten, en Johanna Graafland (1696-1760). Gehuwd in 1750 met Anna Maria Troyen (1729-1767). Studeerde van 1745 tot zijn promotie in 1748 rechten in Leiden. Hij was in 1748-1749 commissaris van zeezaken in Amsterdam, en van 1750-1760 commissaris van kleine zaken.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 667.
2.2. 20x15,5; 12 p.
2.3. Journaal van een pleijsier togtje gedaan in den jaare 1765 bij twee mans met hun vrouwen en dogtertjes uijtmaakende ses persoonen buijten of behalven de dienstboden.
4.1. 10 juli 1765 - 24 juli 1765.
4.2. Verslag van een reis, geschreven in 1772, vanuit Amsterdam naar het buiten Rhijnauwen (bij Bunnik) van zwager David ten Hove, het verblijf aldaar en de terugtocht.
5.1. W.B. Heins, ed., `Een reisverhaal uit 1765', Tussen Rijn en Lek IX (1975) no.2/3, 8-20.

229.
1.1. Arend (van der Waeyen) Warin.
1.2. Amsterdam 10 juni 1747 - Amsterdam 27 april 1808.
1.3. Zoon van Antoni Warin (1712-1764), koopman te Amsterdam, en Johanna Maria van der Waeyen (1716-1753).
2.1. UB Amsterdam coll.hss XIV G 23.
2.2. 16x19,5; 123 p.
2.3. Journaal van een reysje gedaen met de heeren Gerard en Willem Munster met welke te Leiden studeerende veel gemeenschap hield en Daniël Pels by wien als praeceptor der latijnsche school een en een half jaar te Amsterdam ten huyse van de wed. G. van Clarensteijn hadde gewoont.
4.1. 17 juli 1765 - 19 augustus 1765.
4.2. Verslag van een reis van Utrecht naar Duitsland, via Keulen, Frankfurt, Heidelberg en andere plaatsen. Het verslag eindigt bij een beschrijving van de hofstede Klarenbeek bij Arnhem. Onvolledig.

230.
1.1. Samuel de Wind.
1.2. 1742-1803.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 8003.
2.2. 2 dln.; ca. 18x10,5; 86 en 28 p.
2.3. Journaal van het gepasseerde in myne reys door een gedeelte van Vrankrijk.
4.1. 13 september 1765 - 24 april 1766.
4.2. Verslag van een reis naar en verblijf in Parijs, in gezelschap van zijn neven M. Tak en G. Dyserink, waar de auteur zijn Leidse `academische letteroefeningen' wil besluiten met een `chirurgicale cours'. Uitstapjes vanuit Parijs met onder meer dr. J. de Puyt. Een souper van Lodewijk XVI te Fontainebleau.

231.
1.1. Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein.
1.2. 1740-1806.
2.1. RA Drenthe FA Heiden Reinestein 501.
2.2. 10x16,5; 48 p.
2.3. Dep. le 20 mai 1766 jusq'a 23 juin. Voiage de Zelande & dans les villes de Breda, Bois le duc & Bergen op Soom avec S.A.S.
2.4. Frans.
4.1. 20 mei 1766 - 23 juni 1766.
4.2. Verslag van een reis met prins Willem V van Den Haag via Zeeland naar Noord-Brabant met bezoeken aan onder meer Middelburg, Breda en Den Bosch.
6. Vgl. RA Drenthe FA Heiden Reinestein 427, dagboeken.

232.
1.1. Johan Schilthouwer van Hoey.
1.2. Gorinchem 26 maart 1722- Gorinchem 17 oktober 1793.
1.3. Zoon van Abraham van Hoey (1684-1769), advocaat en bestuurder van Gorinchem, en Cecilia Geertruyd Schilthouwer (1689-1770). Gehuwd in 1752 met Cornelia Boudina Mathia van Oostee (1732-1784). Hij was advocaat en bestuurder van Gorinchem.
2.1. GA Gorinchem FA Van Hoey 6.
2.2. 32,5x20,5; 9 p.
2.3. Verbaal van een reyze, gedaan van Gorinchem, na Bergen op Zoom en Antwerpen, en wederom van Antwerpen na Gorinchem, door de heeren vroetschap Van Hoey, capiteyn Van Hoey, vroetschappen Hagoort en Van Bleiswijk, regeerende scheepenen mr. Hendrik Hagoort en mr. D.H. van Schuilenburch, oud-scheepen Johan Snoeck, en den secretaris van het gezelschap, Bollaen, alle leeden van het Maandagze Geselschap, binnen Gorinchem, tot onderhouding van de vriendschap opgeregt.
4.1. 1 juni 1766 - 9 juni 1766.
4.2. Verslag van een reis vanuit Gorinchem over Bergen-op-Zoom naar Antwerpen en terug, door het `Maandagse Gezelschap'.

233.
1.1. Marcellus Emants.
1.2. Den Haag 14 september 1706 - Den Haag 24 december 1792.
1.3. Zoon van Johan Emants (1678-1742), advocaat, essayeur-generaal, en Sara Maria Bruinstein (1675-1743). Getrouwd met Christina Sebastiana Sweerts (1714-1788). Jurist. Bekleedde o.a. de ambten van advocaat en van essayeur van de munten der Vereenigde Nederlanden.
2.1. RA Zuid-Holland FA Emants 25.
2.2. 16,5x10; 9 p.
2.3. Den 21. julij 1766 ben ik des morgens om 5 uuren uit den Hage vertrokken ...
4.1. 21 juli 1766 - 17 augustus 1766.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van broer Willem Emants en diens vrouw vanuit Den Haag door Holland, Friesland, Overijssel en Gelderland naar Kleef en terug via Utrecht.

234.
1.1. Vrouw.
2.1. ARA II coll. Van Zuylen van Nievelt aanw. c.1960 19.
2.2. 21,5x16,5; 38 p. (fotokopie).
2.3. Journaal van een rijsje gedaan door Braband en Spa.
4.1. 9 augustus 1766 - 9 september 1766.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam in gezelschap van de heer en mevrouw Verstolk naar België via Antwerpen, Brussel, Luik, Verviers, Spa en terug.

235.
1.1. Gebroeders Van der Smissen.
1.3. Vermoedelijk behorende tot de Haarlemse tak van de Doopsgezinde familie Van der Smissen, mogelijk de fabrikant in garen en linten Lambert Jacob van der Smissen (Hamburg ca. 1755 - Haarlem 24 oktober 1806) en zijn broer.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. VIII C 12.
2.2. 16x20,5; 120 p.
2.3. Den 19 april 1767. Des morgens nadat de predicatie van den heer Whitefeld geeindigt was.
3.2. Voor vrienden (p. 71).
4.1. 19 april 1767 - 11 mei 1768.
4.2. Verslag van een reis door Engeland, verblijf te Londen, en van een reis door België, Zuid-Limburg en Duitsland via onder meer Leipzig en Hannover. De reizen waren een ontdekkingstocht naar `goede christenen'.

236.
1.1. Mattheus Willem van Valkenburg.
1.2. Den Haag 24 december 1718 - Haarlem 2 januari 1784.
1.3. Jurist. Raad, schepen en burgemeester van Haarlem, gecommitteerde ter Admiraliteit van Amsterdam. Trouwde in 1747 met Christina Wijnanda le Leu de Wilhem (1724-1777).
2.1. GA Leiden FA Hubrecht 1380.
2.2. 6,5x15; 40 p.
2.3. Maand. 1 juny. Mijnhr. & mevr. Van Stryen, juffr. Santheuvel, zoon en dochter Hubrecht.
4.1. (a) 1 juni 1767 - 18 juni 1767; (b) 11 augustus 1772 - 18 augustus 1772; (c) 23 juni 1775.
4.2. (a) verslag van een reis deels met 's lands jacht, van Haarlem naar Friesland: Leeuwarden, Franeker, Harlingen; terug via Texel, Enkhuizen en Hoorn. Inspectie van de oorlogsvloot, beëdiging van scheepsvolk; (b) Verslag van een reis van Haarlem via Arnhem en de Rijn naar Kleef, terug via Zaltbommel en Dordrecht; (c) begin van een verslag van een reis van Haarlem naar Utrecht (1 p.).

237.
1.1. Anoniem.
2.1. ARA II FA Van Dedem van de Gelder aanw.1931, 33.
2.2. 20x16; 24 p.
2.3. Den 9 junij 1767 zijn de Heeren van Heekeren tot Kelk, van Hardenbroek tot Lokhorst, van Pallandt tot Glinthuisen en de Sitter met hunne gasten, de Heeren van Lijnden, van Onstein, Dedem van de Gelder en de Sitter te 1 1/2 met het binnenjagt uit Den Haag vertrokken...
4.1. 9 juni 1767 - 18 juli 1767.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag naar Zeeland en de Oostenrijkse Nederlanden en weer terug, wellicht ter inspectie van militaire objecten, met grote aandacht voor oorlogsschepen en fortificaties.
6. In de inventaris is het stuk gerangschikt onder de papieren van Anthony van Dedem van de Gelder (1715-1770).

238.
1.1. Pieter Verbruggen.
1.2. 1735-1786.
1.3. Advocaat.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 71 J 35.
2.2. 16x20,5; 83 p.
2.3. Journaal van eene reijs uit Den Haag na Breda & 's Bosch tot het verpagten der thienden.
4.1. 8 juli 1767 - 9 augustus 1767; 9 augustus 1769 - 26 augustus 1769.
4.2. Verslag van een reis gemaakt door Theod. Schrevelius, J.A. Appelman en anderen met als hoofddoel de verpachting der tienden in Breda en Den Bosch. Van Den Haag naar Noord-Brabant, vervolgens naar Gelderland en het Duitse grensgebied (Kleef) en terug (1767). Verder een kladversie van een officieel verbaal van een inspectiereis van Den Haag naar de fortificaties langs de Maas. Tenslotte een verslag van deze reis, van Den Haag naar Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en terug. Bezoeken aan onder meer Utrecht, Nijmegen en Grave (1769).
5.1. F.J.M. van de Ven, 'Een bezoek aan Nijmegen en Kleef in 1767', Numaga XVIII (1971), 8-23.
5.2. NNBW III, 1282.
6. Een tweede versie: KUB Brabantcollectie, bevat tekeningen; mogelijk is J. Cruçius co-auteur.

239.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1721-1774.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 39.
2.2. 20x15,5; 4 p.
2.3. Journael van een reijs na Texel om af te danken de manschap van het Oost Indisch Compagnie retourschip De Jonge Lieve, komende van China, en vervolgens na Vriesland. julij 1767.
4.1. 11 juli 1767 - 18 juli 1767.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam als gecommitteerde naar Texel, Friesland en terug naar Haarlem, in gezelschap van familieleden.

240.
1.1. Anoniem.
1.3. Woonde te Wormerveer.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.749 (Honig 1214).
2.2. 16,5x10,5; 13 p.
2.3. (p. 1) Ao 1767 Den 24e julij ben ik met de heer Vastert Vas en zijn zoontje op rijs geweest: en op die rijs voor mij betaald de onderstaande rijskosten.
4.1. 24 juli 1767 - 7 augustus 1767.
4.2. Verslag van een reis vanuit Wormerveer en terug naar België en Noord-Frankrijk in gezelschap van Vastert Vas en diens zoon.

241.
1.1. Petrus Nota.
1.2. Franeker 7 oktober 1728 - Berlikum 23 september 1808.
1.3. Predikant te Oldeboorn van 1754 tot 1766 en te Peins van 1766 tot 1775, en te Berlikum, tot 1808.
2.1. RA Friesland FA Van Beyma thoe Kingma 191 (1).
2.2. 17x21; 15 p.
2.3. Journaal van een reijse door den heer Beijma met zijne zoons den heer capiteijn Betting en Do. Nota door een voornaam gedeelte van Utrecht en Holland gedaan in den maand augustus 1767.
4.1. Augustus 1767, twaalf dagen.
4.2. Verslag van een reis per jacht van Friesland naar Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Een tocht langs de Vecht, via onder meer Utrecht, Rotterdam, Gouda en Amsterdam.

242.
1.1. Pieter Vromans.
1.2. 25 oktober 1745 - 1825.
2.1. ARA II coll. Van Beresteijn 1462.
2.2. 9 dln.; 17x10,5 en 15,5x10,5; 270 p.
2.3. Journaal van ...
4.1. 1768 - 1786.
4.2. Verslagen van verschillende reizen in gezelschap van familieleden, vrienden of regenten van de Catherina en Cecilia Gasthuizen te Leiden. Vanuit Leiden door Nederland in het algemeen en in het bijzonder naar Breda, Brabant, Zeeland, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en Den Bosch. Verder naar België, via onder meer Antwerpen, Brussel, Spa, Luik, en Duitsland, via onder meer Kleef, Aken, Keulen en Bonn.

243.
1.1. Jan Ingen Housz.
1.2. Breda 8 december 1730 - Bowood (Engeland) 7 september 1799.
1.3. Zoon van Arnoldus Ingen Housz (1693-1764), apotheker, en Maria Beckers (-1731). Studeerde medicijnen te Leuven en Leiden. Was van 1756 tot 1765 medicus te Breda. Later keizerlijk lijfarts en hofraad te Wenen. Verbleef verder in Parijs en Londen. Trouwde in 1775 met Agatha Maria Jacquin (-1800).
2.1. GA Breda coll.Ingen Housz. (Afd.IV-16a) 7.
2.2. 20x32,5; 10 f.
2.3. Je partais le 22 d'avril 1768 de Bruzelles pour Vienne dans une birouge de voyage, que j'avais acheté a Bruzelles pour 43 ducats.
2.4. Frans en Nederlands.
4.1. 2 april 1768 - 28 april 1789.
4.2. Verslag van een reis van Brussel naar Wenen, inenting van de kinderen van keizerin Maria Theresia door de auteur, gevolgd door financiële aantekeningen.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 832.
6. Twee f. zijn verwijderd.

244.
1.1. Nicolaas Warin.
1.2. Amsterdam 22 januari 1720 - Amsterdam 26 maart 1781.
1.3. Zoon van Nicolaas Warin (1675-1752), koopman te Amsterdam, en Elisabeth Backer. Koopman en bankier. Was onder meer commissaris van de pilotage en ontvanger-generaal der vuur- en bakengelden benoorden de Maze. Was gehuwd met Johanna Catharina van de Poll (1730-1805).
2.1. GA Amsterdam FA Hooft van Woudenberg 116 (microfilm 1980).
2.2. 9 p.
2.3. Maendag 8 augustus 1768 / Vertrokken wij omtrent half negen met een toewagen van sessen.
2.4. Nederlands en Frans.
4.1. 6 augustus 1768 - 13 augustus 1768.
4.2. Verslag van een reis door Friesland en een uitstapje naar de stad Groningen. Indrukken van Het Bildt, Leeuwarden, Harlingen en Groningen. Door Doopsgezinde voerman geleverd commentaar op de rijkdom van de Friese boeren. Bevat een brief van de auteur aan dochter Margaretha Jacoba Hooft-Warin, met naschrift van zijn vrouw. Op het omslag een opgave van onkosten van een reis naar Kleef in 1753.

245.
1.1. Alle Poper.
1.3. Woonde in Zuider Drachten, was doopsgezind.
2.1. Streekmuseum Smallingerland `It Bleekerhus', Drachten.
2.2. fotokopie; 145 p.
2.3. Een klein gedigt over de eerste dag van 't nieuwe jaar... op rijm, gelegenheidsgedichten, stichtelijke overpeinzingen en vermaningen op rijm.
4.1. (1601) 25 september 1768 - 22 november 1778.
4.2. Verslag van een reis van Drachten naar Amsterdam in juni 1769 (17 p), verder gedichten betreffende vee en oogst, het nut van paarden, de gevolgen van dronkenschap, sterfgevallen. Met een `naamregister der predikanten' in Drachten (1601-1778).

246.
1.1. Johan Frederik Willem van Spaen.
1.2. 1746-1827.
1.3. Zoon van Alexander Diederik van Spaen (1710-1764) en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck (-1776). Gehuwd in 1772 met Sara Johanna van Hogendorp (-1828). Hij was lid van de ridderschap van de Veluwe. In 1814 werd hem de titel baron toegekend. Vervulde overheidsfuncties in Arnhem en de provincie Gelderland, later ook op landelijk niveau. Bezocht vanaf 1797 regelmatig het buitenland vanwege zijn belangstelling voor kunsten en wetenschappen.
2.1. RA Gelderland FA Van Spaen-tak Biljoen 118.
2.2. 23x19; 409 p.
2.3. Journal du voyage fait par J.F.G.de Spaen en Italie et par une partie de la France et de l'Allemagne pendant les années 1769 et 1770. NB Le voyage m'a couté dix huit mille florins, que je ne regrette pas.
2.4. Frans.
4.1. 17 mei 1769 - 3 september 1770.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam naar Biljoen, en vandaar via België, Noord Frankrijk en Zwitserland naar Noord en Midden Italië, en over Duitsland terug.
5.2. Van der Aa; F. Kuyvenhoven en H. Tromp, `Van Spaen in Arcadie', in: R. de Leeuw (red.), Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw (Zwolle, 1984), 43-54.
6. Inv.nrs. 120-122 (3 dln., 20x25; ca. 90, 130 en 200 p.) bevatten klad-verslag van deze reis; 122 bevat ook een verslag van een reis naar Duitsland in 1783.

247.
1.1. Hendrik Onderwater.
1.3. De familie Onderwater was een Dordrechts regentengeslacht.
2.1. GA Dordrecht FA Repelaer 1100.
2.2. 21x16,5; 12 p.
2.3. Korte aantekening van een tour gedaan naar Aken en Spa, door Braband etc. begonnen den 8 Junij 1769 tot den 4 Augustus 1769 met mijn broeder Boudewijn Onderwater.
4.1. 8 juni 1769 - 4 augustus 1769.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht via Brabant en Limburg naar Aken en verschillende steden in België, en naar Rijssel en terug.
6. In hetzelfde inv.nr. een net-versie (21x16,5; 7 f.).

248.
1.1. Bartholomeus Beerenbroek.
1.2. 1744 - Drunen 2 november 1811.
1.3. Prior van de abdij van Tongerlo, pastoor van Drunen.
2.1. Universiteitsbibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen.
2.2. 20x15; 127 f.
2.3. Een gelukkige rijse sal ons Godt geven. Psalm: 61 V: 20.
4.1. 1770 - 1773.
4.2. Verslag van een reis naar Rome.
6. f.106-127 wordt gevormd door een mapje met 39 door de auteur getekende afbeeldingen van gebouwen en dergelijke.

249.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 16,5x10,5; 22 p.
2.3. Den 3 junij sijn wij met ons sesse van Delff vertrokken en de Leijdse weg gereeden denkende...
4.1. 3 juni van een onbekend jaar (ca. 1770?).
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft in gezelschap van het echtpaar Van Spieringshoek, neef Vockestaert, en anderen door Zuid-Holland,en Noord-Holland, beschreven tot in Amsterdam.

250.
1.1. Pieter Burman (Petrus Burmannus Secundus of junior).
1.2. Amsterdam 23 oktober 1713 - Amsterdam 24 juni 1778.
1.3. Zoon van Frans Burman (1671-1719), predikant en hoogleraar, en Elizabeth Thierens (1677-1713). Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Maria Elisabeth van Strengen (-1745). Jurist. Hoogleraar in Franeker en vanaf 1742 in Amsterdam.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6204.
2.2. 20,5x16,5; 147 p.
2.3. Journal van een reijse na en door Staats Vlaanderen en Brabant gedaan met hun Ed. Mog. de heeren Is. Sweers en W. Alberda weegens de Raad van Staaten derwaarts in commissie gaande, begonnen 4 junij 1770 en geeijndigt 16 julij.
4.1. 4 juni 1770 - 16 juli 1770.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag en terug, in gezelschap van Isaac Sweers, W. Alberda, Reijnt Jan Lewen van Middelstum en Albertus van Nietveld, advocaat als secretaris, met het jacht van de Staten, met de commissie tot het verpachten van de gemene landsmiddelen en het visiteren der fortificaties in Staats-Vlaanderen: bezoeken aan steden in Zeeuws-Vlaanderen, Gent, Antwerpen, Brussel, Walcheren en Bergen op Zoom: route, visites en ontvangsten, bezienswaardigheden, waarvan vele inscripties gekopieerd, aanschaf van boeken.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 358-362l.