To the English Egodocument site

Reisverslagen tot 1814 deel 3

Voor een overzicht van onder 2.1. genoemde archieven, zie Lijst archieven.

251.
1.1. Albertus van Nietveld.
1.3. In 1770 amanuensis van de Raad van State.
2.1. UB Leiden Ltk. 1076.
2.2. 15,5x20; 163 f.
2.3. Vlaanderen en Braband 1770; Journaal van een reijs gedaan door mij, mr. Albertus van Nievelt, in qualiteijt als amanuensis, en in gezelschap van de Edele Mogende heeren mr. Isaak Sweers en Willem Alberda, gedeputeerdens van de Edele Mogende heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden, tot het doen der verpagtingen en het visiteeren der magazijnen en fortificatiën in Staats Vlaanderen en het kwartier van Braband langs de Schelde, welke welgem. heeren tot reijsgenoten hadden verzogt den Hoog Edele Welgeboren heer Reijnt Lewe van Middelstum, gedeputeerde in de Provinciale Rekenkamer der provincie, Stad en Lande, en de weledele Hoog Geleerde heer mr. Pieter Burman de Twede, I.U.D. en professor in de historiën en de welsprekendheid op het athenaeum der stad Amsterdam. Begonnen op den 4 junij en geeijndigt op den 16 julij dezes jaars 1770.
4.1. 4 juni 1770 - 16 juli 1770.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag naar Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen en België, en terug naar Den Haag, met gedeputeerden van de Raad van State, grotendeels over de toeristische kanten. Bezoeken aan onder meer Bergen op Zoom, Antwerpen, Gent en Brussel.

252.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Noord-Holland FA Nagtglas 113.
2.2. 16,5x10; 13 p.
2.3. ...Rotterdam. Metaale standbeeld van Erasmus van Rotterdam. Hij is in doktorsgewaad verbeeld met een lange pelsrok.
4.1. 23 - 30 juni (1770?)
4.2. Aantekeningen van een bezoek aan Rotterdam en andere plaatsen in Zuid-Holland, en via Haarlem en Amsterdam terug naar Utrecht, waaronder bedenkingen over geld. Fragment.

253.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest voorl. 277.
2.2. 16,5x10; 27 p.
2.3. Den 6 julij veel wind, en voor de middag continueele regen. Des morgens om halv 9 van Alkmaer gereeden...
4.1. 6 juli - 26 juli z.j. (ca. 1770?)
4.2. Verslag van een reis vanuit Alkmaar en terug ter inspectie van de heerlijkheden Middelharnis en Cortgene, in gezelschap van de heer en mevrouw Van Vladeracken en Van Foreest, Debora van Foreest, jonker A. van Vladeracken, Zacheus van Foreest, en de heer Ivang, schout (?) te Santpoort en diens zoon, naar Walcheren en verder naar Antwerpen en Brussel. Met een overzicht van de gemaakte kosten.

254.
1.1. Hendrik Fagel (de Oude).
1.2. 1706 - 1790.
2.1. ARA I FA Fagel 60.
2.2. 2 dln, 24x19,5, en 19,5x15; 40, 8 p.
2.3. Journal. Le 15de juillet, un dimanche, je suis parti de la Haye...
2.4. Frans.
4.1. 15 juli 1770 - 9 september 1770.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag over België en Noord-Frankrijk naar Engeland, beschreven tot de terugkeer via Harwich.

255.
1.1. Robertus Distelbloem.
1.2. -29 januari 1793.
1.3. Inwoner van Leeuwarden. Bekleedde diverse stedelijke bestuursfuncties.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1147.
2.2. 9,5x15,5; 132 p.
2.3. Dagverhaal van een zeer vermakelijke reis door de heeren Robertus Distelbloem, regerend vroedsman der stad Leeuwarden, mr. Thomas Wielandt, pensionaris van gemelde stad en advocaat voor den Hove van Friesland, mr. Jan Krak, advocaat voor denzelven Hove en Jouke Keimpen Feitsma, coopman in gedagte stad; met desselvs bijhebbende knegt Dirk Hendriks Curieus op twee chaisen ieder met twee paarden bespannen gedaan, en hoe lang wij van plaats tot plaats gereden hebben, als van...
4.1. 16 juli 1770 - 1 augustus 1770; 25 augustus 1772 - 29 augustus 1772.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden door Overijssel en Gelderland naar het Duitse grensgebied. Bezoeken aan onder meer Wezel, Kleef, Nijmegen, Arnhem en het Loo. Met een lijst van kosten van de reis. Verder een verslag van een reis van Leeuwarden door Drenthe naar Groningen, via onder meer Assen, Winschoten, Delfzijl en Groningen. Met een lijst van kosten.
5.1. J. Dirks, `Een reisje van Leeuwarden naar Wezel, Kleef enz. en terug in 1770', Nieuwe Friesche Volksalmanak V (1857) 1-25.
5.2. Van der Aa.

256.
1.1. Frans Jacob Berg.
1.2. 1726-1774.
1.3. Zoon van Otto Willem Berg (1686-1773), generaal-majoor bij de infanterie, en Catharina Ross (1703-1779). Tweemaal getrouwd, in 1752 met Maria Jacoba Oenen (1738-1765). Deserteerde op 19-jarige leeftijd uit het garnizoen van Namen, werd verbannen en maakte tijdens deze ballingschap fortuin in Indië, waarna hij terugkeerde naar de Republiek.
2.1. RA Zuid-Holland FA Berg 62.
2.2. 32x20; 31 p.
2.3. Dagverhaal der reijse van Amsterdam op Weenen door de heer Goll van Frankensteijn nevens zijn zoon, en schoonzoon F.J.Berg in den jaare 1770.
4.1. 21 juli 1770 - 30 september 1770.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam door Duitsland en Oostenrijk naar Wenen en weer terug, tezamen met de bankier Johan Goll, zijn schoonvader; beschrijving van de audiënties bij de keizer, een klant van Goll.
6. In hetzelfde inv.nr. een brief aan `broer en zuster' van 2 augustus 1770 en een uitgebreidere aan de ouders, onvoltooid, beide met delen van dezelfde tekst als boven.

257.
1.1. Jacob Andries van der Velden.
1.2. -1780.
1.3. Maakte carrière bij de Admiraliteit.
2.1. ARA I coll. Admiraliteitscolleges XXVII (verz. Van der Velden) 17.
2.2. 32x20; 40 p.
2.3. Particuliere aanteekeningen van de Boreas 1770. De 4e december quam ik aan boort liggende het schip voor 't Nieuwe Diep...
3.2. Wellicht bijgehouden omdat het zijn eerste reis als kapitein was.
4.1. 4 december 1770 - 5 juli 1771.
4.2. Verslag van een reis vanuit het Nieuwe Diep naar de kust van West-Guinee en de West-Indische koloniën met het schip de Boreas. Geeft onder meer informatie over de slavenhandel en de gedragingen van de negers.

258.
1.1. Pieter Nicolaas van Hoorn.
1.2. Amsterdam 29 maart 1743 - Parijs 1809.
1.3. Zoon van Nicolaas Hendrik van Hoorn (1698-1768), suikerraffinadeur en handelaar in buskruit, directeur van Berbice, en Catharina Muylman (1717-1770). Reisde in de jaren 1777-1780 door Europa, verbleef te Rome en Florence. Verliet later Nederland voorgoed, woonde vanaf 1797 in Parijs, waar hij een beroemd kunstkabinet bezat. Was heer van Vlooswijk. Ongehuwd.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 120 C 46.
2.2. Merendeels 20x32,5; 98, 51 en 19 p.
2.3. Journaal van mijn reijs na Pyrmont, Duytslandt en Italien.
2.4. Nederlands en Frans.
4.1. 19 januari 1771 en een aantal volgende weken; 19 mei 1777-1778; zomer 1782 (?).
4.2. Verslag van een reis in 1771 van Amsterdam via België (Brussel) naar Frankrijk (Parijs) en terug. Voorts verslag van een reis in 1777-1778 van Amsterdam naar en door Duitsland (Pyrmont, Hannover, Potsdam, Dresden), Tsjechoslowakije (Praag), Oostenrijk (Wenen) en Italië (Venetië, Florence, Bologna, Milaan). Verder verblijf in Italië en terugreis via Parijs niet beschreven. Tenslotte een verslag van een reis van Amsterdam naar Duitsland (Pyrmont, Kleef), terugreis beschreven tot Nijmegen.
5.2. Van der Aa; A. Fris, Inventaris van het archief van de familie Van Hoorn (Amsterdam, 1988). Zie ook GA Amsterdam FA Van Hoorn 46, een kasboek waarin de reis aan de hand van wissels valt te traceren.

259.
1.1. Lucas Trip.
1.2. Eelde 20 augustus 1713 - Groningen augustus 1784.
1.3. Zoon van mr. Jacob Elias Trip (1687-1719) en Anna Titia Nijsingh (1685-1713). Vervulde diverse overheidsfuncties in Groningen. Lid van de Staten Generaal. Trouwde in 1738 met Beerta Sibenius (-1776).
2.1. RA Groningen, FA Trip 106.
2.2. 16x20; 48 p.
2.3. 's Hage. Het was op den 14e junij 1771 wanneer wij ons met het jagt van Delfland naa Rotterdam begaaven.
4.1. 14 juni 1771 - 15 juli 1771.
4.2. Verslag van een reis als lid van een commissie van de Staten Generaal, van Zuid-Holland via Zeeland naar België. Bezochte plaatsen onder meer Dordrecht, Middelburg, Antwerpen en Brussel. Onvolledig.
5.2. Van der Aa; NNBW X, 1054.

260.
1.1. Pieter Johan Macaré.
1.2. 1732-1781.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. A 6.
2.2. 23x18,5; 20 p.
2.3. Aantekening van Recherches, nopens enige Genealogien, in Vlaanderen en Braband.
4.1. 24 juli 1771-13 augustus 1771, 25 augustus 1771.
4.2. Verslag van een reis door België en de gesprekken die hij daar voor zijn genealogische onderzoekingen voerde.
6. Kladaantekeningen tot 2 september 1771, met een aantekeningenboek met grafschriften en mogelijk gevelversieringen.

261.
1.1. Anoniem.
2.1. KUB, PGNB coll.hss. D 21.
2.2. 16x21; 45 p.
2.3. Aanteekeningen van het reijsje gedaan door 's Hertogenbosch, Mastricht, Aken, Luijk, Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Breda en Dordrecht, tusschen den 29e julij en 20e augustus van 't jaar 1771.
4.1. 29 juli 1771 - 20 augustus 1771; 12-13 juli 1773?
4.2. Verslag van een reis van Den Hoorn bij Delft door Noord-Brabant en Zuid-Limburg naar het Duitse grensgebied en België, en terug, en van een reis door Gelderland, Utrecht en Noord-Holland.

262.
1.1. Johan Christiaan Clement.
1.2. Steenbergen 13 februari 1753 - Steenbergen 27 september 1831.
1.3. Zoon van François Clement (1722-1795), notaris-procureur te Steenbergen, en Johanna Schippers (1722-1766). Studeerde rechten in Harderwijk. Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1781 met Maatje Noordhoek. Was werkzaam in de wijnhandel bij Van der Poest te Middelburg. Was vanaf 1795 onder meer schepen, burgemeester en baljuw van Middelburg.
2.1. RA Noord-Holland coll.losse aanw. 1561-1574.
2.2. Diverse formaten; ca. 750 p.
2.3. Aug.18. Van Middelburg vertrokken smorgens ten 7 uuren op Vlissingen, vandaar ten 8 uuren op Bresses g'arriveert ten 1/2 9.
4.1. 18 augustus 1771 - 16 september 1791.
4.2. Korte aantekeningen van reizen, vooral in de zomermaanden ondernomen, door Nederland (Noord-Brabant, Zeeland, Amsterdam, de Assumburg, Maastricht), Duitsland (Aken) en België.

263.
1.1. (a) Friderik Sigismond graaf van Bijlandt; (b) Anthonie Hendrik Christiaan Staring; (c) Frederik Emmerth.
1.2. (a) Wageningen 13 april 1749 - Den Haag 2 februari 1828; (b) Gouderak 1749 - februari 1805.
1.4. (a) Zoon van Roeleman Ferdinand van Bijlandt (1716-1791), militair, en Anna Cornelia barones van Friesheim (1723-1761). Gehuwd in 1786 met Susanna Cornelia Maria Hartsinck (1758-1824). Maakte carrière bij de marine; op de beschreven reis was hij commandeur. (b) Maakte carrière bij de marine, werd tenslotte schout bij nacht. Op de beschreven tocht was hij luitenant; (c) scheepsarts.
2.1. GA Alkmaar coll. Aanwinsten 314.
2.2. 20,5x16; 51 p.
2.3. Annotatien van t gene men in de nabuurschap van Napels vind, en in de stadt.
3.2. (p. 50-51) Men kan in Napels boekjes in vele talen over de bezienswaardigheden kopen, maar deze bevatten veel fouten. Daarom 'hebben wij ondergeteekende de kosten en moite gedaan om in persoon inspectie te neemen en dagelijks jder op zijn buurt aan te teekenen, de maath te nemen en aller nauwkeurig bericht het geene hier voren vermeld staat ten teeken der waarheijd met onze handteekening bekragtigt.
4.1. 22 maart 1772 - 31 maart 1772
4.2. Verslag door drie officieren van het oorlogsschip Thetis van de bezichtiging van Napels en omgeving.
5.2. (a) Van der Aa; NNBW IV, 377-379; (b) Van der Aa.
6. 18e-eeuws afschrift.

264.
1.1. François Hovius.
1.2. Amsterdam 24 augustus 1753 - 6 juli 1813.
1.3. Zoon van Jacobus Hovius (1709 of 1710-) en Maria Odilia de Roij. Gehuwd met Petronella Cornelia Diert in 1784. Studeerde rechten te Leiden. Woonde te Amsterdam.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XV C 48.
2.2. 16,5x21; ca. 440 p.
2.3. Journaal eener reise gedaan met 't gezelschap Semper Idem. Begonnen den 5 julij en voleind den 12 julij Ao 1772.
4.1. 5 juli 1772 - 12 juli 1772; 3 juli 1773 - 12 juli 1773; 11 juni 1774 - 23 juni 1774; 25 juni 1775 - 3 juli 1775; 24 juni 1776 - 4 juli 1776; 25 juni 1777 - 2 juli 1777; 30 juni 1778 - 13 juli 1778; 23 juni 1779 - 6 juli 1779.
4.2. Verslagen van acht plezierreizen van Amsterdam naar resp. Antwerpen; Goes; Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland; Gelderland, Kleef en Overijssel; Noord-Holland en Zuiderzee-eilanden; Noord-Brabant, Breda, Den Bosch; Noord-Brabant, Zuid-Limburg en België (Antwerpen); België, Gent, Brugge, Oostende.
5.2. I.H. van Eeghen, `Het 18de eeuwse Amsterdamse reisgezelschap Semper Idem', Maandblad Amstelodamum XLV (1958) 97-104.

265.
1.1. Hendrik David Mispelblom Beijer.
1.2. Rotterdam, 18 november 1720-Rotterdam, 29 augustus 1776.
1.3. Zoon van Jacobus Mispelblom Beijer (1696-1757), bestuurder van Schiedam, en Johanna Grimes (1690-1741). Gehuwd in 1751 met Elisabeth Liebenrood (1732-1795). Kolonel der cavalerie.
2.1. CBG FA Mispelblom Beijer 1.
2.2. 21x16,5; 21 p.
2.3. Relaas van een reijsje van Rotterdam na Sluis in Vlaanderen en verder door een gedeelte van Oostenrijks Vlaanderen en Braband. Wederom Sluis vandaar door het eiland van Cassand door Walcheren op het eiland van Ter Goes en terugge naar Rotterdam.
4.1. 14 juli 1772-19 augustus 1772.
4.2. Verslag van een reis vanuit Rotterdam via Zeeuws-Vlaanderen naar Belgisch Vlaanderen en Brabant en terug over Zeeland.

266.
1.1. Anoniem.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 128 F 6.
2.2. 10,5x16,5; 14 p.
2.3. Reys na Gelderland en Cleef gedaan door de regenten van de Catharina en Coecilia Gasthuizen binnen Leyden en C.Bijleveld den 28 julij en volg. dagen 1772.
4.1. 28 juli 1772 - 2 augustus 1772.
4.2. Verslag van een reis van Leiden door Utrecht en Gelderland (Nijmegen) naar Kleef, terug naar Leiden via Arnhem.

267.
1.1. Johan Steengracht.
1.2. Veere 30 april 1727 - Middelburg 26 oktober 1785.
1.3. Zoon van mr. Nicolaas Steengracht (1699-1756), pensionaris, later burgemeester, van Veere, en Anna Maria Spiering (1708-1747). Trouwde in 1754 met Jacoba Magdalena Ockersse (1731-1772). Vervulde diverse overheidsambten, onder meer raad van Veere.
2.1. RA Zeeland FA Schorer 520.
2.2. 24x19; 103 p.
2.3. (omslag) Aan den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. Daniel Radermacher... Zie daar, mijn vriend van Nieuwerkerk 't journaal van 't geen w'in Vrankrijk zagen, het word U, vriendelijk opgedragen,...
3.2. Opgedragen aan een vriend.
4.1. 4 augustus 1772 - 9 september 1772.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van Daniël Radermacher en zoon Nicolaas Steengracht via Gent en Rijssel naar Parijs.

268.
1.1. Hendrik Albert Schultens.
1.2. Herborn (Duitsland) 25 februari 1749 - Leiden 12 augustus 1793.
1.3. Zoon van Johannes Jacobus Schultens, oriëntalist, hoogleraar te Leiden, en Suzanna Amalia Schramm. Studeerde Oosterse letteren te Leiden. Reisde naar Engeland, werd in 1773 te Oxford Magister Artium, honoris causa. Hoogleraar in de Oosterse talen, eerst in Amsterdam, vervolgens te Leiden. Was gehuwd met Catharina Elisabeth de Sitter.
2.1. UB Leiden BPL 245, VIII.
2.2. 16x21; 156 p.
2.3. Eigenhandige dagelijksche Aanteekeningen van Hendrik Albert Schultens nopens zijn verblijf in Engeland in de jaren 1772 en 1773.
2.4. Nederlands, passages in Engels en Latijn.
4.1. 12 september 1772 - 15 februari 1774.
4.2. Verslag van een reis naar Engeland, verblijf aldaar, wetenschappelijke activiteiten. Met 24 bijlagen.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 711.

269.
1.1. Johan Schilthouwer van Hoey.
1.2. 1722-1793.
2.1. GA Gorinchem FA Van Hoey 7.
2.2. 33x21; 12 p.
2.3. Verbaal van een reyze gedaan van Gorinchem, na Brussel, Mechelen, Antwerpen en Zirkzee en van daar terug door de heeren vroetschappe Van Hoey, Capn. Van Hoey, vroetschappe Hagoort en Van Bleiswijk, oud schepen mr. Hend. Hagoort, vroetschap Van Schuijlenburch, oud schepen Johan Snoek, en den secret. van het gezelschap Corn. Bollaen, alle leeden van het Maandagse Geselschap binnen Gorinchem tot onderhouding van de vriendschap opgerecht.
4.1. 7 juli 1773 - 20 juli 1773.
4.2. Verslag van een reis vanuit Gorinchem door Zeeland naar België en terug door het `Maandagse Gezelschap'.

270.
1.1. Maarten van der Goes van Dirxland.
1.2. Den Haag 3 januari 1751 - Den Haag 10 juli 1826.
1.3. Zoon van Adriaan van der Goes, burgemeester van Den Haag, en Cornelia Martina Vlaardingerwout. Jurist. Gezant in het buitenland.
2.1. ARA II coll. Van der Goes van Dirxland 22.
2.2. 17x10,5; 8 p.
2.3. Arrivé à Paris le 3 nov. 1773. Notre logement fut ...
2.4. Frans.
4.1. 3 november 1773 - 19 november 1773.
4.2. Korte notities van een verblijf in Parijs vanaf de aankomst tot het vertrek, waarbij veel bezoeken aan opera- en toneelvoorstellingen.

271.
1.1. Jan Hendrik Swildens.
1.2. Voerendaal 10 maart 1745 - Amsterdam 12 september 1809.
1.3. Zoon van Cornelis Swildens, onderwijzer en notaris te Voerendaal, en Sybilla Stas. Studeerde te Groningen geschiedenis, rechten, theologie en wijsbegeerte. Reisde in 1774 naar St. Petersburg, verbleef drie jaar in Rusland, hield zich bezig met de hervormingsplannen van Catharina II. Werd vrijmetselaar. Woonde van 1779 tot 1797 te Amsterdam. Patriot. Werd in 1797 hoogleraar in het recht aan de Hogeschool te Franeker. Trouwde in 1796 met Maria Moorkramer (-1804).
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1255,I,7.
2.2. 17x21; 30 p.
2.3. (omslag) Dit is een excerpt van prof. Tydeman uit Swilden's reisjournaal (p. 1) Zakelijke inhoud.
4.1. 1774 - ca. 1795.
4.2. Verslag van onder meer een driejarig verblijf in Rusland.
6. Uittreksel door H.W. Tydeman. Het origineel is sinds 1889 zoek. Vgl. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1255, I, 9 (diverse formaten, totaal ca. 80 p.): aantekeningen 1788, 1790, 1796 en 1798: aantekeningen van dagelijks activiteiten, visites, ontmoetingen en plannen van de auteur. Verder vermelding van nieuws en nieuwtjes, deels aantekeningen in een almanak. Vgl. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1255, I, 10.

272.
1.1. Johan Meerman.
1.2. Den Haag 1 november 1753 - Den Haag 19 augustus 1815.
1.3. Zoon van mr. Gerard Meerman en Maria Catharina Buys. Gehuwd in 1785 met Anna Cornelia Mollerus. Studeerde in Leipzig. Promoveerde in 1774 in de rechten, waarna hij op reis ging door Europa. Lid van de Staten Generaal.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 133 G 13.
2.2. 6 dln; 16,5x21; 153, 133, 143, 108, 188 en 259 p.
2.3. Reijze door Engeland vertrokken van Hellevoetsluis
4.1. 4 juni 1774 - 14 augustus 1776.
4.2. Verslag van een reis door Engeland en Schotland (Londen, Edinburg), vervolgens naar Frankrijk, Zwitserland, Italië (Genua, Rome, Pompei), Oostenrijk, Zuid-Duitsland. Het verslag eindigt met de aankomst te Augsburg.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 956; J. van Heel, `Johan Meerman op reis', in: R. de Leeuw (red.), Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw (Zwolle, 1984) 55-61.

273.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Dordrecht FA Repelaer 1101.
2.2. 16,5x10,5; 24 p.
2.3. Korte Aantekening van een tourtje gedaan door Gelderland, Cleef, Utrecht en Holland, waarvan wij onder ons sessen, benevens een knegt, een camernier op den sevenden junij seventien hondertvier en seventig des smorgens even na ses uren een begin hebben gemaakt, wanneer wij...
4.1. 7 juni 1774 - 21 juni 1774.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht door Gelderland naar Kleef en terug via Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

274.
1.1. Groen.
2.1. GA Leiden FA Hubrecht 1398.
2.2. 14,5x22,5; 106 p.
2.3. (p. 5) Emnes (waar wij in 't voorbijreiden een zeer fraaye plaats toebehoorende aan de wed. van de heer van der Dussen zagen leggen) en vandaar na de Emmbrug.
4.1. 19 juni 1774 - 8 juli 1774.
4.2. Verslag van een reis van Purmerend via Nijkerk, Harderwijk, Kampen, Zwolle, Deventer, het Loo, Arnhem, naar Elten en Kleef; terug via Nijmegen, Zeist en Amsterdam naar de buitenplaats van de familie Van der Mieden bij Purmerend. Op p. 110 handtekeningen van de reizigers: Maria van der Mieden-Cardinaal, C. van der Mieden, W.J. (Willem Jacob?) Domis, Groen. De eerste 4 p. ontbreken.

275.
1.1. Frans Cornelis Hoogvliet.
1.2. Delft 25 maart 1757 - Schiedam 8 december 1803.
1.3. Zoon van Nicolaas Hoogvliet (1729-1770), predikant en hoogleraar in Leiden. Studeerde theologie en was predikant in diverse plaatsen, het laatst in Schiedam. Was getrouwd met Elizabeth Tenking.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1244.
2.2. Ca. 21x16,5; 26 p.
2.3. (titelblad) Zeeuwsch reisje 1774; (p. 1) Korte beschrijving van een zomer-reisje door Zuid-Beeveland, Schouwen, en Walcheren. De drie voornaame eilanden der provincie van Zeeland. Gedaan in de maand julij en het begin van augustus 1774.
3.2. (`opdrachtblad') Den hooggeachtten bevorderaaren en medegenooten dezer Zeeuwsche reize worden deeze bladeren toegewijd. Door hunner weledelheden onderdanige dankbaren dienstvaerdigen dienaar. F.C. Hoogvliet.
4.1. 6 juli 1774 - 6 augustus 1774.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van zijn vader, diens tweede vrouw, zijn zoon en zijn vier dochters in tweede huwelijk vanuit Leiden en terug op uitnodiging van de vrienden het domineesechtpaar De Fremery uit Goes en hun zuster Van Thiel: logeren in Goes, reisje naar Walcheren dat men geheel bezichtigt, bezoeken aan dominees, bezichtiging van de gevangene Abr. Magaris, mogelijk Cato Camerling, en van een heremiet bij Domburg 13-16 juli; en een bezoek aan de broer van De Fremery te Zierikzee, eveneens dominee. Geschreven in of na 1777.
5.1. P.J. Meertens, ed., `F.C. Hoogvliet: Korte beschrijving van een zomer-reisje door Zuid-Beeveland, Schouwen, en Walcheren', De Navorscher LXXV (1926) 82-93, 99-108, en 177-182; J.H. Kluiver, ed., `Een reis door Zeeland in 1774', Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1980) 134-158.

276.
1.1. C.C. van Bronckhorst.
1.3. Gehuwd met Van der Perre.
2.1. RA Noord-Holland FA Merens 348.
2.2. 22.5x18,5; 20 p.
2.3. Journal d'un voyage fait pour Maastricht l'an 1774 avec la Grande Commission des Etats Generaux: scavoir...
2.4. Frans.
4.1. 9 juli 1774 - 25 september 1774.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag door Noord-Brabant naar Limburg, het verblijf in Maastricht en bezoeken aan Aken en steden in het Belgische Maasdal, en terug, in gezelschap van de gecommitteerden Van der Does, Van Noordwijck en Cau en hun familieleden, en de secretaris Hartman.

277.
1.1. Vrouw.
1.3. Misschien een kleindochter van Jacob van Byemont, de eigenaar van Middenburg, een dochter van Johan Francois van Byemont en Machtelina Christine Lestevenon die in 1785 hertrouwde met Robert Collot d'Escury.
2.1. ARA I FA Collot d'Escury 208.
2.2. 31,5x19,5, 24 p.
2.3. Les loisirs d'une grande vacance, ou: Journal curieux plaisant, historique, critique et géographique d'un voyage fait et entrepris dans le mois d'Aout 1774.
2.4. Frans.
4.1. 1 augustus 1774 - 26 augustus 1774.
4.2. Verslag van een reis vanuit de buitenplaats Middenburg bij Voorburg door Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen en weer terug. Het verslag is onvolledig: de laatste pagina's ontbreken.

278.
1.1. David Jan Martens.
1.2. Utrecht 3 augustus 1751 - Utrecht 17 augustus 1811.
1.3. Zoon van Jacob Carel Martens (1711-1758), bestuurder te Utrecht en Jacoba Constantina Godin (1715-1757). Gehuwd in 1790 met Johanna Henriëtta Antonia Strick van Linschoten (1769-1837). Jurist; bestuurder van Utrecht.
2.1. GA Utrecht FA Martens 311.
2.2. 20,6x16,5; 24 p.
2.3. Journaal gehouden op een reisje na Brabant en Luijkerland gedaan door de heeren Abr. van der Burgh, J.C. Martens en D.J. Martens in den jaare 1774.
4.1. 3 augustus 1774 - 18 augustus 1774.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug, in gezelschap van broer Jacob Carel en Abraham van der Burgh over Zuid-Holland en Noord-Brabant naar Antwerpen, Luik, Brussel, Maastricht en Den Bosch.
6. In hetzelfde inv.no. bevindt zich een kladexemplaar.

279.
1.1. Johan Wichers Jansz.
1.2. Groningen 7 april 1749 - Groningen 3 november 1816.
1.3. Zoon van mr. Johan Wichers (1720-1785), gezworene van de stad Groningen, en Johanna Elisabeth Meurs (1718-1782). Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Petronella Maria Horeman (1736-1778). Studeerde rechten te Groningen. Was Raad van Justitie van het kasteel van Batavia en gezworene van Groningen.
2.1 GA Groningen FA Quintus 125.
2.2 20x32; ca. 110 p.
2.3. Journaal gehouden door den heer mr.J.Wichers Jansz. aangesteldt tot ordin.raadt van justitie op Batavia vertrekkende met het schip de Jonge Lieve (...).
4.1. 5 september 1774 - 19 juni 1775; 29 oktober 1777- 13 juli 1778.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en vandaar naar Batavia, en de terugreis naar Vlissingen. Route, gebeurtenissen aan boord, waargenomen zeedieren, het weer. Bezoeken aan Engeland en Santiago. Met tekeningen van eilanden en vissen.
5.2. NNBW X, 1198.
6. P. 1: `Deeze eijgehandige en opdesselfs reijse gehoudene aanteekeningen wordt tot een aandenken en gedachtenis vereert aan desselfs kleijnzoon en naamgenoot Johan Wichers Quintus, door zijn grootvader Johan Wichers Jnzn. april 1816'. Afschrift ARA I aanw. 1953 VI.

280.
1.1. I.J. Sweers de Landas.
2.1. RA Zuid-Holland. FA Emants 145.
2.2. 16x10; 8 p.
2.3. Iournaal van eene reijze na Indien.
4.1. 17 september 1774 - 7 november 1774.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam via Madeira, de Canarische eilanden en de Kaapverdische eilanden naar Indië. De reis wordt beschreven tot in de buurt van de evenaar. Gedetaileerde beschrijving van het gebeuren aan boord en van de plaatsen die aangedaan werden. Voorzien van gekleurde pentekeningen.
281.
1.1. Anoniem.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum A IV-1 481.
2.2. 15,5x20; 8 p.
2.3. Kort journael van een reijsje gedaan naar Texel met het O.I.Compagnies jagt van Amsterdam ter monstering van twee uytgaande Oost-Indische scheepen, door den bewindhebber van Beaumont.
4.1. 21 september 1774 - 5 oktober 1774.
4.2. Verslag van een reis door een gezelschap bestaande uit VOC-bewindhebber mr. Cornelis Jan van Beaumont, zijn zoon en dochter, het echtpaar Van Muyden uit Utrecht, juffrouw Mackay uit Delft en (I.J.) Sweers de Landas, die als onderkoopman naar Indië vertrok, van Amsterdam naar Texel en Den Helder, en terug.

282.
1.1. Anoniem.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 135 E 46.
2.2. 17x21; 111 f.
2.3. Journaal eener reize door een gedeelte van Frankrijk gedaen in de maanden van april, maij, junij, julij en augustus des jaars 1775 benevens een omstandig berigt...
2.4. Nederlands, citaten in Frans en Latijn.
3.2. Gericht aan een vriend.
4.1. 22 april 1775 - 17 juni 1775.
4.2. Verslag in briefvorm van een reis van Utrecht door Noord-Brabant en België naar Frankrijk. Verblijf te Parijs, verdere reis niet beschreven. Bevat een beschrijving van de kroning van Lodewijk XVI.

283.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 21x16,5; 39 p.
2.3. Journael van een reijs gedaan met het jagt van Gecommitteerde Raden van Holland in gezelschap van de secretaris Van der Goes en desselfs huijsvrouw, dogter en zoon, de penningmeester en de vrouw Van der Goes met zijn zoon en dochter, de juffrou Van der Goes en de heer Van der Goes secretaris van Delfland met zijn huijsvrouw na Zeeland en Braband.
4.1. 8 mei 1775-23 mei 1775.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft en terug over Zuid-Holland en Zeeland naar Walcheren en vandaar naar Brussel en Antwerpen met leden van de familie Van der Goes.

284.
1.1. Leonardus van Zwijndrecht.
1.2. Rotterdam, 18 oktober 1753 - Rotterdam, 20 juli 1832.
1.3. Zoon van Pieter van Zwijndrecht (1711-1790), scheepsbouwer, en Neeltje de Raadt. Kreeg niet de door hem verlangde opleiding in de scheepsbouw, die was voorbehouden aan zijn oudere broer Paulus Jacob. Werd makelaar. Patriot. Luitenant van een schutterscompagnie. Ontvluchtte drie maal Rotterdam om politieke redenen. Vervulde na 1795 enkele openbare functies, maar hield zich vooral bezig met zaken, zoals het drijven van een fabriek van snuiftabak. Trouwde in 1787 met Maria van der Pot (1767-1833).
2.1. GA Rotterdam hs 255.
2.2. ca. 16x20; 7 f.
2.3. De eerste junij 1775 zijn wij met 'slands poon afgevaeren desna middags om 2 uuren uyt de haven te Rotterdam...
4.1. Begin juni 1775; 18 juni 1777 - 21 juni 1777.
4.2. Verslag van een reis per schip en rijtuig naar Nijmegen en het Duitse grensgebied (Kleef), en verslag van een reis naar Zeist.
5.2. R.A.D. Renting, `Een achttiende eeuws toeristenreisje van enige Rotterdammers naar Nijmegen en Kleef', Rotterdams Jaarboekje (1960) 263-272.

285.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Leiden BPL 2058.
2.2. 21x27,5; 276 f.
2.3. Voyagie de la Italye par la France, Suisse, l'Italie, Tijrol, et l'Allemagne, en Hollande, L'Année 1775-1776.
2.4. Frans.
4.1. 5 juni 1775 - 23 maart 1776.
4.2. Verslag van een reis, in gezelschap van H. de Hochepied en J.A. de Hochepied, de graaf van Rechteren en de heer Graffenrid, van Den Haag door België, Frankrijk en Italië naar Rome, terug door Oostenrijk en Duitsland. Bevat een lijst van bezochte plaatsen en onderlinge afstanden, een lijst van bezienswaardigheden in en bij Rome en een `catalogue de la Gallerie Electorale Palatine à Dusseldorp'. Met door H. en J.A. de Hochepied vervaardigde pentekeningen (totaal 38), uit 1798 en 1802-1804.

286.
1.1. Wolter Reinold de Sitter.
1.2. 1709-1780.
1.3. Zoon van Wilhelm de Sitter (1671-) en Lubbina J.H. Princen (1684-). Gehuwd met Johanna Schultens.
2.1. RA Groningen coll. De Sitter 18.
2.2. 16x20; 32 p.
2.3. Kort journaal gehouden in eene commissie naar Staats Vlaanderen enz. in den jare 1775.
4.1. 9 juni 1775 - 20 juli 1775.
4.2. Verslag van een reis met 's lands binnenjacht van Den Haag via Zeeland naar België, terug via Gelderland en het Duitse grensgebied, via Middelburg, Brugge, Antwerpen, Mechelen, Brussel en Emmerik.

287.
1.1. Anoniem.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn hss.verz.
2.2. 20x16; 60 p.
2.3. Journaal van de reis gedaan uijt s'Hage naar Maastrigt van den 28 junij tot 15 augustus 1775 met de commissie van de Ed. Mog. Heeren Raaden van Staate, te weten, de Heer Baron van der Does, Heer van Noortwijk, en de Heer van Bleiswijk, als gedepuuteerdens, de Heer Hartman in qualiteijt als secretaris, mevrouw en 2 freules van Noordwijk, freule van Wassenaar, juffrouw dochter mevrouw van Bleiswijk, juffrouw van der Hoff en de Heer Steenis.
4.1. 28 juni 1775 - 15 augustus 1775.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag over Noord-Brabant en Limburg naar Maastricht. Verblijf aldaar en uitstapjes in de omgeving en naar Aken, en terug over België langs de Maas, Brussel en Antwerpen door Zeeland.
5.1. `Een ambtenaar in de 18e eeuw', De Navorscher XLIV (1894) 433-479.
6. Niet aanwezig in 1990.

288.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. Haarlem 27 december 1757 - Haarlem 16 juni 1824.
1.3. Zoon van Jan van Styrum (1721-1774) bestuurder van Haarlem en Anna Maria Visscher (1729-1792). Gehuwd in 1785 met Johanna Anna van Vollenhoven (1767-1846). Studeerde rechten in Utrecht. Vervulde in Haarlem tot 1787 verschillende functies in het stadsbestuur. Werd in 1795 aangesteld tot hoofdschout van Haarlem. Werd in 1796 lid van het Provinciaal bestuur van Holland. Was in 1801 lid van het Wetgevend Lichaam. Was van 1807-1810 landdrost van Amstelland en waarnemend prefect van het departement der zee. Werd in 1811 door Napoleon verheven tot baron de l'Empire. Was van 1811 tot 1813 in Frankrijk prefect van het departement Loire-Inférieure. Keerde na de Napoleontische tijd terug naar Nederland. Werd lid van de raad van Haarlem en van de ridderschap van Holland. Was in 1816 toegelaten als lid van de Nederlandse adel met als titel baron.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 16,5x10; 9 p.
2.3. Journaal van een Gelders tourtje gedaan door mij in julij 1775.
4.1. 12 juli 1775 - 24 juli 1775.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem door Utrecht en Gelderland naar Kleef en Elten en terug langs de IJssel en de Zuiderzee door Utrecht, met aandacht voor buitenhuizen.
5.2. J.R. Persman, `Mr. Jan baron van Styrum, landdrost van Amstelland, 1807-1810. "Een patriot, die in de Franse tijd carrière maakte"', Holland VIII (1976) 27-36.

289.
1.1. Maarten van der Goes van Dirxland.
1.2. 1751-1826.
2.1. ARA II coll. Van der Goes van Dirxland 23.
2.2. 20,5x13; 90 p.
2.3. Aout 1775, 9. Ce fut mercredy le 9 du mois daout de l'année 1775 que je partois de la Haye en jagt pour Rotterdam.
2.4. Frans.
4.1. 9 augustus 1775 - 9 maart 1776.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag door België en Frankrijk naar Italië en terug over Frankrijk. Veel bezoeken aan toneel- en operavoorstellingen. De reis wordt beschreven tot in Lyon.

290.
1.1. Johan Adriaan van Westreenen van Tiellandt.
1.2. Batavia 20 oktober 1742 - Den Haag 1820.
1.3. Zoon van Gerrit van Westreenen en Maria Aletta de Joncheere. Studeerde in Utrecht, werd advocaat in Den Haag. Gehuwd met Maria Catharina Dierkens.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum familiepapieren Meerman etc. S 27.I.
2.2. 10x15,5; 14 f.
2.3. Historisch verhaal van hetgeene wij op onse Bredasche reisch naar Antwerpen, Brussel en Gent gesien hebben.
4.1. 11 augustus 1776 - 23 augustus 1776; 12 augustus 1777 - 26 september 1777.
4.2. Verslag van een reis naar België, beschreven vanaf Breda (1776); verder verslag van een reis van Den Haag naar Duitsland (Aken, Keulen, Bonn) en via België (Spa, Luik) en Den Bosch terug naar Den Haag (1777).

291.
1.1. H.A. Steenis.
1.3. Inwoner van Den Haag.
2.1. RA Zuid-Holland FA Emants 54 XLIII.
2.2. 16,5x10,5; 9 p.
2.3. Reis na Gelderland.
4.1. 17 augustus 1776 - 2 september 1776.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van Gerard Emants vanuit Den Haag door Utrecht en Gelderland naar Kleef en terug via Brabant.

292.
1.1. Anna Maria Verkolje.
1.2. 7 juni 1753 - Utrecht oktober 1810.
1.3. Dochter van Jacob Verkolje en Elizabeth van den Hever. Trouwde in 1770 met Nikolaas Laurens Burman (1733-1793), medicus, vanaf 1780 hoogleraar in de botanie te Amsterdam.
2.1. UB Leiden BPL 1573.
2.2. 17,5x22,5; 10 f.
2.3. Beschrijving van een Rijsie gedaan met het Jagt van de Oost-Indische Comp.i.; van Amsterdam naar Texel, Zwol, Harderwijk en Hoorn, van den 31 Augustus tot den 9 september Anno 1776. Neef de Bewindhebber van Royen gecommiteert sijnde om de binnen koomende O.I. Comp. Retour Scheepen aftedanken en ten dien eynde na Texelte vertrekken met het Jagt van de O.I. Comp. en hebben onse Rijseop de volgende wijs volbragt.
4.1. 31 augustus 1776 - 9 september 1776.
4.2. Verslag van een reis, in gezelschap van VOC bewindhebber E. van Royen, van Amsterdam naar Texel, gevolgd door een rondvaart over de Zuiderzee, onder andere een bezoek aan Harderwijk.
5.1. `Uit het dagboek van mev. Anna Maria Burman, geb. Verkolje', De Dietsche Warande N.R. I (1876) 17-30.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 354 (Burman).
6. Afschrift door J.G. Burman Becker te Kopenhagen.

293.
1.1. Pieter Cloete.
2.1. ARA I coll. Van Plettenberg 27.
2.2. 32x20,5; 57 p.
2.3. Journaal van eenen land-togt die den ondergetekende met den weledelen heer mr. Hendrik Swellengrebel in den jare 1776 gedaan heeft.
4.1. 10 september 1776 - 26 december 1776.
4.2. Verslag van een reis door de binnenlanden achter Kaap de Goede Hoop, in gezelschap van Hendrik Swellengrebel, vanuit de plaats Nooitgedagt en daar weer terugkerend; route, landschap, het weer, de natuur en ontmoetingen met Hottentotten.

294.
1.1. Anoniem.
2.1. Rijksarchief Utrecht, HA Zuilen 1097.
2.2. 23,5x19; 28 p.
2.3. Journal d'un voyage d'Angleterre fait a bord de la chaloupe l'Active en 1776 en compagnie du Prince Gallitzin, et du Collonel Constant.
2.4. Frans.
4.1. 6 december 1776 en volgende dagen.
4.2. Verslag van een reis naar Engeland.

295.
1.1. Abraham van Linden van den Heuvel.
1.2. Vlaardingen 24 oktober 1756 - Den Haag 1 september 1832.
1.3. Zoon van Hendrik van den Heuvel (1729-1787), koopman-reder, burgemeester van Vlaardingen, en Alida van der Linden (1732-1766). Gehuwd in 1782 met Liudwina Belia van den Heuvell (1750-1785). Was touwslager, reder en koopman te Vlaardingen en bekleedde diverse ambten in het stadsbestuur. Patriot, week in 1787 uit naar Frankrijk en keerde in 1795 terug.
2.1. GA Vlaardingen FA Van Linden van den Heuvell 10.
2.2. 21x16,5; 68 p.
2.3. Dagregister van een reis door Friesland, naar Groningen en terug door Gelderland, aangevangen den 22e april en voleindigt den 22e mey anno 1777.
4.1. 22 april 1777 - 22 mei 1777.
4.2. Verslag van een reis vanuit Vlaardingen door Zuid-Holland naar de Lemmerschuit in Amsterdam, via Friesland naar de synode te Appingedam (29 april-2 mei), en terug door Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht, deels in gezelschap van zijn oom Bussingh, predikant te Delfshaven en diens zoon, en van Vortius, predikant te Amsterdam.

296.
1.1. Jacob Hooft.
2.1. Amsterdam 7 augustus 1742 - Amsterdam 6 november 1795.
2.2. Zoon van Gerrit Hooft (1713-1750) en Maria Johanna van der Dussen (1719-1782). Vervulde diverse overheidsfuncties in Amsterdam, onder meer commissaris van de pilotage en ontvanger-generaal der vuur- en bakengelden benoorden de Maze.
2.1. GA Amsterdam PA Hooft van Woudenberg 29 (microfilm 1979).
2.2. 18 p.
2.3. Journaal van mijn toertje gedaan met de heere commissarissen van de pilotage benoorde de Maaze 1777.
4.1. 2 juli 1777 - 5 juli 1777; 25 juli 1778 - 3 augustus 1778.
4.2. Verslag van een zeereis van Amsterdam via Durgerdam, Marken en Urk naar Enkhuizen in 1777, en van een reis naar Urk, Schokland, Vlieland, Medemblik en Den Helder, met een tekeningetje van Urk, in 1778. Op beide reizen voer mee de pilotagemeester N. Warin.

297.
1.1. Jan Ingen Housz.
1.2. 1730 - 1799.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 133 H 34.
2.2. 18x11; 30 f.
2.3. Journal 1777.
2.4. Frans en Nederlands.
4.1. 2 juli 1777 - eind 1777.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland en België via Parijs, met bezoeken aan Amsterdam en Walcheren. De reis is beschreven tot Middelburg. Vermelding van bibliotheken, enkele medische recepten, aantekening betreffende de Nehalennia beelden.

298.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Groningen FA Van Bolhuis 43.
2.2. 15,5x20; 16 p.
2.3. Reize door Holland, Utregt, Gelderland, Overijssel en Drenthe.
4.1. 11 juli 1777 - 6 augustus 1777.
4.2. Verslag van een reis naar Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en het Duitse grensgebied, onder meer via Amsterdam, Delft en Kleef.

299.
1.1. Gerard van Hasselt.
1.2. Arnhem 27 augustus 1751 - Daalhuizen (bij Velp) 16 december 1825.
1.3. Zoon van Johan Jacob van Hasselt en Maria Elizabeth Bouricius. Gehuwd in 1781 met Adriana Maria Johanna van den Steen (1759-1791). Promoveerde in de rechten te Utrecht in 1773. Vestigde zich als advocaat in Arnhem, en vervulde verschillende ambten in het stedelijk en gewestelijk bestuur. Door Willem V benoemd tot raad en historieschrijver. Verloor in 1795 zijn ambten. Publiceerde over de geschiedenis van Nederland en vooral van Gelderland.
2.1. RA Gelderland coll.hss. 311.
2.2. 33x19,5; 123 p.
2.3. G. van Hasselts' journaal van zijne reis na Parijs met den H.W.G.W.A. Schimmelpenninck van der Oye. 1777. 17 Julij. Om half ses van Arnhem 'smorgens op Nijmegen. Om agt uren van Nijmegen met verse paarden.
4.1. 17 juli 1777 - 1 oktober 1777.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van W.A. Schimmelpenninck van der Oye vanuit Arnhem over Aken, Spa, Luik, Brussel en Valenciennes naar Parijs, het verblijf aldaar en terug over Troyes, Chalons en Noord-Frankrijk, België en Noord-Brabant.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 714-715.
6. Dit stuk is een handgeschreven kopie, vervaardigd in 1890 door H.M. Werner.

300.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 33x21; 14 p.
2.3. Journaal van een reijsje na het Quartier van Zeijst Soesdijk langs de Vegt en het Velserquartier begonnen den 18e en geeijndigt den 24 Augustus 1777.
4.1. 18 augustus 1777-24 augustus 1777.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft door Zuid-Holland naar Zeist en Soestdijk langs de Vecht en door Kennemerland terug door leden van de familie Van der Goes en de heer Diederik van der Burch.

301.
1.1. Paulus de Wind.
1.2. Middelburg 1767 - Middelburg 1797.
1.3. Zoon van Samuel de Wind (1742-1803), arts te Middelburg, en Cornelia Dobbelaar. Gehuwd in 1791 met Elisabeth de Wind. Promoveerde in 1790 in de medicijnen te Leiden. Vestigde zich als arts te Middelburg, waar hij in 1792 benoemd werd tot lector in de chirurgie en anatomie aan de Illustere School.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6630; (b) 5318.
2.2. (a) 21,5x16,5; 11 p.; (b) 20,5x16; 9 p.
2.3. (a) Reis na Axel gedaan den 31 october 1 en 2 november Ao 1777 door mij Paulus de Wind; (b) Journaal van een reisje gedaan na St Maartensdijk den 19, 20 en 21 september 1783 door Paulus de Wind Sam. fil. Medic. Stud.
4.1. (a) 31 oktober 1777 - 2 november 1777; (b) 19 september 1783 - 21 september 1783.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug met zijn vader die in Axel een operatie moest verrichten bij timmerman Daniël Menet; bezoek aan de patiënt, dagelijkse bezigheden. Met tekeningen van het gezicht op Fort Rammekens, Terneuzen en Axel; (b) Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug met zijn vader die in St. Maartensdijk de zoon van Daniël Poldermans moest opereren: beschrijving van de route, het logeeradres, patiënt en dagelijkse bezigheden en wat men bezichtigde. Met een tekening van een poort (van de hof?) te St. Maartensdijk.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 1139.

302.
1.1. (a) Willem Carel Dierquens en (b) Willem Hendrik van Nieuwerkerke.
1.2. (a) 1753 - Padua 7 september 1778; (b) 1653 - na 1792.
1.3. (a) Zoon van Johan Pieter Dierquens en Elisabeth Agneta Fagel. Commies bij de Staten Generaal; (b) Vondeling, werd talenleraar, later diplomaat, onder meer consul te Tunis en Tanger.
2.1. RA Utrecht Arch. Slot Zuylen 1225-1227.
2.2. 3 dln.; (a) 20x16; 166 p.; (b) 19,5x16; 80 p.; (c) 20x15; 74 p.
2.3. (a) Journal de voyage de feu Mr. Dierquens. Partis de la Haije lundi 26 janvier a onze heures 1778. a Rotterdam il a encore fallu des passeports; (b) Partis de la Haye (avec Mr. Nieuwerkerk) lundi 26 janvier 1778, à onze heures; (c) Suite de voyage de Mr. Nieuwerkerke avec Dierkens. April 1778. 18. Aprés avoir resté cinq jours a Naples pendant les quels nous ne nous étions occupés que de notre voyage de Calabre...
2.4. Frans.
4.1. (a) 26 januari - 18 april 1778; 22 juli - 27 augustus 1778; (b) 26 januari - 18 april 1778; 22 juli - 27 augustus 1778; (c) 18 april - 2 juni 1778.
4.2. Gezamenlijk geschreven verslag van een reis vanuit Den Haag over Parijs, Avignon, Marseille naar Italië, waarvan in (a) de reis tot aan Napels en de terugtocht over Rome naar Venetië in het klad en in (b) in het net wordt beschreven, en in (c) een deel van de reis door Calabrië en Sicilië. Dierquens hoopte genezing te vinden voor zijn kwalen, maar stierf te Padua. Dierquens en Van Nieuwerkerke schreven om beurten het verslag. De schilder Louis Ducros (1748-1810) maakte vanaf Rome deel uit van het reisgezelschap en vervaardigde aquarellen, in opdracht van een ander lid van het gezelschap, Nicolaas ten Hove.
5.1. Een tekstuitgave is in voorbereiding door J.Th. de Booy, A. Duning en J.W. Niemeyer.
5.2. Reisjournaal in aquarel. De Zwitserse tekenaar Louis Ducros vergezelt Hollandse touristen in Italië in 1778, samengesteld door J.W. Niemeyer (Zwolle, 1986).
6. In (a) is ingebonden een brief van Dierkens over een bezoek aan de Etna. Verdere verzonden brieven bevinden zich in inv.no. 1224. De aquarellen bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.

303.
1.1. Reep Verloren.
1.2. Hoorn 27 maart 1746 - Hoorn 24 augustus 1813.
1.3. Zoon van Jan Verloren en Margaretha Jager. Gehuwd met Helena Debora Avenhorn (1749-1810). Vervulde diverse ambten te Hoorn, was onder meer burgemeester.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn coll. Verloren 668.
2.2. 20x16; 13 p.
2.3. Korte aantekening van de reijs met de burgermr. Tromp als gecommitteerde ter visitatie van de boeken en 't branden van specerijen gedaan in geselschap van Dominus Dermout, mijn vrouw en kindt, begonnen den 3 junij 1778.
4.1. 3 juni 1778 - 27 juni 1778.
4.2. Verslag van een reis vanuit Hoorn over het water door Noord-Holland en Zuid-Holland naar Walcheren: ambtelijke bezigheden, een uitstapje naar Antwerpen.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een afschrift (21x16,5; 14 p.)

304.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Dordrecht FA Repelaer 1102.
2.2. 21,5 x 16,5; 9 p.
2.3. Journaal van een rijsje met het kleijne jagt van de Admiraliteijt op de Maase (gaande 4 1/2 voet diep) gedaan door de Heeren Boudewijn Onderwater, Heere van Puttershoek, Hendrik Onderwater en Pompejus Hoeufft met derzelver vrouwen, en den jongen Heer Hendrik Onderwater in Augustus 1778 na de volgende steden en plaatsen.
4.1. 5 augustus 1778 - 15 augustus 1778.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht over de Maas door Gelderland naar Kleef en omstreken en terug door Utrecht en Zuid-Holland.

305.
1.1. Aris van der Mieden.
1.2. 1726 - Basel 1792.
1.3. Promoveerde in de rechten te Padua. Lid van de vroedschap en burgemeester van Alkmaar. Maakte verschillende diplomatieke reizen. Reisde in 1779 naar West-Indië om in opdracht van de regering de misbruiken bij de factorijen te onderzoeken. Werd aldaar door de Engelsen gevangen genomen na de inname van fort Crevecoeur. Na zijn ontsnapping keerde hij terug naar Nederland.
2.1. CBG.
2.2. 21x16; 62 p.
2.3. Omstandig verhaal van de voornaamste gevallen mijnes levens sederd den 29 sten junij 1779...
4.1. 29 juni 1779 - 25 januari 1783.
4.2. Verslag van een reis vanuit Nederland via Portugal naar West-Indië, gevangenneming door de Engelsen, ontsnapping, de terugreis, oproer op een schip van een slavenhandelaar, aankomst in Oostende.

306.
1.1. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin.
1.2. Haarlem 14 juli 1763 - Haarlem 6 mei 1837.
1.3. Zoon van Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin en Maria Christina Heshuijsen. Gehuwd in 1790 met Catharina van Lennep (1766-1847). In 1782 schout van Bloemendaal. Patriot, in 1790 ontslagen. Bekleedde na 1795 verschillende functies.
2.1. GA Heemstede gemeente afd. archief, Heerlijkheidsarchief Berkenrode 124.
2.2. 20x16; 56 p.
2.3. Relation de voyage commencé en juillet de l'an 1779.
2.4. Frans.
4.1. 15 juli 1779 - 16 september 1780.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem en terug in gezelschap van de heren Friesheim en Boinod, door Holland, Zeeland, België, Luxemburg en Frankrijk naar Zwitserland, vooral naar de plaats Aubonne. Terugreis via Duitsland.
5.2. Van der Aa; NNBW VIII, 343-344.

307.
1.1. Willem van der Windt.
1.3. Schipper.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. J 27.
2.2. 19x22,5; 43 p.
2.3. Journaal in en na het nemen en opbrengen van het schip genaamt De Goude Roos gevoert door schippr Willem van der Windt gedestyneert van Hamburg na St.Cruz in Theneriffa met een lading coopmans goederen gespecyfyceert volgens manyfest vrije, gepermitteerde & in Hamburg thuys hoorende goederen, volgens geswooren chertyfycaat.
4.1. 6 augustus 1779 - 1 april 1780.
4.2. Verslag van een reis van Hamburg via Madeira naar Noord-Amerika. Kaping van het schip, voortzetting van de reis aan boord van het Engelse kaperschip de Diana, verblijf in New York, een winterse tocht door het gebied van generaal Washington naar Philadelphia, vertrek naar St. Eustatius.

308.
1.1. Pieter van Lelyveld.
2.1. GA Leiden FA Hubrecht 1187.
2.2. 11,5x19; 25 p.
2.3. Reysbeschrijving van een reysje gedaan met de heer en mevrouw Parvé en de heer en mevr. Van den Steen welke twee heeren de commissie van de groote fortificatién hadden hebbende de h. Parvé tot zijn gasten zijn ed. oudste en jongste zoonen en de heer Van den Steen, Pieter van Lelyveld en zijn huijsvrouw, zijnde de neev van den hr. contrarolleur generaal van de Hollandse fortificatien De Graaff, zolang de commissie duurde, meede in het geselschap geweest, hebbende dit reijse een aanvang genoomen 9 aug. 1779 en geijndigt den 31 augustus 1779.
4.1. 9 augustus 1779 - 31 augustus 1779.
4.2. Verslag van een reis per schip, langs de fortificaties, van Rotterdam naar België, via Antwerpen en Brussel, en terug.

309.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Brienen 10 V.
2.2. 2 dln., 23x19; 46 en 46 p.
2.3. La Westphalie devant être le debut de nos courses.
2.4. Frans.
4.1. ca. 1780?
4.2. Verslag van een reis door Duitsland.

310.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van Oldenbarneveld gen. Witte Tullingh 39.
2.2. 2 dln.; 15x9,5; 7 en 25 p.
2.3. Den 16 Meij uit S Hage vertrokken teegens 2 uuren...
4.1. 16 mei - 23 juni (ca. 1780?).
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag over Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen door België naar Limburg, Kleef en Elten en terug via Gelderland en Utrecht. Met opgave van de gemaakte kosten.

311.
1.1. Constantinus Heyligers.
1.2. Gorinchem 12 augustus 1753 - Namen 28 juni 1781.
1.3. Zoon van Jan Heyligers (1711-1810) en Petronella Wilhelmina Dekker. Was luitenant in het leger.
2.1. ARA II coll. Cort van der Linden 400.
2.2. 23x19; 18 p.
2.3. In junij in het jaar 1780 vertrok ik vergezelt van mijn neef J. Decker uit Naamen.
4.1. Juni 1780.
4.2. Verslag van een reis vanuit Namen door de steden van Belgisch en Nederlands Brabant in gezelschap van neef Jan Decker.

312.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1757 - 1824.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 23x19; 49 p.
2.3. Samedi le ... Aout. Je partis a un heure de Harlem pendant un tems affreux pour Amsterdam. un des chevaux perdit un fer en chemin.
2.4. Frans.
4.1. Augustus (ca. 1780; zeker voor 1785).
4.2. Verslag van een reis van Haarlem naar Maastricht, Aken, Spa en Brussel, beschreven tot het verblijf in Brussel.

313.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Gm 28 g.
2.2. 16,5x21; 6 p.
2.3. Gedagten bij gelegenheid van een aangenaam reistogtje van Benschop tot Burgvliet en mijn genoegelijk verblijf aldaar in de maand may 1781.
3.2. (p. 1) Zong ik een jaar geleên mijn Groten Redders lof. Zijn steeds vernieuwde gunst gaf zins wel zingens' stof, maar nu voel ik vooral mijn dicht en zanglust wekken, daar land en veldgezicht mijne aandagt tot zigh trekken.
4.1. Mei 1781.
4.2. Verslag in dichtvorm van een reis van Benschop naar Burgvliet (Zuid-Holland). Opmerkingen over de natuur, weergave van poëtische en religieuze gedachten.

314.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 20,5x16,5; 12 p.
2.3. Journal van een plaisier reijsje, gedaan met het jagt van de Admiraliteijt van den 25 junij tot de 3 julij 1781 in gezelschap van broer en suster de secretaris penningmeester en huijsvrouw neef en nicht Cau, A.L. Palm, C. van der Goes beneevens onse persoone.
4.1. 25 juni 1781-3 juli 1781.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft met leden van de families Cau, Palm en Van der Goes door Zuid-Holland, Noord-Brabant en terug.

315.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. Amsterdam 21 maart 1765 - Den Haag 22 maart 1838.
1.3. Zoon van François Fagel (1740-1773), griffier van de Staten-Generaal, en Anna Maria Boreel (1739-1781). Getrouwd in 1790 met Agneta Margaretha Catharina Boreel (1770-1824). Studeerde in 1785 af in de rechten aan de Universiteit van Leiden. Werd in 1787 benoemd tot mede-griffier en in 1790 tot griffier van de Staten-Generaal. Ging in 1795 in ballingschap naar Engeland en keerde in 1813 terug.
2.1. ARA I FA Fagel 193.
2.2. 19x11,5; 4 p.
2.3. Journal d'un voyage que nous fimes à Pyrmont en 1781.
2.4. Frans.
4.1. 26 juni 1781 - 30 juni 1781.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht naar een kuuroord te Pyrmont omwille van de gezondheid van zijn moeder. De reis is tot aan Osnabrück beschreven.
5.2. Van der Aa; NNWB III, 391-392.

316.
1.1. Gerard Emants.
1.2. 1744 - 1804.
1.3. Zoon van Marcellus Emants (1706-1792), advocaat en essayeur, en Christina Sebastiana Sweerts (1714-1788). Ongehuwd. Hij promoveerde in de rechten aan de Universiteit van Harderwijk en bekleedde de ambten van klerk bij de Staten-Generaal, advocaat aan het Hof van Holland en tweede essayeur-generaal der munten der Verenigde Nederlanden.
2.1. RA Zuid-Holland FA Emants 54.
2.2. 16,5x10; 8 p.
2.3. Journaal van een reisje langs de Vecht na Gelderland gedaan in de maand augustus 1781 door G. Emants en H.A. Steenis.
4.1. 6 augustus 1781 - 21 augustus 1781.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag in gezelschap van H.A. Steenis langs de Vecht door Utrecht en door Gelderland naar Kleef en terug.

317.
1.1. Abraham van Linden van den Heuvel.
1.2. 1756-1832.
2.1. GA Vlaardingen FA Van Linden van den Heuvell (a) 18; (b) 19.
2.2. (a) 21x16,5; 25 p.; (b) 21x16,5; 39 p.
2.3. (b) Aanteekening van een reisroute gehouden door d'heeren J. Varenburg, A.V.D.L.V. Heuvell, Jn. Hoogwinkel en Dirk Speelveld op hunne reize na Gent; (b) Journaal van een reis naar Vlaanderenen Braband ten dienste der visscherij.
4.1. (a) 16 januari 1782 - 25 januari 1782; (b) 3 april 1782 - 19 april 1782.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Vlaardingen door Noord-Brabant over Antwerpen naar Gent en terug, in gezelschap van J. Varenburg, J. Hoogwinkel en Dirk Speelveld; (b) Verslag van een reis vanuit Vlaardingen door Zeeland naar België en terug, als gecommitteerde van de visserij van Vlaardingen en Maassluis. Inliggend een verslag van de activiteiten en gevoerde gesprekken in het kader van de commissie (6-15 april).

318.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Zaanstad bibl. 01.602.
2.2. 15,5x10; 19 p.
2.3. Reize van Zaandam, na Gelderland etc. gedaan op den 19 en 6 volgende dagen van de maand meij 1782 door I. Schulp, H. Brero, P. Joffer, J. Aalburg, P. Knip en J. Hofstee.
4.1. 19 mei 1782 - 25 mei 1782.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam en terug naar Gelderland en Kleef over Utrecht. Huijbert Brero was dorpsschoolmeester, Mr. Pieter Joffer was schoolmeester te Oost-Zaandam. Mr. Pieter Knip was `leermeester der jeugd'. Joseph Schulp was kantoorbediende.

319.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijk.
1.2. Den Bosch 12 december 1760 - Rotterdam 7 februari 1843.
1.3. Zoon van Willem Cornelis Ackersdijk, advocaat, schepen en raad van Den Bosch, en Anna Franken. Getrouwd in 1783 met Maria Cornelia Bowier. Jurist. Tot 1807 advocaat in Den Bosch, 1782-1795 stadssecretaris van Den Bosch, 1807-1811 advocaat in Utrecht, 1820 verhuizing naar Rotterdam, ambteloos burger met historische en letterkundige belangstelling.
1.2. 1760-1843.
2.1. (a) UB Utrecht coll.hss. 20 E 2; (b) UB Utrecht coll.hss. 20 E 2; (c) UB Utrecht coll. Ackersdijk OC 2 (Carton 72 port. b).
2.2. (a) 22x17; 14 p.; (b) 22x17; 12 p.; (c) 22x17; 11 p.
2.3. (a) Zeeland en Staats Vlaanderen. Maandag den 27 mai 1782. Omtrend tien uren uit s Bosch gevaren langs Engelen, Boschoven, Crevecoeur ter linker, Hedel, Ammelzode, Wel ter regter zijde...; (b) Breda. Den 16e december niet lang voor negen uren afgereden de Vuchterpoort uit, den weg over de barriere in...; (c) Gelderland, Zeeland, Rotterdam 1809.
4.1. (a) 27 mei 1782 - 16 juni 1782; (b) 16 december 1793 - 18 december 1793; (c) 6 juli 1809 - 28 juli 1809.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Den Bosch en terug, door Zuid-Holland naar Walcheren en naar Zeeuws Vlaanderen: met veel aandacht voor verdedigingswerken; (b) Verslag van een reis vanuit Den Bosch naar Breda en vanuit Utrecht naar Naarden, Haastrecht en naar Den Bosch via Nijmegen en terug over Den Haag; (c) Verslag van een reis door Gelderland en Zeeland naar Rotterdam.
6. UB Utrecht coll. Ackersdijck bevat ook twee korte verslagen van een reis naar Nijmegen op 5 juli 1809 (22x17; 4 p.) en naar Maastricht van 5 juli tot 7 augustus 1809 (22x17; 2 p.). In de coll. Ackersdijk bevinden zich ook reisverslagen van na 1814.

320.
1.1. Gerard van Nijmegen.
1.2. Rotterdam 1735 - Rotterdam 1808.
1.3. Zoon van Dionys van Nijmegen (1705-1798), tekenaar en schilder. Tekenaar en schilder. Was gehuwd met Susanna Catharina Nijgh.
2.1. Atlas van Stolk, Rotterdam, 30 F 27.
2.2. 35x26; 128 p.
2.3. Eerste reis door Gelderland, een gedeelte van Duitschland en Braband, gedaan door Gerard van Nijmegen, huisvrouw en dienstmaagd, in 't jaar 1782.
4.1. 28 mei 1782 - begin juli 1782.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam via Arnhem naar het Duitse grensgebied (Kleef), via Antwerpen en Brussel terug. De auteur refereert aan het werk van Albrecht Dürer.

321.
1.1. Van der Goes.
1.3. (Oud-)burgemeester van Delft. Welk lid van deze Delfste familie de auteur is blijft onduidelijk. In 1782 hadden verschillende leden de familie Van der Goes het burgemeesterschap van Delft vervuld.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 21x16,5; 53 p.
2.3. Journael van een reijsje gedaan met de Heeren Gecommitteerden uijt de Raad ter Admiraliteit op de Maze tot het visiteeren van de Comptoiren van de Coinvyen en Licenten te s'Bosch, Eijndhoven,....
4.1. 3 juni 1782-28 juni 1782.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft door de gecommitteerden van de Admiraliteit op de Maas: Van der Goes, Daey, burgemeester van Gorinchem, Hanselaer, burgemeester van Zwolle, en Bisdom, advocaat-fiscaal van de Admiraliteit, langs 's Hertogenbosch, Eindhoven, Venlo en Maastricht en terug over België.

322.
1.1. Marten Hylkes Kingma.
1.2. 1746-1824.
2.1. RA Friesland Bedrijfsarchief M.H.Kingma 63.
2.2. 10x16; 99 p.
2.3. Sondag den 16 juni. St.Malo is een stad leggende op een berg of sterke klip.
4.1. 16 juni 1782 - 28 juli 1782.
4.2. Verslag van een reis door Frankrijk door de auteur gemaakt in gezelschap van zijn broer Leendert. Bezoeken aan St. Malo, Rennes, Brest en andere plaatsen. Onderweg werden zaken afgehandeld. Het verslag eindigt met een bezoek aan Antwerpen.

323.
1.1. Gerrit Hooft.
1.2. Amsterdam 6 januari 1745 - Amsterdam 29 maart 1815.
1.3. Zoon van mr. Daniël Hooft (1675-1743), lid van de vroedschap van Amsterdam, en Sophia Maria Reael (1687-1724). Trouwde in 1785 met Catharina Francina Bruyningh (1763-1819).
2.1. GA Amsterdam FA Heshuysen 265.
2.2. 10x15,5; 18 p.
2.3. Dagverhaal van een tourtje na de vuurtorens en de eylanden in de Zuyderzee na Texel dat ik heb bijgewoond met de heer mr. Jacob Hooft als pilotagemeester, zijn eds. oudste zoontje en de heer Herms. Hoogewal als secretaris met het jagt van de West Ind. Comp. voerende Admiraliteitsvlag.
4.1. 22 juni 1782 - 30 juni 1782; 19 juli 1782 - 21 juli 1782.
4.2. Verslag van een reis, deels over de Zuiderzee, van Amsterdam naar de eilanden Marken, Wieringen, Texel en Vlieland, en plaatsen in Noord-Holland, en van een reis naar Gelderland.
5.2. I.H. van Eeghen, `Reisjes met het jacht van de West-Indische Compagnie, Maandblad Amstelodamum XLVI (1959) 90-95.
6. Inv.nr. 266 schetsboekje met op reis gemaakte tekeningen.

324.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. Delft 20 maart 1750 - Haarlem 26 december 1837.
1.3. Zoon van Petrus van Marum, ingenieur-landmeter, en Cornelia van Oudheusden. Gehuwd in 1781 met Johanna Bosch (1739-1821). Vestigde zich in 1776 als arts in Haarlem, waar hij lid werd van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1777 werd hij directeur van het kabinet van natuurlijke curiositeiten van de Maatschappij; in 1784 werd hij directeur en bibliothecaris van Teyler's museum.
2.1. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, coll. Van Marum MS 16-1.
2.2. 20,5x16,5; 35 p.
2.3. Journaal van een reisje na Braband, Luikerland etc. julij en augustus 1782.
4.1. 10 juli 1782 - 21 augustus 1782.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem via Zuid-Holland en Noord-Brabant langs de Belgische steden en Aken, Keulen, Maastricht en terug over Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hij reis in gezelschap van zijn echtgenote, de reis was min of meer een huwelijksreis.
5.1. R.J. Forbes, ed., `Journaal van een reisje na Braband, Luikerland etc. July en Augustus 1782', Martinus van Marum. Life and Work II (Haarlem, 1970) 13-30.
5.2. Van der Aa; NNBW X, 588.

325.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest voorl. 277.
2.2. 33,5x21; 6 p.
2.3. Journael gehouden op het jagt de Jonge Jan dog bij herdooping de Brak. Capitain Jan van heeden op de reijze na Middelburg en terug begonnen den 11 augustus 1782 en geeijndigt den 25 dito daaraan volgende.
4.1. 11 augustus 1782 - 25 augustus 1782.
4.2. Reis vanuit huize Schuilenburg en terug beschreven tot Oudewetering door een gezelschap, onder andere bestaande uit de heren Woudenberg, Paludanus, Van Wassenaar en Ivang, ter inspectie van de heerlijkheid Cortgene, en vandaar naar Middelburg: een gevecht met de Fransen, bezichtiging van de Strijense polder, de benoeming (?) van Van Wassenaar, Ivang en Van Vladeracken tot resp. ouderling, dominee en diaken door Woudenberg, de herdoop van het schip, bezoek aan 'huijsen van playsier' en in de marge cryptische opmerkingen als: 'losse broek', 'schilderijen', 'dominé heeft zijn zuster het bed doen uitgaen' enz.

326.
1.1. Een dochter van J.C. Martens, mogelijk (a) Margareta Aletta Martens of (b) Engelberta Elisabeth Martens of (c) Cornelia Jacoba Martens.
1.2. (a) Utrecht 3 september 1742 - 2 april 1819; (b) Den Haag 6 januari 1746 - Utrecht 17 januari 1826; (c) Den Haag 23 augustus 1747 - Utrecht 3 december 1831.
1.3. Dochters van Jacob Carel Martens (1711-1758), bestuurder te Utrecht, en Jacoba Constantina Godin (1715-1757).
2.1. GA Utrecht FA Martens 288.
2.2. 20x16; 16 p.
2.3. Journaal van een reisje door mij gedaan in augustus van het jaar 1782 met mijnheer en mevrouw Van Ewijck en juffrouw Van de Poll.
4.1. 13 augustus 1782 - 26 augustus 1782?
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug, in gezelschap van de familie Van Ewijck en juffrouw Van de Poll door Zuid-Holland en Noord-Brabant naar de steden van België en Maastricht en weer terug door Noord-Brabant.

327.
1.1. David Jan Martens.
1.2. 1751-1811.
2.1. GA Utrecht FA Martens 312.
2.2. 20x16; 31 p.
2.3. Journaal gehouden op een reisje na het Cleefsche, Paltze, Ceulsche landen, Aaken en Spaa, gedaan door de heeren W.J. van der Does en D.J. Martens in den jaare 1782.
4.1. 15 augustus 1782 - 29 augustus 1782.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug, in gezelschap van W.J. van der Does over Gelderland en Kleef door Duitsland naar Spa en terug over Limburg en Noord-Brabant.

328.
1.1. Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren Limpurg.
1.2. Bij Würzburg (Duitsland) 29 februari 1748 - Zwolle 20 september 1814.
1.3. Lid van de Ridderschap van Overijssel. Volgde een militaire loopbaan. Verbleef na 1795 geruime tijd in het buitenland. Huwde in 1792 met Elisabeth Reinira Johanna baronesse van Heeckeren (1774-1834).
2.1. RA Overijssel HA Rechteren 198.
2.2. 5,5x10; ca. 12 p. (almanak).
2.3. Le 6. apres diner parti de Mastricht.
2.4. Frans.
4.1. Januari 1783.
4.2. Verslag van een reis van Maastricht naar Den Bosch en terug.

329.
1.1. Hepke Egberts Buma.
1.2. Surhuizum januari 1762 - Surhuizum 11 januari 1829.
1.3. Zoon van Egbert Hepkes, boer te Surhuizum, en Antje Yes. Was boer te Surhuizum. Trouwde in 1798 met Barbertje Pieters van den Berg.
2.1. RA Friesland, coll. copieën van elders.
2.2. 32 p. (fotokopie).
2.3. Een gedigt ofte verhaal van eene pleisierige reis van twee jongelingen na Holland gedaan, zijnde de eene een zoon van Sijmen IJjes, woonachtig op het Sr.veen, oud in het 23ste jaar en de andere een zoon van Egbert Hepkes, woonachtig bij Bouwetille onder 't behoor van Surhuisum, oud in het 22ste jaar gedaan in den jare 1783.
4.1. April 1783 - mei 1783, ca. 10 dagen.
4.2. Verslag, in dichtvorm, van een reis van Friesland naar Noord- en Zuid-Holland en terug, onder meer een bezoek aan Amsterdam.
6. Fotokopie van een afschrift uit 1841 door P.H. Buma. Bijgevoegd een fotokopie van een uitgave in de Drachtster Courant, juli 1939.

330.
1.1. Martinus Johan Veth van de Perre.
1.2. Middelburg 15 augustus 1747 - 24 juli 1802.
1.3. Zoon van Johan van de Perre (-1749), schepen van Middelburg, en Katharina Kornelia Steengracht. Trouwde in 1780 Clasina Cornelia van Bronkhorst. Was schepen en burgemeester van Middelburg, vervulde na 1795 geen functie meer in het stadsbestuur.
2.1. RA Gelderland HA Ruurlo voorl. 1582/ 1 en 2.
2.2. 2 dl.; 16x20; 67 en 44 p.
2.3. Journaal van een reysje door een gedeelte van de Generaliteit, Holland, Friesland, Groningen, Overijssel, Cleefsland, Gelderland na Utrecht door D. Hr. en Mevrouw Huyssen van Kattendijke en D.Hr. en Mevrouw Van de Perre de Westcapellen, in den jaare 1783.
4.1. 18 mei 1783 - 25 juni 1783.
4.2. Verslag van een reis gemaakt door de auteur en zijn vrouw en het echtpaar Willem Jacob Huyssen van Kattendijke en Catharina Maria Gerdina Turcq, van Middelburg via Bergen op Zoom en Breda naar Zuid- en Noord-Holland, via Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam, vervolgens door Friesland, Groningen en Drenthe naar Gelderland en Kleef, terug tot Utrecht.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 487.

331.
1.1. Johan Frederik Willem van Spaen.
1.2. 1746-1827.
2.1. RA Gelderland FA Van Spaen - tak Biljoen 119.
2.2. 23,5x19; 293 p.
2.3. Journal d'une course en Allemagne par J.F.G. de Spaen de Biljoen en 1783.
2.4. Frans.
3.2. (p. 3) Ce journal ci ne contenant qu'un aperçu rapide de contrées, que je viens de parcourir, et n'ayant été tenu, que dans le but unique de me refraichir la mémoire, dans quelques années d'ici, d'une course qui dans le tems même m'a fait un très grand plaisir...
4.1. 10 juni 1783 - 10 augustus 1783.
4.2. Verslag van een reis vanuit Biljoen door Hessen, Rijnland en Westfalen en terug in gezelschap van zijn schoonvader Baron van Lynden. Aantekeningen over onder meer kuuroorden, landhuizen, gebouwen, bergwerken en kunst.
5.1. In 1984 was een uitgave in voorbereiding door U.M. Mehrtens en H.J.M. Tromp.
6. Ingebonden is een prent van Wilhelmsbad. Het klad van dit dagboek bevindt zich in inv.no. 122 (21.5x16.5; 84 p.)

332.
1.1. Josina Seegers.
2.1. RA Gelderland HA De Cloese 77.
2.2. 24,5x19; 21 p.
2.3. Rijsbeschrijving begonnen 14 junij 1783. 't Was veertien junij doe ik vertrok uit t scheeprijk Amsterdam van waar ik mijnen rijs, direckt op Utrecht nam.
4.1. 14 juni 1783 - 18 juli 1783.
4.2. Verslag op rijm van een reis vanuit Amsterdam, in gezelschap van o.a. 'vrouw veelzorg', 'heer welberaden', 'vrouw goedhart', 'heer patriot' door Utrecht en over de Veluwe naar Ootmarsum en terug naar Amsterdam: het verblijf in Ootmarsum en uitstapjes in de omgeving (Bentheim, Nordhorn). Gedateerd Amsterdam 10 september 1783.

333.
1.1 Gerrit Willem van Oosten de Bruijn.
1.2. 1727 - 1797.
2.1. GA Haarlem coll. Van Oosten de Bruijn 15c.
2.2. 16,5x10,5; 283 p.
2.3. Dag-boek eener vermakelijke reize van Haarlem door Braband en Vlaanderen gedaan in vijf en twintig dagen, van den 15den tot den 10den julij, 1783.
4.1. 15 juni 1783 - 10 juli 1783.
4.2. Verslag van een reis vanuit huis Zorgvliet te Haarlem door Zuid-Holland en Zeeland naar de Brabantse en Vlaamse steden in België en terug in gezelschap van schoonzoon Kops, vrouw en dochters.

334.
1.1. Godard Adriaan van Reede.
1.2. Amerongen 6 januari 1621 - Kopenhagen 9 oktober 1691.
1.3. Zoon van Godard van Reede van Amerongen (1593-1641), heer van Amerongen, en Anna van den Boetzelaar (1584-1650). Gehuwd in 1643 met Margaretha Turner (-1700). Lid van de ridderschap van Utrecht, lid van de Staten Generaal.
2.1. RA Utrecht HA Amerongen I, 176.
2.2. 31,5x20; 22 p.
2.3. Kort verhael vant gepasseerde sedert den ii julij tot den 17 dito 1683. Op den 11 julij ben ick des morgens vroeg uyt Rotterdam naer Koppenich gevaeren om den hr. K. prins aldaer den rou voor het affsterven van sijn gemalinne te beklaghen.
4.1. 11 juli 1783 - 17 juli 1683.
4.2. Verslag van een reis naar Kopenhagen vanwege de Staten Generaal.
5.2. Van der Aa; NNBW III, 1007-1009.

335.
1.1. Anoniem.
1.3. De auteur bracht een groot deel van zijn jeugd door in Kleef, waar zijn moeder, in 1783, woonde.
2.1. RA Friesland FA Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 3979.
2.2. 9,5x21,5; 70 p.
2.3. Zaturdag den 26 july 1783 reed ik in het gezelschap der heeren Haitsma, Deketh en Waardenburg van Franeker met een rijtuig hetwelk een ducat kost naar Sneek.
4.1. 26 juli 1783 - 26 oktober 1783.
4.2. Verslag van een reis door Nederland en een deel van Duitsland, onder meer naar Kleef; na een tweede rondreis door Nederland terugkeer naar Leeuwarden, via onder meer Kassel, Frankfurt a.M., Mainz, Bingen, Bonn, Keulen, Dusseldorf.

336.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I FA Fagel 194.
2.2. 20,5x16,5; 134 p.
2.3. Le lendemain matin 6 d'aout nous allons voir la cathédrale.
2.4. Frans.
4.1. 6 augustus 1783 -22 september 1783.
4.2. Verslag van een reis door de Elzas, Lotharingen en Duitsland. Het handschrift is niet compleet; de eerste 20 pagina's ontbreken, evenals het eind. Het verslag vangt aan in Metz; de reis is beschreven tot in midden-Duitsland (Marburg). De datering die de inventaris geeft (1785) is onjuist. De dag- en datum-aanduiding wijst op het jaar 1783; op p. 49 wordt dit jaar ook expliciet genoemd.

337.
1.1. Jacob Pieter van Braam.
1.2. Werkhoven 27 oktober 1737 - Zwolle 16 juli 1803.
1.3. Zoon van François Thomas van Braam en Everardina Catharina van Nimwegen, gehuwd in 1767 met Ursula Maria Feith (1742-1780). Trad in 1748 als adelborst in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam en legde in 1795 de dienst neer als vice-admiraal. Voerde in 1784 het opperbevel over de onderwerping van de Riouw-archipel.
2.1. ARA I coll. Van Braam 58A-62.
2.2. 5 dln., 21x16,5; totaal ca. 1000 p.
2.3. (58A) Eerste catern La A tot ZZ: Beginnende met den 27e May 1784, Eijndigende met den 10e Julij 1784. Particuliere aanteekeningen van...
4.1. 27 mei 1784 - 13 december 1784.
4.2. Aantekeningen, gehouden op het schip Utrecht tijdens de expeditie naar Malakka en de Riouw-archipel met uitgebreide beschrijving van gebeurtenissen en gevechten.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 275-276.

338.
1.1. Adriaan Gilles Camper.
1.2. Amsterdam 31 maart 1759 - Den Haag 5 februari 1820.
1.3. Zoon van Petrus Camper (1722-1789) en Johanna Bourboom. Gehuwd met Theodora Aurelia van Limburg Stirum. Studeerde te Franeker. Nam lessen in tekenen en schilderen. Maakte buitenlandse reizen, deels in gezelschap van zijn vader. Natuuronderzoeker, bestudeerde vulkanen, fossielen, reptielen en walvisachtigen. Vervulde diverse overheidsfuncties.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. II G 54.
2.2. 18,5x24; 81 p.
2.3. Voyage de Dusseldorp pour examiner les volcans aubord du Rhijn depuis Bon jusques a Coblentz. Dusseld. le 23 juillet 1784 jusques au 6 d'aout par A.G. Camper et Herbell.
2.4. Frans.
4.1. 23 juli 1784 - 6 augustus 1784.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van J.F.M. Herbell langs de Rijn, onder meer via Keulen, de Drachenfels en kraters; met pentekeningetjes.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 549.
6. Toegevoegd aantekeningen betreffende vulkanen, grotten en geologische reizen.

339.
1.1. Meinard Johan Macaré.
1.2. 1764-1818.
1.3. Zoon van Pieter Johan Macaré (1732-1781) en Johanna Jacoba van Hoorn. Gehuwd in 1804 met Dionysia Johanna de Groot. Was tot de opheffing in 1796 boekhouder bij de kamer Zeeland van de VOC. Tot 1800 ambteloos, van 1800-1804 Raad der Aziatische Bezittingen, ambteloos tot 1814, vervolgens lid van de Raad van Koophandel en Koloniën.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. B 1059.
2.2. 23x18,5; 4 p.
2.3. Oosterse stijl 1783. Cap.1.vers 1. Ende het geschiede in de daagen dat David Gijseling, Les Sage, ende Jan Anthonij Huysman, Burgemeesteren waaren...
4.1. Midden september 1784.
4.2. Verslag van het uitgeleide door de schrijver, D.F. Schorer, Steengracht en M.P. van Visvliet vanuit Middelburg aan J.J. Appelius, P.J. Changuion, P.C. van Goeth en M.J. van Visvliet die in Leiden gingen studeren.

340.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I FA Fagel 194.
2.2. 20,5x16,5; 103 p.
2.3. Je serais faché de jetter un ridicule sur lui.
2.4. Frans.
4.1. Voor 17 mei 1785 - na 4 juni 1785.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland. De reis wordt beschreven tot in München. Het handschrift is niet compleet; de eerste 132 pagina's ontbreken, evenals het einde.

341.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. 1750 - 1837.
2.1. Holl. Mij. der Wetenschappen coll. Van Marum MS 16-2.
2.2. 24x20; 35 p.
2.3. (omslag) Journal physique de mon sejour a Paris 1785; (p. 1) Journaal betreffende de natuurkunde en natuurlijke geschiedenis in mijnen omgang met geleerden gehouden geduurende mijn verblijf te Paris in julij.
4.1. 6 juli 1785 - 9 augustus 1785.
4.2. Aantekeningen gemaakt tijdens een verblijf in Parijs voor wetenschappelijke doeleinden. Kennismaking met Lavoisier en Franklin.
5.1. R.J. Forbes, ed., `Journal Physique de Mon Sejour a Paris 1785', Martinus van Marum. Life and Work II, (Haarlem 1970) 31-52.

342.
1.1. Franc van der Burch Willemsz.
1.2. Delft 21 april 1733 - 11 november 1803.
1.3. Zoon van Willem van der Burch (1706-1733) en Elisabeth Dierkens (1709-). Studeerde rechten in Leiden. Raad en burgemeester van Delft. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna Maria van der Goes (1732-).
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 23x18,5; 14 f.
2.3. Journaal van een reys gedaan door Franc van der Burch Willemsz en desselfs huysvrouw Anna Maria van der Goes in geselschap van de heer H. van der Goes secretaris der stad Delft en desselfs huysvrouw Dionisia Catharina van Bleiswijk in den jaare 1785 begonnen den 11 augustus en geeindigt den 18e derselver maand.
4.1. 11 augustus 1785-18 augustus 1785.
4.2. Verslag van een reis van Delft door Zuid-Holland en Utrecht naar Gelderland en terug, in gezelschap van Van der Goes, secretaris van Delft, met echtgenotes en personeel.

343.
1.1. Meinard Johan Macaré.
1.2. 1764-1818.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. B 1060.
2.2. 23x18,5; 34 p.
2.3. Journal van een rijsje naar Bruxel.
2.4. Nederlands, Frans.
4.1. 22 augustus 1785-28? augustus 1785.
4.2. Verslag op rijm van een reis vanuit Middelburg en terug naar Gent, Brussel, Mechelen en Antwerpen in gezelschap van W.A. Kien van Citters en D.J. Schorer.

344.
1.1. Adolf Carel Bentinck tot Nijenhuis.
1.2. Den Haag 20 augustus 1764 - Nijenhuis (Wijhe) 11 maart 1837.
1.3. Zoon van Willem Bentinck en Agatha van Slingeland. Studeerde rechten. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Maria Françoise van Aerssen Beyeren (1767-1807).
2.1. RA Overijssel FA Van Ittersum 363.
2.2. 16x20,5; ca. 45 p.
2.3. Journal du voiage pour la Suisse par la route d'Allemagne en 1785.
2.4. Frans.
4.1. 21 september 1785 - 16 november 1786.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland naar Zwitserland (Lausanne) en begin van de terugreis.

345.
1.1. Johan Meerman.
1.2. 1753 - 1815.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum Familiepapieren Meerman etc. S 147.
2.2. 21x33,5; 180 p.
2.3. J. Meerman, aanteekeningen wegens zijne reize in Engeland.
4.1. 1786 - 1787.
4.2. Verslag van een reis door Engeland; diverse aspecten van land en volk, zoals leefgewoonten en vormen van vermaak, zoals hanegevechten. Beschrijvingen van een aantal steden, met name Londen.

346.
1.1. Willem Frederik Röell.
1.2. Amsterdam 25 oktober 1767 - Amsterdam 3 januari 1835.
1.3. Zoon van Nicolaas Willem Röell (1736-1793), lid van de Raad van Koloniën, adviseur van de WIC, en Anna Sophia Frederica van Gheel van Spanbroek (1745-1801). Getrouwd in 1790 met Sara Johanna Hop (1772-1818). Studeerde aan het Atheneum van Hanau. Promoveerde in 1790 in de filosofie en in 1791 in de rechten te Leiden. Was schepen en pensionaris van de stad Amsterdam tot de omwenteling in 1795, bleef tot 1802 ambteloos, was onder Napoleon minister van Buitenlandse en onder Willem I minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Eerste Kamer. In 1815 in de adelstand verheven.
2.1. ARA II coll. W.F. Röell 198.
2.2. 21x16; 72 p.
2.3. Journal d'un petit voyage de Hanau à Strasbourg et Basle 1786.
2.4. Frans.
4.1. April 1786 - najaar 1786.
4.2. Verslag van een reis vanuit Hanau door Duitsland, Frankrijk en Zwitserland en terug. Met veel aandacht voor kleine details en anecdotes.
5.2. Van der Aa; NNBW IX, 871.

347.
1.1. Joan van den Ende.
1.2. Amsterdam 7 januari 1755 - Hillegom (huis Treslong) 4 oktober 1803.
1.3. Zoon van Gerrit Abraham van den Ende (1726-1788) en Wilhelmina van Dijk (1772-1786). Ongehuwd. In 1779 regent van het Leprozenhuis in Amsterdam; van 1791-1795 commissaris van Zeezaken.
2.1. ARA II coll. J.H.G. van Tets van Goudriaan 99.
2.2. 20x15,5; 80 p.
2.3. Journaal van een reijs na Vrankrijk en Zwitserland gedaan met E. van der Dussen, Hr. en A. van Dussen.
4.1. 28 april 1786 - 26 juli 1786.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam naar Frankrijk en Zwitserland in gezelschap van Ewout, Hiëronymus en Albrecht van der Dussen. De reis wordt beschreven tot aan Schaffhausen.

348.
1.1. Jan Beeldsnijder.
1.2. Amsterdam 31 januari 1761 - Amsterdam 1 november 1817.
1.3. Zoon van Gerard Beeldsnijder (1688-1770), ijzerkoopman, en Sara Maria van Droogenhorst (1726-1799). Trouwde in 1790 Henrietta Everdina Beeldsnijder (1771-1795). Studeerde rechten te Leiden, was advocaat, schout en secretaris van Diemen en tenslotte schepen te Amsterdam.
2.1. Ned.Scheepvaartmuseum bibl. A IV-1 534.
2.2. 16x20,5; 32 p.
2.3. Tour met 't groote jacht van de Admiraliteijt van Amsterdam naar Texel en Vriesland. Begonnen maandag den 29 mei, geeijndigt maandag den 12 junij 1786.
4.1. 29 mei 1786 - 12 juni 1786.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van de echtparen Blijdenbergh en Beeldsnijder, Geertrui, Wilhelmina en Catharina Beeldsnijder en juffrouw Vincentia Catharina van Toulon van Amsterdam naar Den Helder; inspectie van de schepen 't Zeepaard en de Meermin; bezoek aan Texel, overtocht naar Friesland, tochtjes aldaar, terug via Lemmer, Medemblik en Hoorn naar Amsterdam.

349.
1.1. Jacob Carel Willem le Jeune.
1.2. Den Haag 30 augustus 1775 - Wageningen 1864.
1.3. Studeerde rechten te Utrecht, staakte zijn studie na de omwenteling van 1795. Reisde in Duitsland en Denemarken. Vervulde in 1806-1810 en 1814-1842 diverse ambten bij de landelijke overheid.
2.1. UB Leiden Ltk 864.
2.2. 17x20; (a) 3 f., (b) 22 p., (c) 57 f., (d) 120 p.
2.3. (a) Journal d'un voyage en Zeelande, 1786; (b) Journaal; (c) Lettres sur la Westphalie, la Basse-Saxe & le Danemarc écrites depuis 1799 jusqu'à 1802; (d) Lettres écrites à l'occasion d'un sejour dans l'Ile de Zélande en Danemarc pour servir de suite aux lettres sur la Westphalie.
2.4. Frans en Nederlands.
3.2. (b) Geschreven om oom, tante en andere reisgenoten van de auteur `dankbaarheid te betuigen'.
4.1. (a) 6 juni 1786 - 25 juni 1786; (b) 3 april 1793 - 6 april 1793; (c) 1 november 1799 - 23 april 1800; (d) 1800 - 1802.
4.2. (a) Verslag van een reis per jacht van Rotterdam naar Zeeland en terug; (b) Verslag van een reis, met het grote jacht van de Admiraliteit op de Maze, van Rotterdam naar Willemstad, waar men de oorlogsschade en Franse krijgsgevangenen zag; (c) Verslag in briefvorm van een reis via Arnhem naar Emmerik, een verblijf in het Duitse grensgebied, en een reis via Hamburg naar Kopenhagen en een verblijf in Denemarken (Sjaelland); (d) Vervolg van het verslag van het verblijf in Denemarken, terugreis door Duitsland.
5.2. NNBW III, 750.

350.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. 1750 - 1837.
2.1. Holl. Mij. der Wetenschappen coll. Van Marum MS 16-3.
2.2. 24,5x19,5; 47 p.
2.3. (omslag) Journaal eener reize door Duitschland in julij 1786; (p. 1) Journaal eener reize door Duitschland met den heer G. van Olst gedaan in julij 1786.
4.1. 4 juli 1786 - 4 augustus 1786.
4.2. Verslag van een reis vanuit Groningen, in gezelschap van Gerrit van Olst (1742-1815?, doopsgezind) door Noord- en Midden-Duitsland en terug, kennismaking met Lavater.
5.1. R.J. Forbes, ed., `Diaria Itinerum per Germaniam etc. Journaal eener Reize door Duitschland in July 1786', Martinus van Marum. Life and Work II (Haarlem, 1970) 53-81.

351.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 3980.
2.2. 10,5x26,5; 79 p.
2.3. Den 11 july 1786 verliet ik de provincie van Vriesland om den heere V.Schw. op een klein tourtje door Duitschland te verzellen.
4.1. 11 juli 1786 - 7 september 1786.
4.2. Verslag van een reis van Friesland naar een aantal plaatsen in Duitsland, verder via Gelderland, Utrecht en en Noord-Holland terug naar Friesland, via onder meer Kassel, Frankfurt a.M., Mainz, Bingen, Bonn, Keulen, Dusseldorf.

352.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest voorl. 277.
2.2. 20x16; 9 f.
2.3. Journaal van een reisje van de heeren mr. Rutgerus Paludanus en G. van Vladeracken, als curateuren over de persoon en goederen van den heere W.L. Grave van Nassau-Bergen, met den heer en mevrouw van Buren, mevrouw van Vladeracken, juffrouw Paludanus, den heer en juffrouw Ivangh en mr. H. Rijser, gedaan met het groot admiraliteits jagt op de Maze, waarop capitein was van den Hoek in de maand augustus 1786.
4.1. 6 augustus 1786 - 16 augustus 1786.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Rotterdam en terug naar Alkmaar, ter inspectie van de heerlijkheden Middelharnis en Cortgene, naar Walcheren en Bergen op Zoom.

353.
1.1. Godefridus Franciscus Antonius Henricus Cornelius van Hugenpoth tot Aerdt.
1.2. Huis Aerdt (gem. Herwen) 11 februari 1743 - Huis Aerdt 27 juli 1819.
1.3. Zoon van Alexander Walraven Diederich van Hugenpoth (1695-1780) en Johanna Louisa Hermanna van Doetinchem (1717-1749). Gehuwd in 1779 met Sophia Ludovica Maria Wilhelmina Ferdinanda Bentinck tot Brecklenkamp (1759-1808). Rooms-katholiek. Vervulde na 1795 diverse overheidsfuncties.
2.1. RA Gelderland HA Aerdt 230.
2.2. 16,5x10,5; 46 p.
2.3. Beschrijving der Hollandsche reijs in 1786; (p. 1) Reijsbeschrijving na Holland en weederom terug welke plaatzen wij aangedaan het merkwaardige dat wij daarin hebben bezigtigt hoe wij de landstreken gevonden hebben, en den Aerdt der menschen in dezelve.
4.1. 16 september 1786 - 28 september 1786.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van zijn echtgenote vanaf Huis Aerdt naar Utrecht, om te kijken bij de vergadering van militairen en exercitiegenootschappen uit Holland, en over Amsterdam en Haarlem naar Den Haag om voor Gecommitteerde Raden rekening af te leggen over de Bijlandsche Waard; terugreis beschreven tot Haarlem.
5.2. NNBW VIII, 880-881.

354.
1.1. Agneta Maria Catharina Boreel.
1.2. Den Haag 8 maart 1770 - Parijs 8 juli 1824.
1.3. Dochter van Willem Boreel (1744-1796), bestuurder te Amsterdam, en Maria Trip (1740-1813). Gehuwd in 1790 met Hendrik Fagel de Jonge (1765-1838).
2.1. ARA I FA Boreel 226.
2.2. 19x11,5; 37 p.
2.3. Je suis parti ce matin 18 octobre 1786 de Genève.
2.4. Frans.
4.1. 18 oktober 1786 - 18 november 1786.
4.2. Verslag van een reis vanuit Genève door Frankrijk naar Italië in gezelschap van haar echtgenoot en een oom. De reis wordt beschreven tot in Noord-Italië.

355.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I FA Fagel (a) 195; (b) 196.
2.2. 2 dln.; 19x11,5; (a) ca. 300 p.; (b) ca. 70 p.
2.3. (a) Journal. Je partis de Genève le jeudi 19 octobre 1786...; (b) Journal de notre séjour à Rome.
2.4. Frans.
4.1. (a) 19 oktober 1786 - na 8 juni 1787; (b) 18 november 1786 - 23 juni 1787.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Genève door verschillende steden in Italië; (b) Verslag van een verblijf in verschillende steden in Italië, waaronder Rome, Napels en Florence.

356.
1.1. Daniël Delprat.
1.2. Amsterdam 14 december 1729 - Rotterdam 11 juli 1795.
1.3. Zoon van Jacques Delprat (1700-1768), koopman, en Cathérine Bénézet. Gehuwd in 1755 met Marie Anne Humbert (1736-1810). Koopman te Amsterdam, later te Rotterdam.
2.1. ARA II FA Delprat 29 (afschrift uit de 20e eeuw).
2.2. 3 dln.; 21x17; 98 p.
2.3. Voyage de l'Italie.
2.4. Frans.
4.1. 1 januari 1787 - 10 februari 1787; 2 juli - september 1787.
4.2. Beschrijving van een reis vanuit Lausanne (Zwitserland) naar Rome (Italië), de terugtocht enkele maanden later. Eindigt met het vertrek uit Lausanne.

357.
1.1. Jacoba Johanna Nagtglas.
1.2. 1739-1812.
1.3. Dochter van Cornelis Nagtglas (1713-1753) en Cornelia Johanna Ravesteyn (1715-1779). Gehuwd met dominee Jan Hendriks Rijnink.
2.1. RA Noord-Holland FA Nagtglas 47.
2.2. 16,5x11; 12 p.
2.3. Aanteekeningen, nopens een plaisierreisje van Bergen op den Zoom naar Brussel en terug door J.H. Rijnink en huisvrouw, benevens mejuffrouw de weduwe D. Anosi, de jonge juffrouwen A. Anosi en J.M. van Haffen, en den heere J. Timmerman, Fransch kost-schoolhouder enz. te Bergen op Zoom gedaan den 11-15 junij 1787.
4.1. 11 juni 1787 - 15 juni 1787.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Bergen op Zoom naar Brussel en terug.

358.
1.1. David Jan Martens.
1.2. 1751-1811.
2.1. GA Utrecht FA Martens 313.
2.2. 20,5x16,5; 24 p.
2.3. Reisje gedaan door Zeeland, Vlaanderen en Brabant door G.J. en D.J. Martens. Journaal.
4.1. 29 juni 1787 - 19 september 1787.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van broer Gualtherus Johannes vanuit de heerlijkheid Sterkenburg, waar de auteur enkele maanden gelogeerd had, over Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland naar steden in België en terug naar Zuylestein bij Amerongen, waar men vanwege de onrust in Utrecht van 18 juli tot 8 september bij de heer Nellestein logeerde; vertrek naar Nijmegen op 8 september en vertrek vandaar naar Utrecht in het kielzog van de Pruisische troepen, vermelding van de sporen van de patriotse troebelen in de diverse steden, en het verblijf op Zuylestein en in Nijmegen.

359.
1.1. Jan Adriaansz. van Vleuten.
1.2. 1762 - Zaandijk 23 februari 1835.
1.3. Papierfabrikant. Gehuwd met Aagje Honig. Maire van Zaandijk.
2.1. GA Zaanstad bibl. 01.389 (Honig no.1215).
2.2. 16x10,5; 23 p.
2.3. Journaal van een reijs na Uijtrecht en Woerden door Willem Adr. Kouwenhove, Pieter Adr. Kouwenhove, Jacob Jansz Honig en ik Jan Adr. van Vleuten den 3e en 4e julij Ao. 1787.
4.1. 3 juli 1787 - 4 juli 1787.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Zaandam en terug in gezelschap van Willem en Pieter Adriaansz Kouwenhove en Jacob Jansz Honig, ter bezichtiging van het patriotse leger in Utrecht, waar men vele Zaankanters ontmoet, en van de verdedigingswerken bij Woerden en andere Zuidhollandse steden.

360.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I FA Fagel 194.
2.2. 32x20,5; 95 p.
2.3. Relation d'un voyage aux Lacs de la Lombardie et de là en Suisse par le St. Gothard.
2.4. Frans.
3.2. Geschreven voor 'mon cher R.' (p. 95). 'Jugez par le plaisir que j'ai trouvé à vous le raconter de celui que j'aurais eu à le faire avec vous'.
4.1. Voor 4 juli 1787.
4.2. Verslag van een reis naar de Italiaanse meren en terug naar Genève. Het verslag vangt aan na een tiendaags verblijf in Milaan.
6. Uit een kladschrift onder hetzelfde inv. no. (23x18,5; 64 p.) dat begint met de woorden: 'Le desir d'avoir quelqu'occupation pendant une course de quinze jours entreprise sans autre compagnie que celle de mon domestique m'a inspiré l'idée de mettre chaque jour par écrit', blijkt 'R.' een zekere Ryder te zijn. De datering van de inventaris (1785) is onjuist: p. 2: 'je partis donc de Milan le mercredi 4 juillet 1787'.

361.
1.1. Antje C.W. van Hogendorp.
1.2. 1766-1802.
1.3. Dochter van Willem van Hogendorp (1735-1784), bestuurder van Rotterdam, en Carolina Wilhelmina van Haren.
2.1. ARA II coll. Van Hogendorp aanw.1913 no.172.
2.2. 20,5x16; 38 p.
2.3. Je vous ai promis, ma chère Amie, de faire un journal de ce qui m'arriverait d'intéressant pendant cette petite course...
2.4. Frans.
3.2. Geschreven aan een vriendin.
4.1. 28 augustus 1787 - 16 oktober 1787.
4.2. Verslag van een reis, uit angst voor de Patriotten, vanuit de buitenplaats Sion bij Delft over Den Haag naar het stadhouderlijk hof in Nijmegen en weer terug, in gezelschap van haar moeder, haar zuster Geertruida en nicht Lucie van Sandick; met (familie-)bezoeken onder andere aan het kasteel Biljoen.
5.1. H. graaf van Hogendorp, ed., `Dagboek van eene reis naar Nijmegen en het kasteel Biljoen in 1787, gehouden door jonkvrouwe A.C.W. van Hogendorp', Gelre VII (1904) 415-449.

362.
1.1. Jan Ymes Tichelaar.
1.2. Makkum 1729 - 3 juni 1799.
1.3. Inwoner van Makkum. Patriot. Ontvluchtte Friesland in 1787. Verbleef van 1789 tot 1790 tweemaal in Amsterdam en maakte een reis naar St. Omer in Frankrijk.
2.1. Stichting Tichelaars Historisch Bezit, Makkum.
2.2. 15,5x20; 52 p.
2.3. Een kort verhaal van mijn reisen en verdere ontmoetingen van 22 september 1787 af.
4.1. 22 september 1787 - voorjaar 1790.
4.2. Verslag van een reis van Friesland via Groningen en Drenthe naar Munster, 13-25 juli 1788, en via Amsterdam en Rotterdam en België naar St. Omer in Frankrijk, 13-25 juli 1788. Een reisje door Noord-Holland.
6. Fotokopie RA Friesland coll.copieën van elders 6310.

363.
1.1. Cornelis van Foreest.
1.2. Alkmaar 9 juni 1756 - Heiloo 24 maart 1825.
1.3. Zoon van Dirk van Foreest (1729-1782), bestuurder van Hoorn en Alkmaar, en Maria Wilhelmina Stoesak (1733-1793). Gehuwd in 1784 met Jeanette Agnes, baronesse van Delen (1762-1830). Promoveerde in 1776 in de rechten te Leiden. Was bestuurder van Alkmaar. Als Patriot in 1787 uit zijn ambten gezet. Werd in 1795 als afgevaardigde van de burgerij gekozen.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest voorl. 236.
2.2. 21,5x16,5; 4 p.
2.3. Reisje van Brusssel naar S.Omer en terug gedaan in gezelschap van den heer & mevrouw Blok en den heer Camerling in de maand [...] 1788.
4.1. 1788.
4.2. Verslag van een reisje van negen dagen vanuit Brussel door België naar St. Omer en terug, in gezelschap van de heer en mevr. Blok en de heer Camerling.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 877-878.

364.
1.1. Everardus Petrus van der Swaagh.
1.3. Advocaat voor het Hof van Friesland, houtkoopman te Franeker, gehuwd met Anna Deketh. Woonde in 1786 te Rinsumageest. Patriot. In 1787 was hij secretaris van het Franeker excercitiegenootschap en lid van het Defensiewezen. Vluchtte naar St. Omer.
2.1. RA Friesland FA Van Beyma thoe Kingma 256.
2.2. 18x23; 12 p.
2.3. Journaal van een reis gedaan door de heeren Beijma, Valckenaer en Van der Swaagh met hunne vrouwen beneevens de heeren Altena en Eykenbroek van Brussel naar St.Omer.
4.1. 25 januari 1788 - 28 januari 1788.
4.2. Verslag van een reis van Brussel naar St. Omer, bezichtiging van Gent.

365.
1.1. Willem Prins.
1.2. Rotterdam 2 juli 1730 - Rotterdam 26 augustus 1807.
1.3. Zoon van Adriaen Prins, bewindhebber van de VOC, en Elisabeth Schepers. Studeerde rechten te Leiden. Was schepen van Schieland en Rotterdam. Sinds 1760 bewindhebber van de VOC. Vanaf 1762 directeur van de Maatschappij van Assurantie. Trouwde in 1758 met Elisabeth Maria van Neck.
2.1. GA Rotterdam FA Prins Van Westdorpe 249.
2.2. 20x32,5; 8 f.
2.3. Journaal van eene reijs naar Middelburch met 't jagt der O.I.Comp. tot waarneeming van de verkoping van 6 ladingen thee; mij vergeselde buijten mijn huijsvrouw juffw. N.M.H. Patijn.
4.1. 4 maart 1788 - 22 maart 1788.
4.2. Verslag van een reis per schip van Rotterdam naar Middelburg. Het weer, gezondheidstoestand van de dames aan boord, vreugdebetoon vanwege de verjaardag van Willem V, bezoeken, preken.
5.2. NNBW II, 1133.

366.
1.1. Lambert Engelbert van Eck.
1.2. Tiel, 11 november 1754 - Den Haag, 5 oktober 1803.
1.3. Zoon van Otto van Eck (1719-1781), secretaris van Tiel, en Cornelia Maria van den Steen (1721-1798). Gehuwd in 1778 met Charlotte Amélie Vockestaert (1759-1824). Studeerde rechten te Leiden. Advocaat in Den Haag. Werd in 1795 secretaris van het Comité voor de Marine, en in 1796 lid van de Nationale Vergadering. In januari 1798 gearresteerd, en gevangen gezet op Huis ten Bosch tot juli 1798. Daarna raadsheer in het gerechtshof van Holland en Zeeland.
2.1. RA Gelderland FA Van Eck 45.
2.2. 16,5x10,5; 200 f.
2.3. (Omslag) Journaal; (f.1) Donderdag den 15 meij 1788 'smorgens ben 4 uren vertrokken van Rotterdam een wagen van 6 menschen klaar gevonden aan 't tolhuis...
4.1. 15 mei 1788 - 10 augustus 1788.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van Pieter Paulus, zwager van de auteur, van Rotterdam door België, via Antwerpen en Brussel, naar Frankrijk. Problemen met de douane, bezoeken aan uit Holland gevluchte Patriotten, hun omstandigheden, met aandacht voor landschap en landbouw.
5.2 NNBW IX, 225-226.

367.
1.1. Gerard van Nijmegen.
1.2. 1735 - 1808.
2.1. Atlas van Stolk, Rotterdam, 30 F 28.
2.2. 35x26; 208 p.
2.3. Tweede reis door Duitschland gedaan in de maanden mey, juny en july in 't jaar 1788 door Gerard van Nijmegen en huisvrouw.
4.1. 15 mei 1788 - 31 juli 1789.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam via Düsseldorf naar Keulen (met opmerkingen over de positie van de joden aldaar), een excursie naar `Metmans rotsen', langs de Rijn naar Mainz, via Frankfurt en Heidelberg naar Mannheim en via Keulen terug. Vermelding van bezoeken aan schilders. Met etsen van landschappen.

368.
1.1. Otto Willem Johan Berg.
1.2. Den Bosch 5 maart 1752- Amsterdam 5 februari 1825.
1.3. Zoon van Ernst Willem Berg (1721-1777), luitenant-kolonel bij de genie, en Agatha Agnes Bagelaar (1729-1784). Tweemaal gehuwd, in 1776 met Johanna Catharina Goll (1752-1788). Diende bij de artillerie, maar nam 15 jaar oud ontslag om rechten te studeren in Utrecht; advocaat in Amsterdam; verwierf zich een prominente plaats in het handels- en bankwezen. Speelde na 1780 een belangrijke rol in de Amsterdamse politiek aan patriotse zijde.
2.1. RA Zuid-Holland FA Berg 79.
2.2. 32,5x21 cm; 40 p.
2.3. Journaal van eene reize naar Frankrijk, Zwitserland en den Rijn gedaan door O.W.J.Berg in 1788. 28 Mei tot 1 November.
4.1. 28 mei 1788 - 1 november 1788.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam naar Frankrijk, Zwitserland, en Duitsland (de Rijn) en terug.
5.2. Van der Aa.

369.
1.1. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen.
1.2. Vlissingen 29 februari 1752 - Middelburg 21 mei 1823.
1.3. Zoon van Nicolaas Lambrechtsen en Maria Kroef. In 1790 huwde hij met Maria Petronella Schorer. Studeerde vanaf 1772 te Utrecht. Patriot. Pensionaris van Vlissingen tot zijn ontslag in 1787.
2.1. RA Zeeland FA Snouck Hurgronje I, 102.
2.2. 30x19; 150 p.
2.3. Journaal van een reis door Frankrijk naar Zwitserland en terug door Duitsland in het jaar 1788.
4.1. 15 juni 1788 - 8 oktober 1788.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van Johannes Louijssen, pensionaris honorair van Vlissingen, en - deels - Willem Convert, raadsheer in het Hof van Vlaanderen, door België en Frankrijk naar Zwitserland, waar men vooral verbleef in Lausanne, van waaruit men verschillende tochten ondernam, en de terugtocht door Duitsland en België.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 874.
6 In ditzelfde inv.no. bevindt zich een stuk (20x16.5; 84 f.) waarin deze reis beschreven wordt in de vorm van een lezing voor het Zeeuwsch Genootschap.

370.
1.1. Pieter Johan Rethaan Macaré.
1.2. 1762-1828.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. (a) B 528; (b) B 529; (c) B 530; (d) B 531; (e) B 532; (f) B 533; (g) B 534.
2.2. (a) 22,5x18,5; 35 p.; (b) 20x15,5; 7 p. 31x19,5; 5 p.; (c) 18x10; 17 p.; (d) 17,5x10; 5 p.; (e)18,5x11; 35 p.; (f) 16,5x10,5; 36 p.; (g) 23x19; 6 p.
2.3. (a) De Heer Burgemeester de Haze Bomme, nadat voor desselvs gedane diensten als Regeerend Burgemeester der stad Middelburg bedankt was, van intentie zijnde, met zijne drie jongste kinderen, om zig eenigsints van zijn gedaane werk te de lasseren, een tourtje door sommige onzer nederlandsche Provintien te doen; (b) Journaal van een alderaangenaamst reisje, in gezelschap van de Heer Burgemeester de Haze Bomme, en desselvs zoon de Raadsheer van Vlaanderen...; (c) Reis in gezelschap der Heeren D.J.Schorer, Wybo J.W. Superville, Thuring en Rethaan Macaré; (d) Vertrokken Vrijdag 14 juny 1793 met het Rotterdammer schip van schipper de Bruyn, Wind NO te Noorden; (e)Journaal van een veertiendaagsch reisje door Vlaanderen en Braband, gedaan Anno 1804, in gezelschap van...; (f) Journaal van een Reisje naar Holland begonnen 3 Juny 1806; (g) Vrijdag 7 Augustus 1807. Andermaal alleen vermits mijne vrouw door een zuigend kind verhinderd wierd.
4.1. (a) 12 augustus 1788- 8 september 1788; (b) 17 juni 1789- 25 juni 1789; (c) 5 april 1793 - 13 april 1793; (d) 14 juni 1793- 23 april 1793; (e) 14 mei 1804- 28 mei 1804; (f) 3 juni 1806- 25 juni 1806; (g) 7 augustus 1807-14 augustus 1807
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Middelburg door Zuid-Holland en Gelderland naar Kleef, en terug over Utrecht en Amsterdam, op uitnodiging van H. de Haze Bomme, in gezelschap van leden van diens familie; (b) Verslag van een reis vanuit Middelburg met het kleine VOC-jacht door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren, op uitnodiging van H.De Haze Bomme, met leden van diens familie, de heer Aelmans, en de dames van Campen en J.C. van Naerssen. Inliggend: gedichten en raadsels tijdens de reis vervaardigd; (c) Verslag van een reis vanuit Middelburg door Noord-Brabant en terug; (d) Verslag van een reis vanuit Middelburg (?) door Zuid-Holland naar Amsterdam en Haarlem en terug over Utrecht, beschreven tot in Utrecht; (e) Verslag van een reis vanuit Vlissingen door België naar Noord-Frankrijk en terug, in gezelschap van de heren J.J. Sprenger en G.V. Meyners, en de dames J.P. Sprenger, L. Sprenger, J.P. Meyners, D.J. Meyners en J.C. van Naerssen; (f) Verslag van een reis vanuit Middelburg door Zuid-Holland, naar Utrecht, Amsterdam en Haarlem en terug, in gezelschap van leden van de familie Modera, J. en P. Reitz en de kinderen; (g) Verslag van een reis vanuit Middelburg door België naar Noord-Frankrijk en terug, beschreven tot aan Brussel.
6. Afschrift van f: Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 3208 (20x15.5; 59 p. `Journaal van een reisje naar Holland, in gezelschap van den heer en mevrouw Modera, hun E. drie kinderen en de twee jongste juffrouwen Reitz begonnen den 3en en geeindigd den 25 junij 1806').

371.
1.1. Willem I, koning der Nederlanden.
1.2. Den Haag 24 augustus 1772 - Berlijn 12 december 1843.
1.3. Zoon van stadhouder Willem V (1748-1806) en Frederica Sophia Wilhelmina prinses van Pruisen. Reisde met generaal Von Stamfort in 1788-1799 door Duitsland. Week in 1795 uit naar Engeland. Werd in 1815 koning der Nederlanden. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Wilhelmina van Pruisen.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Koning Willem I (A 35) VI 46, 47, 47 (afschrift), 48.
2.2. 4 dln.; 19x23 en 19,5x15,5; 35,24,8 en 40 p.
2.3. Journal de mon voyage.
2.4. Frans.
4.1. 31 augustus 1788 - 16 november 1788; 7 april 1789 - 22 mei 1789; 17 augustus 1789 - 8 september 1789.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag via Amsterdam naar Duitsland, naar Potsdam en Brunswijk. Voorts verslagen van reizen door Duitsland, bezoeken aan onder meer Hannover en Leipzig, aandacht voor militaire zaken.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 1560.

372.
1.1. Willem van Orden (?).
1.2. 8 mei 1772 - 17 juli 1827.
1.3. Gehuwd met Antje van der Kinderen.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.744 (Honig 1216).
2.2. 19.5x12; 8 p.
2.3. Journaal eener reijze na Texel met 't hoekerschip de Jonge Cornelis schipper Renner Rennersz de Jong door de heeren G.J. van Aalburg, C. der Kinderen en W. van Orden.
4.1. 19 mei 1789 - 28 mei 1789.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam over Amsterdam met de boot naar Texel en het Nieuwe Diep, en over land via Alkmaar terug.

373.
1.1. Pieter Hieronymus van Westrenen.
1.2. Utrecht 21 oktober 1768 - Utrecht 30 maart 1845.
1.3. Zoon van Frederik Jan van Westrenen en Geertruyd Elisabeth Testart. Trouwde in 1792 met Anna Maria Eleonora van den Heuvel (-1817).
2.1. RA Overijssel coll. Van Bevervoorden tot Oldemeule 291.
2.2. Merendeels 19x23,5; 130 p.
2.3. Voyages écrits par mr. Van Westrenen van Themaat. Ambassadeur. Membre du corps législatif etc. (p. 1) Itineraire d'un voyage de la Hollande en Italie au commencement du mois de juin 1789. Je quittai la Holland...
2.4. Frans.
4.1. Juni 1789 - 1790.
4.2. Verslag van een reis door Frankrijk, Italië (Rome, Bologna, Venetië, Milaan, Florence) en Zwitserland. Fragmentarisch.

374.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Leiden alg.bib. 1274 pf.
2.2. 18,5x23; 46 p.
2.3. Kort relaas van eene reis gedaan door de heer en mevrouw Bertling, mevrouw, juffrouw en den pensionaris Louijssen, den secretaris Schorer, den pensionaris Lambrechtsen, den heeren Moens en Sandra begonnen den 3e en geindigt den 12e junij 1789.
4.1. 3 juni 1789 - 12 juni 1789.
4.2. Verslag van een reis van Vlissingen naar België, via onder meer Brugge, Duinkerken en Gent, en terug naar Vlissingen.

375.
1.1. Gerrit Honig.
1.2. 8 juni 1770 -.
1.3. Zoon van Claas Gerritsz. Honig (1745-1813) en Machteltje Appel (1748-). Koopman te Zaandam. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad PA Honig doos XIII.
2.2. 18,5x12; 20 p.
2.3. Uijtgegaan: de 8 junij Ao 1789: met ons: twee paare: met naamen Grietje Briel en Cornelis Mol, Lijsbet Honig en Gerrit Honig.
4.1. 8 juni 1789 - 14 juni 1789; 17 juni 1790 - 19 juni 1790; september 1790; mei 1791; 17 mei 1793 - 25 mei 1793.
4.2. Aantekeningen van verschillende uitstapjes, achtereenvolgens met echtgenote en vrienden Grietje Briel en Cornelis Mol, rondreisjes langs Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, voorts Haarlem, Leiden, Alphen, Amsterdam en naar de kermis in Alkmaar, met echtgenote en neef en nicht Greetje Jans Haremaker en Cornelis C. Honigh langs Haarlem, Hillegom en Leiden, en met de heer en mevrouw Kluijver en Jacob van der Linden naar Hillegom, Wateringen (bij ds. Kerkhoff), Rotterdam, Leiden, Amstelveen en Amsterdam. Het boek is verder gebruikt als kasboek voor de jaren 1819-1837.