To the English Egodocument site

Reisverslagen tot 1814 deel 4

Voor een overzicht van onder 2.1. genoemde archieven, zie Lijst archieven.

376.
1.1. Pieter Tak.
1.2. Aardenburg 17 oktober 1757 - Aardenburg .
1.3. Zoon van Anthony Tak Pietersz. (1721-1776), bierbrouwer te Aardenburg, en Pieternella Buijs (1726-1795). Makelaar in effecten te Aardenburg. Ongehuwd.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 4787.
2.2. 20x16; 67 p.
2.3. Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld door Pieter Tak Anthz hebben gedaan door de Zeven Vereenigde Provintien in den jare 1789.
4.1. 19 juni 1789 - 19 juli 1789.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van Jacobus Thehoff, Cornelis van Driessen en Nathan Bollaart, een jongen uit het Burgerweeshuis, door Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, over de Veluwe naar Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

377.
1.1. Pieter Pous.
1.2. Middelburg 12 oktober 1777 - Middelburg 30 juni 1851.
1.3. Zoon van Bonifatius Mathias Pous (1744-1797) en Anna Maria Steengracht (1753-1828). Gehuwd in 1800 met Suzanna Petronella de Fremery (1782-1856). Studeerde rechten in Leiden. Bekleedde in Middelburg diverse functies, waaronder raad en president van de vierschaar.
2.1. RA Zeeland FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 127.
2.2. 16x10; 17 p.
2.3. Journaal van een reis gedaan na Brussel ten jare 1789.
4.1. 13 juli 1789 - 25 juli 1789.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van vader, moeder, zuster Pous, grootmoeder en oom en tante Steengracht naar Antwerpen en Brussel en terug over Tholen: o.a. een bezoek aan de komedie.

378.
1.1. Johan Frederik Willem van Spaen.
1.2. 1746-1827.
2.1. RA Gelderland FA Van Spaen - tak Biljoen 123.
2.2. 19,5x15; 365 p.
2.3. Journal d'une petite course en Braband et en France faite au mois de juillet et d'aout de l'année 1789 par J.F.G. de Spaen de Biljoen, et d'une plus grande en Angleterre deux ans après au mois de juillet et d'aout de l'année 1791.
2.4. Frans.
4.1. (a) 18 juli 1789 - augustus 1789; (b) 2 juli 1791 - 27 augustus 1791.
4.2. (a) p. 1-6: Beschrijving van een reis in gezelschap van schoonvader Baron van Lynden, met als bestemming Parijs, die echter in Brussel afgebroken wordt vanwege berichten over de troebelen in de stad. Gedetailleerde beschrijving van de route (Arnhem, Brussel, Spa, Arnhem); (b) p. 7-346: Beschrijving van een reis in gezelschap van zijn schoonvader Baron van Lynden, welke aanvankelijk naar Frankrijk en Engeland zou leiden, maar die door de problemen in Parijs, ontstaan door de mislukte vlucht van de koning, in Antwerpen omgebogen wordt naar de route Hellevoetsluis-Harwich: gedetailleerde beschrijving van de route (Londen, Zuid-Engeland, omgeving Oxford, en terug via Dover-Calais-België-Rotterdam-Arnhem). Ingebonden vele prenten van Londen en andere steden.

379.
1.1. Steven Jan van Geuns.
1.2. Groningen 18 november 1767 - Utrecht 16 mei 1795.
1.3. Zoon van Matthias van Geuns (1735-1817), arts en hoogleraar, en Sara van Delden. Gehuwd in 1794 met Klazina Johanna Jacoba de Vlieger (1768-1798). Promoveerde in 1789 in de wijsbegeerte te Harderwijk; in 1790 in de geneeskunde aldaar. Werd in 1791 arts in Amsterdam en hoogleraar in de geneeskunde, botanie en fysiologie.
2.1. GA Utrecht Utrecht FA Van Geuns 356.
2.2. 4 dln.; 20,5x16,5; (a) 117 p.; (b) 9 p.; (c) 84 p.; (d) 37 p.
2.3. (a) No.1. Dagverhaal eener reize van Harderwijk door Westphalen naar Hannover-Pijrmont en Göttingen. In den zomer van 1789 door S.J. van Geuns voor zich zelven en voor zijne ouders opgetekend; (b) Reis van Göttingen naar den Weissner en Almerode van den 13e-15 maart 1790; (c) Reis van Göttingen naar Brunswijk-den Haarts en Opper-Saxen; (d) Göttingen beschrijving der stad.
4.1. (a) 27 juli 1789 - 22 augustus 1789; (b) 13 maart 1798 - 15 maart 1790; (c) 24 maart 1790 - 19 april 1790.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Harderwijk naar Göttingen voor studie en uitstapjes onderweg en vanuit de stad; (b) verslag van een reis uit Göttingen naar Leipzig, met aandacht voor geologie en natuurlijke historie, wetenschappelijke kabinetten en bezoeken aan geleerden; (c) Verslag van een reis vanuit Göttingen naar de Hartz; (d) Beschrijving van de stad Göttingen en vooral van de levensstijl van haar inwoners en van Duitsers in het algemeen.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 932-933.

380.
1.1. Steven Jan van Geuns.
1.2. 1767-1795.
2.1. GA Utrecht FA Van Geuns 357.
2.2. 20-21x16,5; 175 p.
2.3. (p. 3) Reis door de voornaamste streeken van Hessen-de Paltz-Nederrhijn en Westphalen in september en october 1789.
4.1. 24 september 1789 - 31 oktober 1789.
4.2. Verslag van een reis vanuit Göttingen en terug, in gezelschap van medestudenten Jacobi (tot Frankfort) en Alexander (?) van Humboldt langs vooral universiteitssteden: Kassel, Marburg, Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg, Mannheim, Mainz, Bonn, Keulen, Düsseldorf, Krefeld, Duisburg: route, landschap, geologie, natuurlijke historie, kabinetten, bibliotheken en bezoeken aan wetenschappers.

381.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Leiden BPL 2790.
2.2. 15x21,5; 120 f.
2.3. Vrijdag den 16 November ging ik 's morgens bij den Hr. Rall den credietbrief van den Hr. de Coninck brengen.
4.1. 16 november 1789 - 11 mei 1799.
4.2. Verslag van een verblijf in Rusland te Petersburg, gebeurtenissen in hofkringen, audiëntie bij tsaar Paul I, reis naar Moskou, verblijf aldaar.

382.
1.1. Elias Carel d'Engelbronner.
1.2. Amsterdam 25 januari 1779 - Amsterdam 10 december 1832.
1.3. Zoon van Carl Clemens Elias Engelbronner (1736-1802), apotheker, en Maria Elisabeth van Oven. In 1809 gehuwd met Maria Elisabeth Haverkamp. Studeerde rechten aan het Athenaeum te Amsterdam. Advocaat. In 1805 rector van de Latijnse school te Zaltbommel, en in 1809 te Middelburg. Later onder meer officier van justitie te Gouda. In 1817 veroordeeld wegens valsheid in geschrifte.
2.1. GA Amsterdam Bib. Person. F 1231 Eng.
2.2. 21x33; 9 p. (fotokopie).
2.3. Diarium d. maart 1790.
2.4. Nederlands, enkele passages in Latijn en Frans.
4.1. Maart 1790.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Haarlem naar Den Haag. Aantekeningen voortgezet na terugkomst in Amsterdam.
5.2. I.H. van Eeghen, `Twee reisjournalen', Documentatieblad Werkgroep XVIIIe Eeuw no. 21 (1973) 3-9.

383.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. 1750 - 1837.
2.1. Holl. Mij. der Wetenschappen coll. Van Marum MS 16-4.
2.2. 19x11; 29 p.
2.3. Aantekening op een reis naar Londen in 1790.
4.1. 6 juli 1790 - 23 juli 1790.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van Gerrit van Olst (1742-1815?) van Haarlem via Hellevoetsluis-Harwich naar Londen, beschreven tot in Londen. Kennismaking met onder meer Adams en Herschel.
5.1. R.J. Forbes, ed., `Aantekening op een reis naar Londen in 1790', Martinus van Marum. Life and Work, II (Haarlem, 1970) 82-89.

384.
1.1. Assendelft de Coningh.
1.2. Vlaardingen 28 mei 1747 - Mijnsherenland 15 oktober 1803.
1.3 Zoon van Arie de Coningh (1712-1784), schout van Mijnsheerenland van Moerkerken, en Agatha van Assendelft (1720-1747). Getrouwd in 1793 met Cornelia Theodora van der Houven (1771-1863). Koopman en bestuurder te Vlaardingen.
2.1. RA Zuid-Holland FA Van Assendelft de Coningh 99.
2.2. 17x10; 8 p.
2.3. (Omslag) Voiage van de Heeren Assendelft de Coningh en Paulus Drossaart in Junij 1790; (p. 1) Journaal der gedane reise van de Heeren Assendelft de Coningh en Paulus Drossaart.
4.1. 21 juli 1790 - 27 juli 1790.
4.2. Verslag van een reis vanuit Mijnsheerenland door Noord- en Zuid-Holland en Utrecht in gezelschap van Paulus Drossaart. Met aandacht voor joodse vestigingen.


385.
1.1. Willem George Frederik, prins van Oranje-Nassau.
1.2. Den Haag 15 februari 1774 - Padua (Italië) 6 januari 1799.
1.3. Zoon van prins Willem V van Oranje (1748-1806) en prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). Vertrok met zijn vader in 1795 naar Engeland en vocht later in dienst van Pruisen en Oostenrijk tegen de Fransen.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Willem George Frederik (A 34) no. II, 5.
2.2. 23x19; 8 p.
2.3. No.1. Après avoir pris congé de tout le monde à Potsdam, j'aillai dans ma chambre ou je pris les arrangements necessaires pour le départ à Berlin.
2.4. Frans.
4.1. 23 (september 1790?) - 30 (september 1790?).
4.2. Verslag van een bezoek aan het hof van de koning van Pruisen te Potsdam en Berlijn.
5.2. NNBW I, 894-896.

386.
1.1. Paulus de Wind.
1.2. 1767-1797.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6223.
2.2. 20x16,5; 48 p.
2.3. Journaal gehouden gedurende mijn verblijf te Londen van den 30 september 1790 - 21 mey 1791.
4.1. 30 september 1790 - 30 april 1791.
4.2. Dagelijkse aantekeningen gehouden tijdens een verblijf in Londen (tot 21 mei 1791), om zich te bekwamen in de verloskunde: beschrijving van de reis in gezelschap van mej. Willcocke, dochter van een Engels predikant in Middelburg, zijn pogingen contacten te leggen in de medische wereld (colleges verloskunde, operaties in de ziekenhuizen van St. Thomas en Guy); wandelingen en bezienswaardigheden van de stad en visites die hij aflegt.

387.
1.1. Claas Zijp.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn, in 1990 niet aangetroffen.
2.2. 21x16,5; 14 p.
2.3. Journaal. Den 1 Junij 1791 zijn op reijs gegaan Claas Pereboom te Wognum, Claas Zijp te Twisk, Hendrik Fangman en Harmen Hulleman beijde te Hoorn om zich een tourtjen na Zeeland en elders te doen.
4.1. 1 juni 1791 - 12 juni 1791.
4.2. Verslag van een reis vanuit Hoorn door Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant naar de Zeeuwse eilanden en terug over Utrecht. Met veel aandacht voor het landelijke.

388.
1.1. Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein.
1.2. 1740-1806.
2.1. RA Drenthe FA Heiden Reinestein 548.
2.2. 10x16; ca. 50 p.
2.3. Parti le 2 juin 1791. de la Haie pour Utrecht avec Madame.
2.4. Frans.
4.1. 2 juni 1791 - 17 juli 1791.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag naar Berlijn. Bezigheden van de auteur te Berlijn. Terug beschreven tot Diepholz.
6. Vgl. RA Drenthe FA Heiden Reinestein 501.

389.
1.1. Eva Magdalena (Eve Madelaine) Gavanon.
1.2. Arnhem 8 februari 1766 - Den Haag 18 juni 1803.
1.3. Dochter van Jean Gavanon (-1797), predikant bij de Waalse gemeente Arnhem, en Susanne Magdalène le Maistre. Getrouwd in 1797 met Johan Arnold Zoutman jr. (1769-1807).
2.1. ARA coll. Aanw. aanw. 1887 B XXIVb.
2.2. 20x16; 52 p.
2.3. Mon cher père m'ayant accordé la permission de faire un voyage de plaisir avec mon cher ami Monsieur Kelderman en compagnie de sa chère fille Jeanette ma bonne amie, à condition de lui faire un journal par écrit de notre route...
2.4. Frans.
3.2. Geschreven op verzoek van haar vader.
4.1. 16 juni 1791 - 27 juli 1791.
4.2. Verslag van een reis vanuit Arnhem in gezelschap van de heer Kelderman en zijn dochter Jeanette naar Duitsland (Kleef, Krefeld, Bonn) en weer terug.
6. De mededeling in de inventaris, dat dit handschrift wellicht geschreven is door J.A. Zoutman is onjuist. Uit de tekst blijkt duidelijk dat het geschreven is door een vrouw (p. 1 'Je veux tacher satisfaire à sa juste demande me fiant sur sa grande indulgence pour sa chère fille'. De vader blijkt in Arnhem te wonen (p. 27). Wel is het waarschijnlijk dat dit hs uit het Zoutman-archief afkomstig is: beide werden door dezelfde persoon aan het ARA verkocht.

390.
1.1. Cornelis Johannes Nagtglas.
1.2. Utrecht 9 juli 1774 - Nunspeet 1861.
1.3. Zoon van Hendrik Nagtglas (1753-1797), meester in de rechten, en Aletta Maria Klad (1753-1824). Gehuwd met Maria Ruyghart (1779-1855).
2.1. RA Noord-Holland FA Nagtglas 111.
2.2. 16,5x10,5; 32 p.
2.3. Dagregister van een kleijn reijsje gedaan door C.N. in den jaare 1791.
4.1. 30 juni 1791 - 12 juli 1791.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht over Amsterdam naar Overijssel om in Zwolle bij een oom en tante te logeren, en terug.

391.
1.1. Jean Louis Mackay.
1.2. - Doornik 1840.
1.3. Zoon van Daniël Mackay (1744-1782), majoor in het Schotse regiment Majoribanks in dienst van de Staten Generaal, en Isabella Constantia de Geer douairière Quadt (1751-1777). Bracht het grootste deel van zijn leven door in het buitenland.
2.1. ARA II coll. Mackay van Ophemert 271.
2.2. 20x16; 11 p.
2.3. Me voilà à Londres, ma chère cousine (Metropole) de l'Angleterre, vous ayant promis de faire une courte relation des choses les plus remarquables...
2.4. Frans, halverwege overgaand in het Nederlands.
3.2. Bestemd voor een nicht, maar kennelijk niet verstuurd.
4.1. Rond 14 augustus 1791.
4.2. Verslag in de vorm van een brief van een reis vanuit Nijmegen over Harwich naar Londen voor een familiebezoek: onder meer over kleine dingen van het leven in Engeland die hem opvallen. Het verslag is niet voltooid; de reis is beschreven tot in Londen. De laatste pagina wordt ingenomen door het verslag van een kerkdienst, gehouden te Londen in 1793 op 19 augustus, geschreven op 26 augustus van datzelfde jaar.

392.
1.1. Antje C.W. van Hogendorp.
1.2. 1766 - 1802.
2.1. ARA II coll. Van Hogendorp aanw.1913 no.173.
2.2. 23,5x19; 16 p.
2.3. Journal d'un voyage de la Haye jusqu'à Bonn et de retour en l'année 1792.
2.4. Frans.
4.1. 26 maart 1792 - juni 1792.
4.2. Verslag van een reis vanuit den Haag naar Bonn (Duitsland) en weer terug tot Arnhem. Onder meer worden bezocht een heer die doofstomme kinderen onderwijst, een trappistenklooster en een zijdefabriek. Veel persoonlijke waarnemingen en commentaren. Aandacht voor de natuur.
6. Het net-journaal is niet geheel voltooid, het loopt tot 17 juni. In hetzelfde inv.nr. een kladjournaal, vervolgd tot 26 juni 1792.

393.
1.1. Cornelis Johannes Nagtglas.
1.2. 1774-1861.
2.1. RA Noord-Holland FA Nagtglas 112.
2.2. 16,5x10,5; 35 p.
2.3. Dagregister van een rijsje gedaan in de maanden maij en junij 1792 door C. J. N. oud 17 jaar.
4.1. 14 mei 1792 - 3 juni 1792.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht over Gorinchem om te logeren bij een oom die dominee is in Bergen op Zoom in gezelschap van de heer Cramer.

394.
1.1. Hendrik Kluit.
1.2. Dordrecht 12 september 1740 - Leiden 30 augustus 1812.
1.3. Zoon van Willem Kluit en Cornelia de la Coste. Studeerde rechten te Leiden. Werd ontvanger te Lillo. Vervulde van 1795 tot 1800 functies bij het Hof van Utrecht. Was in eerste huwelijk getrouwd met Elisabeth de Provó. Kreeg na de dood van zijn tweede vrouw in 1801 gelegenheid tot reizen, verbleef in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Bezat de heerlijkheid Rijnsaterwoude bij Leiden.
2.1. UB Leiden (a) Ltk.1357 (b) Ltk.1358 (c) Ltk.1359 (d) Ltk.-1361.
2.2. (a) 21x33; 25 f. (b) 22x35; 39 f. (c) 19x23 en 21x34; 164 f. (d) 19,5x31; 447 p.
2.3. (a) Plaisir tochtje naar Gelderland en den Veluwenzoom, in 1792; (b) (omslag) Parijs 1801; (f.1) Vrijd. 31 juli. 1801 ben ik van huis gereden op Gorinchem aldaar heb ik mijn Haagsche kinderen bij neef V. Meerten afgezet en ben doorgereden des avonds tot Breda; (c) (omslag) Engeland 1802; (f.1) Geheugenis van mijne, meer dan dertig jaaren verlangde plaisir reis naar Engeland; (d) Aanteekeningen van eene Reis naar Cassel in het Hessische; en mijn verblijf aldaar in het zomer van 1804, en opgevolgden Winter, tot den 8 April, 1805.
3.2. (a) Geschreven `om voor de reisgenoten tot een aangename herinnering te verstrekken'.
4.1. (a) 11 juni 1792 - 20 juni 1792; (b) 31 juli 1801 - 13 oktober 1801; (c) 22 juni 1802 - 8 oktober 1802; (d) 11 mei 1804- 13 april 1805.
4.2. (a) Verslag van een reis van Utrecht door Gelderland: Arnhem, naar Kleef, en terug via Gorinchem; (b) Verslag van een reis naar Parijs en verblijf aldaar; (c) Verslag van een reis van Leiden naar Londen en Zuid-Engeland, terug via Duinkerken; met naschrift over het Engelse volkskarakter, de internationale politiek na de vrede van Amiens en het gedrag van de stadhouderlijke partij; (d) Verslag van een reis naar Kassel en verblijf aldaar, in gezelschap van zijn nicht L.C. van Lelyveld en de twee kinderen van zijn oudste zoon Willem; verslag van een excursie naar Pyrmont; terugreis van Kassel naar Utrecht via Doesburg.
5.2. Van der Aa.
6. De auteur hield op 9 maart 1803 voor het Nut een lezing over Engeland, zie Ltk. 1360.

395.
1.1. Meinard Johan Macaré.
1.2. 1764-1818.
2.1. CBG KNGGW FA Macaré voorl. B 1064.
2.2. 23x18,5 ; 114 p.
2.3. Copies des passages, qui concernent directement ma liaison avec mon amie H[enriëtte] J[ohanna] v[an] V[isvliet] - tirés des lettres au journal pendant mon voyage an Allemagne et en Suisse.
2.4. Frans.
4.1. 28 juni 1792 - 29 oktober 1792.
4.2. Reisjournaal, samengesteld uit brieven, die de auteur vanaf Den Bosch tijdens zijn reis door Duitsland en Zwitserland aan diverse personen verstuurde. Met een index op de geschreven brieven.

396.
1.1. Johannes Antonius Naber.
1.2. Den Haag 6 maart 1777 - Den Haag 4 mei 1803.
1.3. Zoon van Wilhelm Hendrik Naber (-1792). Kleinzoon van een Luthers predikant te Lingen (Duitsland). Bezocht de Latijnse school te Den Haag. Werd eerste klerk bij het commissariaat der Franse troepen.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. II H 69.
2.2. 10,5x17; 129 p.
2.3. Reyze naar Lingen ende omleggende plaatsen gedaan in 't jaar 1792 door Johannes Antonius Naber.
4.1. 30 juli 1792 - 2 september 1792.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door Utrecht en Overijssel, via Deventer, naar Lingen in Duitsland. Terugreis, voorzien vaan een `Kaart der reyze'. Inliggend een toelichting door prof.dr. G.A. Naber uit 1912.
5.2. M.G. `De Haagsche geschiedenis van den dag nu honderd jaar geleden', Tijdspiegel II (1895) 144-171.

397.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Gelderland coll.hss. 339.
2.2. 15,5x9,5; 19 p.
2.3. Aantekeningen op eene reijs van Nijmegen door Engeland en Schotland en te rug van den 10 augustus tot 1e november 1792; (p. 1) Den 10 augustus 1792 vertrok het gezelschap van Nijmegen 's morgens ten agt uuren met de Gierbrug overvaarende met een koets met vier paarden op Utrecht.
4.1. 10 augustus 1792 - 1 november 1792.
4.2. Verslag van een reis door een overste met twee jongelieden vanuit Nijmegen via Utrecht en Zuid-Holland naar Hellevoetsluis en vandaar over naar Harwich en Londen, verblijf aldaar en de tocht door Engeland en Schotland en terug.

398.
1.1. Pieter Constantijn Groen.
1.3. Gehuwd met een dochter van Pieter Constantijn Nobel (1748-1788), eigenaar van de plantages Rust en werk en Lust tot rust in Suriname.
2.1. ARA II arch. Gülcher 34,2.
2.2. 6 dln; 22,5x19; 27, 20, 12, 12, 12 en 12 p.
2.3. Journaal van een reis na de West Indien 1792 no.1.
4.1. 28 augustus 1792 - na 1 oktober 1794.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam naar en door West-Indië en weer terug: de route, het weer, de ontmoetingen, de dagelijkse gang van zaken en eigen emoties. Aandacht voor de Indianen en andere bewoners van de bezochte landen.

399.
1.1. Pieter Cats.
1.2. Leeuwarden 13 januari 1763 - Leeuwarden 17 januari 1832.
1.3. Bekleedde functies in het provinciaal bestuur van Friesland en het stadsbestuur van Leeuwarden, was gehuwd met Rinske Heringa (1770-1834).
2.1. GA Leeuwarden FA Bieruma Oosting en Cats 184a.
2.2. 16x20; 13 p.
2.3. Aantekening ener reise gedaan in den maand september en october 1792 door Vriesland, Overijssel, Gelderland en Holland.
4.1. 3 september 1792 - 20 oktober 1792.
4.2. Verslag van een plezierreis van Leeuwarden naar Kleef en vandaar door Gelderland en Utrecht naar Zuid- en Noord-Holland.
5.2. NNBW IX, 142.
6. Inliggend een lijst van onkosten en een tijdens de reis verzonden brief.

400.
1.1. Pieter Johan Bangeman van der Hulst.
1.2. 's Hertogenbosch 10 juni 1770 - Huize den Hulst (St. Oedenrode) 15 april 1837.
2.1. CBG KNGGW FA Bangeman Huygens 37.
2.2. 32,5x20,5; 10 p.
2.3. Den 8 april namiddags om 5 uur vertrokken wij van Warschauw...
4.1. 8 april (1793?) - na 23 april (1793?).
4.2. Verslag van een reis vanuit Warschau in gezelschap van de heer Hogguer (naar St. Peterburg?).
6. Inv.nr. 36 bevat aantekeningen over Rusland uit 1798.

401.
1.1. Anoniem.
2.1. CBG KNGGW FA Van der Goes doos 22.
2.2. 33,5x21; 6 p.
2.3. Journael van een reijsje tot het bezigtigen van de middelen van defensie ter geleegenheid van de vijandelijke invasie der Franschen zo van de Generaliteit als in de Provincie van Holland gedaan door de hr. Burgemeester van der Goes en deszelvs huisvrouw welke tot gezelschap hadden meedegenomen de hr. en mevrouw Van Schuilenburch, de hr. secretaris van der Goes met deszelvs huisvrouw alsmeede de penningmeester van der Goes met deszelvs huisvrouw en zoon.
4.1. 11 april 1793-17 april 1793.
4.2. Verslag van een reis langs de verdedigingswerken van Zuid-Holland en Noord-Brabant vanuit Delft en terug door leden van de families Van der Goes en Van Schuilenburch.

402.
1.1. Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude.
1.2. 1777-1875.
1.3. Gehuwd met Jacoba Barbara Maria van Eck (1786-1875).
2.1. RA Gelderland FA Van Lidth de Jeude 125.
2.2. 20,5x16,5; 23 p.
2.3. Journaal naar de Moerdijk, Geertruidenberg, de Willemstat, Klundert en omleggende plaatsen; (p. 1) Journaal eener reijse over Rotterdam, Dorth, de Moerdijk, Geertruidenberg, de Willemstad en de Klunderd mij geprocureerd met het groot admiraliteitsjagt, door Oom en Tante Hogendijk van Domselaar, terwijl ik bij hun gelogeert was in den Brielle.
4.1. 19 april 1793 - 6 mei 1793.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Briel, in gezelschap van oom en tante Hogendijk van Domselaar, over Rotterdam en Dordrecht naar Noord-Brabant en terug. Veel over verdedigingswerken en -schepen, en de schade toegebracht door de Franse troepen.

403.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Zeeland coll.aanw. 1962 54.
2.2. 20x16; 14 p.
2.3. Ampele en egte reisbeschreijving door de provincie Zeeland An 1793 no Tweeden druk; (p. 1) Korte herdenking der Zeeuwsche reize onder seven op de navolgenden plaatsen steeden en dorpen.
4.1. 30 mei 1793 - 6 juni 1793.
4.2. Verslag van een reis vanuit Vlissingen en terug met zeven personen door Zuid-Beveland, Tholen, Bergen op Zoom, Tholen, Schouwen-Duiveland.
6. Kopie van drukwerk?

404.
1.1. Abraham van den Broecke.
1.2. 1768-1840.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 3822.
2.2. 21x16,5; 17 p.
2.3. (p. 1) Copie. De lezer van dit journaal gelieven in het oog te houden, dat het oogmerk der reizigers niet zoo zeer geweest is, de steden in Oostenrijks Vlaanderen nevens het merkwaardige in dezelven te zien, maar wel meer om de ligging en positie der geallieerde en fransche troepes, zo veel de gelegenheid toeliet, alsmede het camp bij Meenen van de Hollandsche troepes en de belegering der stad Valenciennes te bezigtigen, Ik heb derhalve...; (p. 3) Dagverhaal van een reisje door Oostenrijksch Vlaanderen gedaan door A.R. te Sluis; C.A.C. te IJzendijke en AvdB te Aardenburg: Anno 1793.
3.2. Geschreven voor zijn zusters en broers te Middelburg.
4.1. 10 juli 1793 - 19 juli 1793.
4.2. Verslag van een reis vanuit Sluis door België naar Valenciennes en terug, beschreven tot aan Brugge, om de ligging van de troepen, de belegering van Valenciennes en het kampement van de Hollandse troepen bij Meenen te bezichtigen; beschrijft vooral krijgszaken.
6. Contemporain afschrift.

405.
1.1. Marcellus Emants.
1.2. Delft 9 februari 1778 - Den Haag 21 augustus 1854.
1.3. Zoon van Guilliam Balthasar Emants (1735-1805), advocaat en secretaris van de Staten van Holland, en Christina Cornelia Vockestaert. Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Johanna Francina Drijfhout. Gepromoveerd in de rechten te Utrecht.
2.1. RA Zuid-Holland FA Emants 74.
2.2. 4 dln.; (a) 18,5x11; 20 p.; (b) 19x11,5; 46 p.; (c) 18,5x11; 11 p.; (d) 20,5x16,5; 47 p.
2.3. (a) Journaal van M.Emants van 12. augustus en 9 opvolgende dagen 1793 (b) Iournaal van M.Emants omtrent het merckwaardigste op desselfs reisje van dingsdag den 4 junij tot zondag den 10 november MDCCIC; (c) Journaal van den 10 augustus 1801 tot donderdag den 27 dito daaraan volgende; (d) Journaal van een reisje gedaan door een gedeelte van Zuid Holland, Staats Brabant, Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen en Noord-Holland.
4.1. (a) 12 augustus 1793 - 21 augustus 1793; (b) 4 juni 1799 - 10 november 1799; (c) 10 augustus 1801 - 27 augustus 1801; (d) 14 juli 1807 - 4 augustus 1807.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Den Haag in gezelschap van familieleden naar Breda door Zuid-Holland, Gelderland en Brabant en terug; (b) Verslag van een reis met verschillende vervoersmiddelen door Oost-Nederland en Munsterland en terug. Met een index op de bezochte dorpen en steden; (c) Verslag van een reis vanuit Den Haag en terug door Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijsel; (d) Verslag van een reis vanuit Den Haag en terug over Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Kleef en Elten, Overijssel, Friesland, Groningen en Noord-Holland.
6. Inliggend in hetzelfde inventarisnummer kladjournalen en een reisbrief aan vader en moeder, gedagtekend Gorinchem 13 augustus 1793.

406.
1.1. Pieter Aelbrecht von Daehne.
1.2. Den Haag 17 september 1780 - Doesburg 4 november 1859.
1.3. Zoon van Johan Christoph Wilhelm von Daehne (1743-1803), klerk ter griffie der Staten Generaal, solliciteur van de hertog van Brunswijk, en Cornelia Bles (1748-1830). Voer in 1793 als cadet op het oorlogsschip Delft onder bevel van Theodorus Frederik van Capellen (1762-1824), die in 1816 `de held van Algiers' werd, in een eskader geleid door schout-bij-nacht Pieter Melvill van Carnbee (1743-1826), oom van de auteur, naar Algiers. Een doel van deze tocht was sluiting van een duurzame vrede tussen de Republiek en de bey. De marineloopbaan van de auteur leed in maart 1795 `schipbreuk als gevolg van de Revolutie'. Was later generaal-majoor der cavalerie. Trouwde in 1804 met Charlotte Henriette Wilhelmine von Damm (1779-1832).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XX A 3,7,4,5,6.
2.2. 5 dln.; 13x22; 110,69,90,98,124 p.
2.3. Vorwort. Die Begebenheiten meines Lebens wecken in mir schanderhafte und schmerzliche Erinnerungen.
2.4. Duits.
3.2. De auteur raakte na de dood van zijn vrouw en zijn zoon Willem Frederik (1814-1832) in een periode van neerslachtigheid. `Um die müszigen Stunden so viel als möglich zu verkürzen, [kam ich] auf den Gedanken meine Erlebnisse zu beschreiben' (p. 3).
4.1. 23 augustus 1793 - 9 maart 1795.
4.2. Voorwoord over de gemoedsgesteldheid van de auteur, gevolgd door een verslag in hoofdstukken van zijn reis van Hellevoetsluis via Wight, Plymouth, Gibraltar, Alicante en Livorno naar Algiers, terug via Gibraltar en Lissabon naar Vlissingen, terugkeer in Den Haag na de winter 1794-1795. Gebeurtenissen voor, tijdens en na de reis, excursies naar Pisa en Belem (Portugal), beschrijvingen van bezochte plaatsen, historische en politieke beschouwingen, onder meer over Napoleon.
6. Coll.hss. XX A 3a (16x20; 38 p.) afschrift van de hoofdstukken over Gibraltar en Algiers.

407.
1.1. Teeuwis Duijvis (?).
1.2. Oost-Zaandam 22 januari 1757 - Zaandam 15 mei 1823.
1.3. Zoon van Teeuwis Duijvis (1714-1770) en Aaltje Jansd. Spekham (1713-1791). Gerechtsbode van Oost-Zaandam sinds 1776, deurwaarder der gemenelands middelen sinds 1796, fabrikant met een oliemolen en twee pelmolens sinds 1807. Gehuwd in 1781 met Aagje Kuijper. Hervormd.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.827.
2.2. 16,5x10,5; 15 p.
2.3. Een reijsje gedaan na Gelderland door Pieter Kist Adriaan Al en Teewis Duijvis.
4.1. 7 juni 1794 - 11 juni 1794.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam-Oost en terug over Amsterdam en Utrecht door Gelderland door Pieter Kist, Adriaan Al en Teewis Duijvis. Bezoek aan een predikant.

408.
1.1. Isaac Titsingh.
1.2. Amsterdam 1740 of 1744 - Parijs 9 februari 1812.
1.3. Was in dienst van de VOC. Werd in 1778 van Batavia naar Japan gezonden, leidde tot 1784 de factorij in Bengalen, vervolgens lid van de Raad van Indië te Batavia. Bracht in 1794-1795 als gezant een bezoek aan China. Keerde in 1809 uit Batavia naar Nederland terug, waarna hij wegens de politieke situatie naar Parijs vertrok. Schreef werken over Japan.
2.1. UB Leiden BPL 2177.
2.2. 25x39,5; 92 f.
2.3. Aan de Hoog Edele Heeren Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Mr. Willem Arnold Alting en Johannes Siberg, Commissarissen Generaal over geheel Nederlands India en Cabo de Goede Hoop.
3.2. Geschreven voor de opdrachtgevers van auteur; deze wilde meer bieden dan een `schraal vertoog' en besloot daarom `van de gewoone weise van verslag af [te] wijken'.
4.1. Augustus 1794- 28 mei 1795 (begin 1796).
4.2. Verslag van een gezantschap naar Peking. Reis van Batavia naar China, ervaringen in Peking. Met bijlagen, waaronder een lijst van geschenken voor de keizer en een `lijst der Personen behorende tot de Ambassade in de reis naar Peking'.
5.1. Handelingen en Geschriften van het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage VII (1860).
5.2. Van der Aa; NNBW III, 1241; J.J.L. Duyvendak, `The last Dutch embassy to the Chinese court (1794-1795)' in: T'oung Pao. Archives concernant l'histoire [...] de l'Asie orientale XXIV (Leiden, 1938), 12.

409.
1.1. Pieter Willem baron de Liedel de Well.
1.2. Wel (gem. Bergen) 19 mei 1774- Wel 2 december 1852.
1.3. Zoon van Pieter Liedel en Thérèse Josephe Marie de Coget. Gehuwd in 1798 met Anna Eleonora Nothbarga van Schloissing (-1850). Verkreeg in 1816 de titel baron. Werd in 1816 benoemd in de Staten van Limburg, en was daarna o.a. lid van de Eerste en Tweede Kamer.
2.1. RA Limburg coll. hss. (a) 364; (b) 704.
2.3. (a) 24,5x21; 41 p.; (b) 19x11,5;14 p.
2.3. (a) Journal de mon voyage. Nous sommes partis du chateau de Well le 1er Août 1794 à 4 heures l'après-midi...; (b) Nous sommes partis de Presbourg le vendredi le 4 septembre dans un bateau ou nous avions fait charger notre Voiture...
2.4. Frans.
4.1. (a) 1 augustus 1794 - 5 oktober 1794; (b) 4 september 1795 en volgende dagen.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Wel door Duitsland in gezelschap van Dominicus Bauduin, gekopieerd tot de aankomst in Dresden, via onder meer Dusseldorf, Hannover, Brunswijk, Berlijn en Leipzig; (b) Verslag van een reis vanuit Bratislava (Presburg) langs de Donau naar Boedapest.
6. (a) Kopie vervaardigd in 1924; (b) Het verslag wordt vooraf gegaan door 61 p. aantekeningen over steden en bezienswaardigheden in Duitsland en Oostenrijk.

410.
1.1. Anoniem.
2.1. ARA I FA Repelaer 602.
2.2. 19x11,5; 34 p.
2.3. Etant parti le soir du 23 Aout de Rotterdam et ayant passé la nuit de l'autre coté de la Meuse...
2.4. Frans.
4.1. 23 augustus (ca. 1794?) - 19 oktober (ca. 1794?).
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van de heer De Pabst vanuit Rotterdam door Noord-Brabant, Zeeland, België, Noord-Frankrijk en terug via het oostelijk deel van België, Maastricht tot aan de grens bij Kevelaer (Duitsland).

411.
1.1. Pieter Jacobus van Maanen.
1.2. Den Haag 2 november 1770 - Amsterdam 16 november 1854.
1.3. Zoon van Johan van Maanen, raadsheer in het Hof van Holland, en Maria van Overzee. Studeerde in Leiden, vervolgde zijn opleiding in de geneeskunde in Engeland, promoveerde in 1794. Was hoogleraar in de geneeskunde te Harderwijk. In 1807 aangesteld tot consulterend geneesheer, later lijfarts, van koning Lodewijk Napoleon. In 1811-1813 hoogleraar aan het Athenaeum te Amsterdam.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Ey 1.
2.2. 18,5x23; 20 p.
2.3. Memoriaal gedurende mijn verblijf in London in 1794-1795.
4.1. 1 oktober 1794 - 30 maart 1795.
4.2. Verslag van een verbljf te Londen, inliggend een `Catalogus operationum chirurgicarum quas Londini mihi videre licuit Ao 1793 1794'.
5.2. Van der Aa. Vgl. NNBW IV (Florentinus Jacobus van Maanen).

412.
1.1. François Ermerins.
1.2. Sluis 13 september 1753 - Middelburg 19 maart 1840.
1.3. Zoon van Jan Willem Ermerins (1717-1784), baljuw van Veere, rentmeester van de domeinen van Oranje, en Johanna Marinissen (1719-1790). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1784 met Johanna Helena ter Hage (1754-1805). Studeerde rechten in Leiden. Was achtereenvolgens raad, pensionaris en schepen van Veere, en vanaf 1782 rentmeester van de domeinen. Werd in 1786 benoemd tot tweede pensionaris van Middelburg, maar moest met de restauratie van 1787 zijn ambten opgeven. Verbleef in Antwerpen tot 1795. Werd in 1796 gekozen als afgevaardigde in de Nationale Vergadering.
2.1. RA Zeeland coll.hss. 72.
2.2. 20,5x16; 7 p.
2.3. Journaal der reise van de burgers F. Ermerins en J. Teissedre l'Ange, als gedeputeerden van wegens de Prov. Representanten van het volk van Zeeland naar Parijs.
4.1. 18 april 1795 - 11 mei 1795.
4.2. Aantekeningen van een reis vanuit Middelburg via Breskens door België naar Parijs, in gezelschap van de Waals predikant Josué Teissèdre l'Ange, om als afgevaardigde van Zeeland met het Comité de Salut Public de belangen van Zeeland te vertegenwoordigen, en vooral om de afsplitsing van Walcheren en Zuid-Beveland van de overige eilanden te voorkomen. Beschrijft wat hij ziet van de verwoestingen van de oorlog, verloop van de onderhandelingen, afgelegde bezoeken, bezienswaardigheden. Deels in geheimschrift.
5.2. NNBW V, 171-173.
6. Inliggend in hetzelfde inv.no. een brief uit Middelburg d.d. 4 mei 1795, deels in geheimschrift, met sleutel.

413.
1.1. Jan Carel van Bijlandt.
1.2. Den Haag 5 januari 1776 - Den Haag 27 juli 1841.
1.3. Zoon van Alexander van Bijlandt (1743-1819), rijksgraaf, generaal-majoor der infanterie, en van barones Anna van der Duyn (1747-1798). Getrouwd in 1805 met Ottoline Agnes Catharina gravin van Limburg Stirum. In 1792 aangesteld tot brigadier in de lijfwacht van de Prins van Oranje. Werd bij de omwenteling van 1795 ontslagen. Begaf zich naar Osnabrück naar het rassemblement van gewezen officieren onder prins Frederik. Bracht na de opheffing hiervan enige tijd door aan de hogeschool van Leipzig. Weigerde in dienst te treden van Lodewijk Napoleon. IJverde voor de terugkeer van de Oranjes. Werd in de adelstand verheven in 1815. Achtereenvolgens lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer. Hofmaarschalk en opperkamerheer van koning Willem I.
2.1. RA Zuid-Holland FA Van der Staal van Piershill 789.
2.2. 19,5x12,5; 60 p.
2.3. Journal depuis que je parti de la Haye Qui a été le 26 juillet 1795.
2.4. Frans.
3.2. Begonnen als een journaal voor eigen gebruik om zich de bezochte plaatsen te herinneren maar al snel uitgebreid, en toegestuurd aan een niet nader genoemde persoon in de hoop dat deze er `plezier aan mag beleven'.
4.1. 26 juli 1795 - na 3 juni 1801.
4.2. Onregelmatig verslag van de omzwervingen die hij in Duitsland maakte, beperkt tot de tijden dat hij op reis was: route, logementen, maaltijden, afgelegde bezoeken, ontmoetingen, beziens- en wetenswaardigheden. Het verslag is wellicht niet voltooid, de reis wordt beschreven tot Dresden.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 381.
6. In de inventaris wordt als schrijver genoemd Carel Jan, maar in de genealogie komt deze naam niet voor in deze periode.

414.
1.1. Gerbrand Elias.
1.2. Amsterdam 24 oktober 1780 - Schiedam 1 augustus 1814.
1.3. Zoon van Pieter Elias (1756-1813) en Anna Elisabeth van Couwenhoven (1757-1827). Predikant te Schiedam.
2.1. GA Amsterdam FA Elias 67.
2.2. 19x31,5; 3 p.
2.3. Papa, mama, wij oudsten en de jongste voeren om 8 1/2 uur vrijdag den 7 augustus met de glazen sloep van de Oost Indische Compagnie van de beerebijt af den Amstel op...
4.1. 7 augustus 1795 - 22 augustus 1795.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Zeeland en terug.
5.2. NNBW V, 154 (vermeld).

415.
1.1. (a) Gerben Jans Kingma en/of (b) E.H. Bonnema.
1.2. (a) 24 juni 1770- Workum 13 december 1827.
1.3. (a) Zoon van Jan Kingma (1740-1811), koopman, en Janke Heerts (Hiemstra) (1743-). Koopman. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Beitske Jetses in 1791. (b) Was in 1796 33 jaar oud.
2.1. RA Friesland coll. copieëen elders 6237.
2.2. 35 p. (fotokopie).
2.3. Journaal van 't voorgevallene op de reis van Kimswerd na Hamburg gedaan door E.H.Bonnema van Kimswerd en Gerben Kingma van Workum, 1796.
4.1. 23 juni 1796 - 8 juli 1796.
4.2 Verslag van een reis van Kimswerd via Emden en Bremen naar Hamburg en terug. Met tabel van reistijden en een lijst van logementen.

416.
1.1. Jacob Vroom.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Dz 20.
2.2. 16x20,5; 40 p.
2.3. Jurnaal van een reijs gedaan van Amsterdam na Breemen, Hamburg en Holstijn en weder terug gedaan door de heer B.Teengs en J.Zeewolt.
4.1. 6 juli 1796 - 25 augustus 1796.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Overijssel naar Duitsland (Hamburg), auteur moest wegens ziekte de terugreis uitstellen.

417.
1.1. Everard van Weede.
1.2. 1775-1844.
1.3. Zoon van Hendrik Maurits van Weede (1737-1796), heer van Luttike Weede, en Cornelia Straalman (1751-1832). Gehuwd in 1801 met Cornelia Maria van Lennep (1775-1855).
2.1. RA Utrecht FA Van Weede 61.
2.2. 2 dln.; (a) 15x19,5; 104 p.; (b) 16x10; 161 p.
2.3. (a) Dagverhaal van 14 julij 1796 tot... Op donderdag den 14 julij des jaars 1796 's avonds om acht uuren bragt mijn grootvader mij met den heer Marselis naar de Lemmertse beurtman...; (b) De Magdalena van Poupejo Patten, eene vrouw leggende op haar regten zijde...
4.1. 14 juli 1796 - begin 1797.
4.2. Verslag van een reis door Friesland, Groningen, Duitsland naar Zwitserland, tot aan de aankomst in Neuchâtel; levendige beschrijving van wat men ziet en meemaakt.

418.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I FA Fagel 197.
2.2. 23x17,5; 12 p.
2.3. Nous partimes de Berne le mercredi 24 aout 1796.
2.4. Frans.
4.1. 24 augustus 1796 - 28 augustus 1796.
4.2. Verslag van (de voorbereidingen voor) een voettocht door Zwitserland vanuit Bern. De reis is tot aan Vevey (Zwitserland) beschreven.

419.
1.1. H.J. van Marle (?).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Ds 160.
2.2. 24x37; 13 p.
2.3. Journaal eener rijsje van Monnickendam op Groningen en diverse plaatsen en terug na Monnickendam over de navolgende plaetzen door H.J.van Marle en L.P.C. Thierens. Vertrokken van huis den 27 aug.1796.
4.1. 27 augustus 1796 - 20 september 1796.
4.2. Verslag van een reis van Monnikendam naar Overijssel (Deventer) en Groningen (stad Groningen en Delfzijl), terugreis door Utrecht.

420.
1.1. Rudolf Pieter Baelde.
1.2. Rotterdam 21 juli 1777-Rotterdam 31 januari 1838.
1.3. Zoon van Pieter Baelde (1738-1822) en Anna Catharina la Clé (1748-1828). Trouwde in 1803 met Mary Ives Browne (1785-1843).
2.1. GA Rotterdam FA Baelde en Bauldry 140.
2.2. 18,5x24; 244 p.
2.3. Voyage en France fait en 1797.
2.4. Frans.
3.2. Ter herinnering aan de reis voor zichzelf en zijn reisgenoten (p. 1).
4.1. 17 mei 1797 - 1 november 1797.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam naar Frankrijk (Parijs, Bordeaux). Medereizigers waren zijn zuster Maria Elisabeth en haar echtgenoot Jean Charles Jouhanneau Laregnere.

421.
1.1. Charles Watering (?).
2.1. RA Gelderland coll.hss. 443.
2.2. 23x19; 4 p.
2.3. Kort verhaal mijner tour door Gelderland in junij 1797.
4.1. 2 juni 1797 - 11 juni 1797.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam, in gezelschap van leden van de families Andres en Van de Poll, over Utrecht naar Arnhem, van waaruit tochtjes in de omgeving en naar Elten en Kleef worden gemaakt, vooral naar de buitenplaatsen, vooral gevuld met opmerkingen over de mensheid in het algemeen, en Hollanders tegenover Geldersen en over Klevenenaren in het bijzonder.

422.
1.1. Joachim Lunsingh Tonckens.
1.2. Westervelde (gem.Norg) 1753 - Westervelde 1821.
1.3. Zoon van Warmolt Tonckens (1710-1782) en Trijntje Winters (1710-1790). Vervulde diverse overheidsambten.
2.1. RA Drenthe HA Westervelde 82.
2.2. 19,5x33; 10 p.
2.3. Aantekeningen op een reisjen van 9 tot 19 junij 1797 door Zeeland enz. gedaan door F.J.Hulshoff, J.L.Tonckens, F.L.Rambonet en J.Scheltema.
4.1. 9 juni 1797 - 19 juni 1797.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag via Noord-Brabant naar Zeeland en terug, onder meer via Vlissingen, Domburg en Middelburg.

423.
1.1. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen.
1.2. 1752-1823.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 4439.
2.2. 15,5x19,5; 7 p.
2.3. Den 8 julij 1797 om 1 uur vertrokken wij van Middelburg met de beurtman op Sas met mooij weer.
4.1. 8 juli 1797 - 24 juli 1797.
4.2. Aantekeningen gemaakt tijdens een reis naar en verblijf te Aken, vanuit Middelburg door België, beschreven tot in het verblijf te Aken.

424.
1.1. Jeanette Agnes barones van Delen.
1.2. 1762-1830.
1.3. Gehuwd in 1784 met Cornelis van Foreest (1756-1825).
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest 236.
2.2. 21x16,5; 15 p.
2.3. Zondag 30 julij 1797/Smorgens om 8 uuren met Foreest Dirkje en Mie gereeden na het binnejagt.
4.1. 30 juli 1797 - 12 augustus 1797.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Den Haag langs de Zuid-Hollandse eilanden en terug ter inspectie van de heerlijkheid Middelharnis.

425.
1.1. Pieter Pous.
1.2. 1777-1851.
2.1. RA Zeeland FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 127.
2.2. 16x10; 59 p.
2.3. (Omslag) Journaal van eene reis naa Aken, gedaan door de heer en mevr. Van Sonsbeeck en zoon en door de heer en mevr. Mathias Pous en zoon benevens twee knegts en twee meiden.
4.1. 30 juli 1797 - 4 oktober 1797.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug naar Aken, waar men langdurig verblijft; op de terugweg overleed de vader te Breda.

426.
1.1. Johan Frederik Willem van Spaen.
1.2. 1746-1827.
2.1. RA Gelderland FA Van Spaen-tak Biljoen 125.
2.2. 19,5x15,5; 137 p.
2.3. Journal d'une course a Paris en 1797. Me voila donc à la fin en route, après tant de projets si souvent faits et toujours manqués, pour revoir après un espace de 28 ans, cette superbe Capitale de la France...
2.4. Frans.
4.1. 14 augustus 1797 - 23 september 1797.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van de Baron van Lynden, zijn schoonvader, over Noord-Brabant naar Brussel, en vandaar door Noord-Frankrijk naar Parijs (aankomst 2 september), het verblijf aldaar tijdens hetwelk de beschrijving wordt afgebroken, onder meer over de paspoortproblemen die tot oponthoud in Brussel dwingen (16-31 augustus), en de gevolgen van de Revolutie die hij waarneemt.
6. In inv.nr. 126 bevinden zich de bijlagen tot het dagboek.

427.
1.1. Frederik Willem Conrad.
1.2. Delft 23 december 1769 - Halfweg 6 februari 1808.
1.3. Zoon van M.E. Conrad (-1775) en A.J. Smits (-1779). Vanaf 1779 opgevoed in het burgerweeshuis te Delft, later in de Fundatie van Renswoude. Gehuwd in 1794 met Wilhelmina Broestershuizen (-1815). Was in 1787 werkzaam in Sluis bij de genie, later in 1796 adjunct generaal-opziener van Rijnland; later inspecteur-generaal van Waterstaat.
2.1. ARA II coll. Waterstaatinspecteurs 168.
2.2. 33x21; 10 p.
2.3. (Omslag) Reis door Noord Holland. 18-25 october 1797. Eigenhandig geschreven door F.W. Conrad Sr.
4.1. 16 oktober 1797 - 25 oktober 1797.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van Willem (?) Beijerinck (1756-1808) vanuit Spaarndam langs waterwerken en zeeweringen in de kop van Noord-Holland en terug langs de Zuiderzee en de droogmakerijen, deels te voet: met aandacht voor waterwerken, waarvan sommige geschetst.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 313-314.

428.
1.1. Herman Tollius.
1.2. Breda 23 februari 1742 - Leiden 29 april 1822.
1.3. Zoon van Philippus Theodorus Tollius, advocaat en griffier der lenen te Breda, en Bertha Stuerman. Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat te Den Haag. In 1777 hoogleraar te Amsterdam. Door stadhouder Willem V aangezocht om zijn kinderen te onderwijzen. Week in 1795 uit.
2.1. Koninklijk Huisarchief coll. Tollius (G 3) no. K 5.
2.2. 20x32; 10, p.
2.3. Journaal van eene reize van Brunswijk na Rastadte.
4.1. 22 december 1797 - 4 februari 1798.
4.2. Verslag van een reis als vertegenwoordiger van de prins van Oranje -met de bedoeling zich niet openlijk als zodanig kenbaar te maken -vanuit Brunswijk (Duitsland) naar Rastatt, bijwoning van het Frans-Duits congres; de auteur hield slechts zijdelings met de vertegenwoordigers contact, dit op advies van de geheimraden De Neufville en De Passavant.
5.2 NNBW V, 949-951.

429.
1.1. C.F.J.E. (vrouw).
2.1. HRVA FA Van Spaen 286.
2.2. 20,5x16,5; 21 p.
2.3. Relation d'un voyage. 1798. Par terre et par eau, par monts et par veaux, de de.e C.F.J.E.
2.4. Frans.
3.2. Voor vrienden.
4.1. 1798.
4.2. Verslag van een reis vanuit Kleef door Duitsland, in gezelschap van het echtpaar Spaen (waarschijnlijk Willem Anne baron van Spaen en Anna Bentinck), de baron van Leykam, minister van Keulen in Den Haag, beschreven tot Schwalbach.

430.
1.1. Anoniem.
1.3. Lakenkoopman (?).
2.1. SA Zierikzee coll.hss. 99.
2.2. 20x13; 109 p.
2.3. Journaal van een reis door Braband na Aken en Spa, en van daar terug door een gedeelte van Gelderland en Holland.
4.1. 23 mei 1798 - 21 juni 1798.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zierikzee en terug, in gezelschap van echtgenote, zoon Claas en vriend Blok, over Tholen en Noord-Brabant naar Antwerpen, Spa, Keulen en Kleef en terug over Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, o.a. over het gebruik van de baden.

431.
1.1. Jean François de Dompierre de Jonquieres.
1.2. Den Haag 27 november 1775 - Kopenhagen 27 mei 1820.
1.3. Zoon van H.P. Dompierre de Jonquieres, raadsheer, en Cecile de Coninck. Studeerde rechten te Leiden, was advocaat. Vertrok in 1798 naar Kopenhagen, hield zich in Denemarken bezig met armenzorg.
2.1. UB Leiden Ltk 863.
2.2. 16,5x21; 115 p.
2.3. Journal d'un voyage, de la Haye à Coppenhague, en 1798 (par Mr. L'ancien conseiller De D. J........s.) Dimanche 27 may, noussommes partis d'Amsterdam.
2.4. Frans.
3.2. Gericht aan `mon très cher ami'.
4.1. 27 mei 1798 - juni 1798.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Duitsland naar Denemarken.
5.1. Van der Aa.

432.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. 1750 - 1837.
2.1. Holl. Mij. der Wetenschappen coll. Van Marum MS 16-5.
2.2. 18,5x11,5; 106 p.
2.3. Reis naar Kassel, Gottingen, Gotha, Erfurt, Weimar en Jena in 1798.
4.1. 28 mei 1798 - 24 juli 1798.
4.2. Verslag van een reis vanuit Arnhem door Midden-Duitsland, beschreven tot in Gotha. Kennismaking met onder meer Goethe.
5.1. R.J. Forbes, ed., `Reis naar Kassel, Göttingen, Gotha, Erfurt, Weimar en Jena in 1798', Martinus van Marum. Life and Work II (Haarlem, 1970) 90-131.

433.
1.1. Michiel Abraham van Peene.
1.2. Leiden 3 december 1775 - Amsterdam 6 juni 1853.
1.3. Zoon van Pieter van Peene en Johanna Elisabeth Robidé. Van 1804-1849 regent van het Amsterdamse leprozenhuis. Ongehuwd.
2.1. Koninklijke Bibliotheek (a) 132 G 32; (b) 132 G 22; (c) 132 G 20; (d) 132 G 28.
2.2. (a) 19x23; 108 f.; (b) 18x23; 89 f.; (c) 18,5x23; 19 f.; (d) 18,5x23; 15 f.
2.3. (a) Aantekeningen van een reysje gedaan door Luikerland en Braband 1798; (b) Aan den leezer. Dit reisverhaal enkel opgesteld zijnde ter mijner herinnering en voor goede vrienden verzoek ik dezelven taalfouten en gebreken te willen verschoonen; (c) Parijs den 23. julij 1808; (d) den 11 junij 1809.
2.4. (b) Nederlands, passages in het Frans.
3.2. (a) ter herinnering van de reizigers aan `de genoegens der beschouwingen welke zij genoten hadden'; (b) `ter mijner herinnering en voor goede vrienden'.
4.1. (a) 15 juli 1798 - 29 juli 1798; 21 mei 1800 - 27 juni 1800; 17 juli 1801 - 6 augustus 1801; 25 juli 1804 - 18 augustus 1804; 22 juli 1805 - 8 augustus 1805; (b) 2 mei 1806 - 22 juni 1806; (c) 15 juli 1808 - 29 augustus 1808; (d) 11 juni 1809-20 juni 1809.
4.2. (a) Verslag van reizen in 1798 gemaakt door drie personen, aangeduid als `de baron', `de graaf' en `het volk van Amsterdam', van Amsterdam naar Zuid-Limburg (Maastricht, St. Pietersberg) en België (Brussel); in 1800 naar het Duitse grensgebied (Kleef en andere plaatsen); in 1801 naar België (Luik en omgeving); in 1804 naar Duitsland (Kleef, Frankfurt, de Rijn); en in 1805 naar België; (b) Verslag van een reis van Amsterdam door België (Antwerpen, Brussel) naar Frankrijk (Parijs). Met een kaart van Parijs, afbeeldingen van bouwwerken; (c) Verslag van een reis in briefvorm van Amsterdam door België (Antwerpen, Brugge) naar Frankrijk (Parijs). Met afbeeldingen van bouwwerken; (d) Verslag van een reis in briefvorm van Gouda naar Zeeland (Kapelle, Goes, Vlissingen), terugreis naar Amsterdam.
6. De Koninklijke Bibliotheek bezit meer handschriften van Van Peene, onder meer 132 G 24, journaalen van reizen naar Duitsland in 1828, 1829 en 1833.

434.
1.1. Rutger Metelerkamp.
1.2. Gouda 4 maart 1772 - Den Haag 9 januari 1836.
1.3. Zoon van mr. Alexander Hendrik Metelerkamp en Anna Elisabeth de Rhoer. Gehuwd in 1808 met Catharina Margaretha Metelerkamp. Studeerde rechten te Harderwijk en Leiden. Advocaat te Gouda en Den Haag. Ging na de omwenteling van 1795 reizen en studeren, met als resultaat het boek De toestand van Nederland in vergelijking gebragt met die van enige andere landen van Europa (2 dln. Rotterdam, 1804). Bekleedde tijdens koning Lodewijk Napoleon overheidsfuncties. Na 1814 voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de Raad van State.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 73 F 17.
2.2. 19x23; ca. 1450 p.
2.3. Saturdag den 21 julij vongen wij onze reis aan en vertrokken van Amsterdam.
4.1. 20 juli 1798 - 24 juni 1802.
4.2. Verslag van een reis begonnen te Amsterdam door Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Engeland, Schotland, Frankrijk, en België. Reis beschreven tot Brussel. Aandacht voor economische en culturele zaken. Te Jena (oktober 1798) bezoeken aan Goethe, Schiller en Fichte.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 973.

435.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1757 - 1824.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 31x20; 13 p.
2.3. Journaaltje van een kleijn reisje, hetwelk wij gedaan hebben, met ons zessen, te weeten mejuffrouwen Hodshon, E.M. van Wickevoort Crommelin en van Styrum, mijn zwager Van Vollenhoven en mijn vrouw en ik.
4.1. 20 juli 1798 - 27 juli 1798.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van familieleden vanuit Haarlem door Utrecht en Gelderland naar Kleef en omgeving en terug.
6. Zie ook FA Van Styrum inv.nr. 459.

436.
1.1. Willem Jan van Vollenhoven.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 459.
2.2. 22x19; 11 p.
2.3. Journaal van een Cleefs tourtje geproponeert door juffr. C.C. Hodshon en gedaan met de heer en mevrouw Van Styrum, E.M. van Wickevoort Crommelin en M.J. van Styrum en W.J. van Vollenhoven. Vertrokken van oud Berkenrode met de koets van eerstgemelde vrijdag den 20 julij 1798 om 6 1/2 uuren.
4.1. 20 juli 1798 - 27 juli 1798.
4.2. Verslag van een reisje in gezelschap van familieleden vanuit Berkenrode over Utrecht en Gelderland naar Kleef en terug.
6. Zie ook FA Van Styrum inv.nr. 63.

437.
1.1. Jan Hendrik van Swinden.
1.2. Den Haag 8 juni 1746 - Amsterdam 9 maart 1823.
1.3. Zoon van Philippe van Swinden, advocaat, en Anna Maria Tollosan. Studeerde wis- en natuurkunde te Leiden. Was hoogleraar in de wijsbegeerte te Franeker, Amsterdam en Leiden. Trouwde in 1768 met Sara Riboulleau.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 78 F 6.
2.2. 19x23; 430 f.
2.3. Reis van Den Haag naar Parijs, gedaan in 1798, in eene koets coupé met vier paarden; (b) Reis van Den Haag naar Parijs, gedaan in 1798, in eene koets coupé met vier paarden.
4.1. 3 augustus 1798 - 8 augustus 1798.
4.2. Verslag van een reis naar Parijs en deelname aan de conferentie aldaar tot hervorming van de maten en gewichten.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 1289.
6. UB Amsterdam coll. hss. S 15 bevat een samenvatting (19x23; 4 f.).

438.
1.1. Jacob Anthony Martens.
1.2. Utrecht 3 juli 1749 - Utrecht 9 maart 1802.
1.3. Zoon van Paul Engelbert Martens (1713-1780) en Susanna Gerarda van Halm (1725-1801). Promoveerde in 1773 in de rechten. Hij was o.a. raad in de vroedschap van Utrecht, en een vurig aanhanger van Oranje.
2.1. GA Utrecht FA Martens 373.
2.2. 17x10,5; 10 p.
2.3. Donderdag den 19 augustus 1790 zijn wij dezs morgens zeer vroegtijdig ten half ses uuren met zeer aangenaam weder uit Utrecht vertrokken over Wijk en Amerongen...
4.1. 19 augustus 1798 - 24 augustus 1790.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht, in gezelschap van W.J. van der Does, over Gelderland en Kleef naar Kassel, tot waar de reis wordt beschreven; uit de lijst met uitgaven valt af te leiden dat de reis duurde tot 16 september en door Duitsland leidde en terugging over Overijssel en de Veluwe. Voorts in dit inv.nr. een reispas, aantekeningen van uitgaven en brieven aan moeder.

439.
1.1. Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt.
1.2. Den Haag 2 oktober 1783 - Den Haag 22 november 1848.
1.3. Zoon van J.A. van Westreenen van Tiellandt en Maria Catharina Dierkens. Geschiedkundige, adjunct-rijksarchivaris. Vervulde na 1813 verschillende functies, onder meer directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Legde een grote verzameling aan van munten en oudheden. Stichter van het Museum Meermanno-Westreenianum. Trouwde in 1826 met zijn nicht Susanna Gerarda van Westreenen, scheidde in 1830.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum familiepapieren Meerman etc. S 27.II.
2.2. 18x22; 20 p.
2.3. Journal d'une tournée fait en 1798 dans les Provinces d'Hollande et d'Utrecht.
2.4. Frans en Nederlands.
4.1. 27 augustus 1798 - 14 september 1798.
4.2. Verslag van een reis door Holland en Utrecht, onder meer via Haarlem als stad van Laurens Jansz. Coster en Teylers Museum. Toegevoegd een `Notitie aangaande eenige stukken leggende ter secretary der stad Haarlem'.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 1447.

440.
1.1. Herman Tollius.
1.2. 1742 - 1822.
2.1. Koninklijk Huisarchief coll.Tollius (G 3) no. M. 169.
2.2. 23,5x19,5; 25 p.
2.3. Dag-register van eene reize van Widzim over Rocoten, Stenzewo en Sceszewo naar Poosen en terug tot Brunswijk van 12 october tot 13 november.
4.1. 11 oktober 1798 - 8 december 1798.
4.2. Verslag van een reis langs landgoederen van de vorst van Jablonowski in Polen, met het oog op de aankoop van deze goederen door de prins van Oranje; beschrijving van de landgoederen en onderhandelingen over het contract, terugreis naar Brunswijk in Duitsland.
6. Op grond van dit verslag stelde de auteur een verslag voor de prins samen (inv.nr. M 181-182).

441.
1.1. Maria Catharina de Leeuw.
1.3. Gehuwd in 1792 (?) met Dirk Cornelis Gevers van Endegeest (1763-1839).
2.1. ARA II coll. Gevers van Endegeest 75.
2.2. 19x11,5; 99 p.
2.3. Dimanche 2 Juin 1799. Ce matin a quatre heurs j'etois dejas levèe pour admirer le superbe coup d'oill que donne la cote de la province de Suffolk.
2.4. Frans.
4.1. 2 juni 1799 - 23 juli 1799.
4.2. Verslag van een reis vanuit Yarmouth via Londen naar Zuid-Engeland, Wales, via Londen en Yarmouth over Hamburg, Pyrmont en Münster naar Doesburg.

442.
1.1. Willem van Orden (?).
1.2. 1772-1827.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.790 (Honig 1217).
2.2. 16x10; 5 p.
2.3. Journaal van een reisje gedaan door M. der Kinderen, C. der Kinderen E.W. Beth en W. van Orden Ao 1799.
4.1. 15 augustus 1799 - 17 augustus 1799.
4.2. Korte aantekeningen van een reisje vanuit Zaandam en terug door Noord-Holland ter bezichtiging van het leger en de verdedigingswerken in Den Helder en omstreken.
443.
1.1. Jan Adriaansz. van Vleuten.
1.2. 1762-1835.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.723.
2.2. 20x16; 17 p.
2.3. Journaal eener reis naar Alkmaar, en verder in Noordholland, ter bezigtiging van de plaatsen, alwaar het tooneel des oorloghs was geweest, het gezelschap bestond uijt vier persoonen van Zaandijk Arend Breet, Pieter Zwart, Klaas Ad. Honigh, Jan Ad. van Vleuten per Boeijer van Kl. Ad. Honigh, schipper en knechts waren Hendrik Pot, en Lambert Groot. 1799.
4.1. 22 oktober 1799 en volgende dagen.
4.2. Verslag van een reisje vanuit Zaandijk en terug in gezelschap van Arend Breet, Pieter Zwart en Klaas Adr. Honig om het strijdtoneel van de Engels-Russische invasie te bezichtigen, waarbij het gezelschap ten noorden van Schoorldam werd gevangen genomen door de vijand, Jan van Vleuten enige dagen werd vastgehouden en verhoord, maar tenslotte toch werd vrijgelaten om naar huis te keren.
5.1. `Avontuur van vier Zaandijker kooplieden tijdens de landing van het Anglo-Russische leger in Noord-Holland in september-october 1799', De Zaende IV (1949) 321-333.
6. Dit stuk is een afschrift van het origineel, geschreven door Guurtje van Vleuten, een dochter van de auteur.

444.
1.1. Anoniem.
1.3. Inwoner van Deventer?
2.1. SAB Deventer Hs. II, 66 (100 C 34 KL).
2.2. 16,5x21; 40 p.
2.3. Dagverhaal van een Kleefsch reisjen.
4.1. Ca. 1800.
4.2. Verslag van een zesdaagse reis van Deventer door Gelderland via Nijmegen naar Kleef, in gezelschap van leden van de familie De Malhoë.

445.
1.1. Anoniem.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 1210.
2.2. 15x10; 121 p.
2.3. Herinneringen uit mijne reis naar Cassel en langs den Rhijn.
2.4. Nederlands en dichtregels in Duits.
4.1. Ca. 1800.
4.2. Verslag van een reis naar Duitsland met bezoeken aan onder meer Münster, Kassel, Frankfurt a.M. en Kleef. Een tocht langs de Rijn. Bij wijze van inleiding een overpeinzing over het reizen. Het verslag draagt een literair karakter.

446.
1.1. C. Snijders Lywema.
1.3. Reisde in 1800 na een verblijf van twee jaar in Duitsland naar Engeland voor besprekingen met Nederlandse ballingen aldaar. Nam zich bij zijn terugkeer voor `nooit om staatsverschillen mijn vaderland meer te verlaten'.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV-1 111.
2.2. 13x21; 68 p.
2.3. Reis als emigrant in brieven door C.Snijders Lywema. Rotterdam Ao. 1800.
4.1. 7 januari 1800 - 23 mei 1800.
4.2. Verslag in de vorm van brieven van een reis van Noord-Duitsland naar Engeland, vooraf oponthoud te Rees, verblijf op het platteland, een toevallig bezoek aan een armoedige boerenwoning, overtocht van Cuxhaven naar Yarmouth, storm onderweg, bezoeken aan Londen en Wight, terugreis naar Cuxhaven, aan boord vond een bevalling plaats, de vrouw kreeg raad van een jood, `Salomon'. Bevat drie gekleurde tekeningen, waaronder een profiel, waarschijnlijk van de auteur.

447.
1.1. Frederik Willem Conrad.
1.2. 1769-1808.
2.1. ARA II coll. Waterstaatinspecteurs 169.
2.2. 31,5x20,5; 31 p.
2.3. Reis door Noord-Holland gedaan door de gebroeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad.
4.1. 7 juni 1800 - 14 juni 1800.
4.2. Verslag van een reis vanuit het gemeenlandshuis van Rijnland te Spaarndam en terug tot aan Zwanenburg in gezelschap van H. en J.P. Gildemeester langs waterwerken en zeeweringen in de kop van Noord-Holland, en terug langs de Zuiderzee en de droogmakerijen.
6. Dit inv.nr. bevat ook een kladversie (10 p.).

448.
1.1. Jan van Walré.
1.2. Haarlem 22 augustus 1759 - Haarlem 21 december 1837.
1.3. Leefde als ambteloos burger. Oprichter van het toneelgezelschap Leerzaam Vermaak in 1785. Lid van het dichtlievend genootschap Democriet. Van 1803 tot 1811 lid van de gemeenteraad. Dichtte en schreef toneelstukken. Trouwde in 1782 met Maria Kops.
2.1. GA Haarlem hss.verz. no 137.
2.2. 23x19; 104 p.
2.3. Zeevendaagsch echt-reis-rijm-journaal van een plaisier togt door de voormalige gewesten Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gedaan door G.Kok junior, J.C.Sterk, J.P.Kuenen, Jb. Scholting, Pr. de Crocq en J.van Walré van den 23e tot den 29e junij 1800.
4.1. 23 juni 1800 - 29 juni 1800.
4.2. Verslag op rijm van een reis vanuit Haarlem en terug over Amsterdam, door Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

449.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Leiden Leidse bibl. 62252 pf.
2.2. 19x23; 18 p.
2.3. Wij vertrokken van Leyde, mevrouw van D. en mijn lief kind, als ook mijn nigt M. den 25 july 1800 des 's morgens ten 10 uuren met de markschuyt...
4.1. 25 juli 1800 - 21 september 1800.
4.2. Verslag van een reis van Leiden via Brussel naar Parijs, verblijf aldaar. Terug via Amsterdam.

450.
1.1. Jean Henry Schultz.
1.2. Leiden 3 januari 1780 - na 1829.
1.3. Verbleef van 1801 tot 1829 in Suriname.
2.1. (a) Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV-1 555; (b) UB Leiden Hs. BPL 2444.
2.2. (a) 15,5x19,5; 93 p.; (b) 15x20; 23 p.
2.3. (a) Beschrijving eener reize naar de kolonie Suriname in de jaaren 1800 en 1801 door J.H. Schultz Jz.; (b) Journaal van Jean Henry Schultz wegens zijne reis van Leyden naar Suriname.
3.2. (b) Bestemd voor een vriend, om deze over Suriname te informeren.
4.1. (a) (maart 1799) 16 augustus 1800 - 3 maart 1801 (1829); (b) 16 augustus 1800 - 24 februari 1801 en een aansluitende periode.
4.2. (a) Verslag van een reis van Leiden via Amsterdam, Delfzijl en Emden en vandaar naar Suriname met de brik De Boodschap Maria, onder kapitein Michiel Schadlock; voorbereiding en begin van de reis, oponthoud te Emden tot 11 december 1800, overtocht naar Suriname, ontberingen aan boord, aankomst te Parimaribo, indiensttreding van de auteur bij het kantoor van H.M. Wolff, plantage Buitenrust; vermelding van de het sterven in de periode 1801-1806 van de meeste van zijn vroegere medepassagiers, met name F. Gomarus, W.K. Kruseman en B. Slichting; vertrek uit Suriname met het schip Ipenrode, onder kapitein Schadlock in 1829; (b) Verslag van een reis naar Suriname, gevolgd door een beschrijving van toestanden aldaar.

451.
1.1. P. van Zuylen van Nyevelt.
2.1. ARA II coll. Van Zuylen van Nievelt 37.
2.2. 25x20; 68 p.
2.3. (omslag) Journaal van onse tedergeliefde te vroeg gestorve zoon; (p. 1) Mijn Tijdverdrijf. Ik heb voorgenoomen op deeze lange en naar alle gedachten zeer onaangenaame tocht, mij de tijd zo kort te doen voorkoomen als mogelijk is.
3.2. Bestemd voor de ouders; na aankomst te Paramaribo aan hen verstuurd.
4.1. 7 december 1800 - 3 februari 1801.
4.2. Verslag van een reis per schip vanuit de haven van Portsmouth (Engeland) naar Paramaribo (Suriname) via Madeira; onder meer over zijn heimwee. Voor de haven van Paramaribo loopt het schip aan de grond.

452.
1.1. Pieter Verloren van Themaat.
1.2. Hoorn 6 september 1779 - Utrecht 17 december 1860.
1.3. Sinds 1798 wonend te Utrecht. Was advocaat en rechter. In 1801 gehuwd met Johanna Maria Nahuys (1780-1848).
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn coll. Verloren 699.
2.2. 33x21; 11 p.
2.3. Reijs door het voornaamste van Gelderland. Den 26 Mai 1801 vertrokken wij 's morgends 8 uur van Heumen...
4.1. 26 mei 1801 - 29 mei 1801; 1 juni 1801; 3 juni 1801
4.2. Verslag van uitstapjes gemaakt tijdens een logeerpartij bij ds. Weijland (1773-1852) die gehuwd was met Henriëtta Hillegonda Nahuys (1774-1855) te Heumen; door Gelderland naar Elten, Nijmegen en Ede.

453.
1.1. Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt.
1.2. 1753-1815.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum familiepapieren Meerman etc. S 27.III.
2.2. 16x20; 13 p.
2.3. Journal d'une tournée faite en aout 1801 dans les departements du Delft, de l'Amstel, du Texel et du Rhin (ancienne Province d'Hollande et d'Utrecht).
2.4. Frans.
4.1. Augustus 1801.
4.2. Verslag van een reis door Holland en Utrecht, bezoeken aan Gouda, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en de Hernhutters te Zeist, terugkeer naar Den Haag.

454.
1.1. Martinus van Marum.
1.2. 1750 - 1837.
2.1. Holl. Mij. der Wetenschappen coll. Van Marum MS 16-6.
2.2. 19,5x12; 149 p.
2.3. Reis naar Zwitzerland in 1802.
4.1. 23 mei 1802 - 29 september 1802.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem, over Gelderland door Duitsland naar Zwitserland en terug over Frankrijk (Parijs 27 augustus - 25 september), België en Rotterdam. Kennismaking met onder meer Cuvier, Werner, Haüy, DeLuc, Escher, De Sausanne.
5.1. R.J. Forbes, ed., 'Reis naar Switzerland in 1802', in: Martinus van Marum. Life and Work II (Haarlem, 1970) 132-198.

455.
1.1. Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt.
1.2. 1753-1815.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum familiepapieren Meerman etc. S 27.IV.
2.2. Merendeels 16x20,5 en 8x14; ca. 180 p.
2.3. Reisje langs den Rijn 1802.
3.2. ...indien [deze aantekeningen] eenigzijnts belangrijk gevonden moogen worden heeft men het alleen aan het onderwerp dat beschreven werd en geenzints aan hem die hetzelve beschrijft te danken.
4.1. 1 juli 1802 - 17 augustus 1802.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door Utrecht en Gelderland naar Duitsland langs de Rijn. Bezoeken aan onder meer Düsseldorf met beschrijving van de schilderijengallerij aldaar, en Keulen. Terugreis via Kleef. De reis werd gemaakt in het gezelschap van de ouders van de auteur. Het inv.nr. omvat twee exemplaren van de tekst en een onvolledige kladversie.
6. Inv.nrs. S 28-37: reisjournalen uit de periode 1827-1846.

456.
1.1. Philips Jacob de Beyer.
1.2. 1776-1835.
1.3. Zoon van Leonard de Beyer (1742-1800), secretaris van Nijmegen, en Alida Cornelia van der Goes. Gehuwd met Anna van der Hoop. Hij was controleur van de in- en uitgaande rechten.
2.1. RA Gelderland FA De Beyer 81.
2.2. 22x17; 46 p.
2.3. Mercredi 25 aout 1802. Parti d'Amsterdam le matin a 10 h. Le weener wagentje est tombé en piece avant d'etre sorti de la ville. Diné a Maarsen chez Me. Croeze.
2.4. Frans.
4.1. 25 augustus 1802 - 1 december 1802.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam, in gezelschap van o.a. de dames Bigot, Tuyll en Van der Hoop, en de heren Tuyll en Clifford, over Utrecht, Gelderland, door Duitsland en de Elzas naar Parijs (aankomst 13 november), waar de beschrijving afbreekt. Bezoeken, o.a. aan diverse Duitse vorsten en aan de stadhouder te Dietz, dagelijkse activiteiten, bezoeken aan opera en toneel.

457.
1.1. Jan Frederik Helmers.
1.2. Amsterdam 7 maart 1767 - Amsterdam 26 februari 1813.
1.3. Zoon van Hendrikus Hermanus Helmers, metselaar, steenkoper en makelaar, en Elizabeth de Vries. Was gehuwd met Catharina Wessels. Dichter.
2.1. Nederlands Letterkundig Museum coll.H 482, H.3.
2.2. 23,5x9; 89 p.
2.3. Maandag 24 mei.
4.1. 24 mei 1803 - 19 augustus 1803.
4.2. Verslag van een reis van de Diemermeer, het buiten Voorland, door België naar Parijs. Verblijf te Parijs, bezoek aan de werkkamer van Napoleon in Malmaison. Terugreis via Cambrai en Brussel naar Soest. De auteur maakte de reis in gezelschap van Pieter van Winter (1745-1807), die voor studiedoeleinden Parijs bezocht.
5.1. M. van Hattum, ed., Helmers en France. Dagboek-Brieven-Poëzie (Amstelveen, 1987) (Amstelveense Cahiers I) 19-53.

458.
1.1. Johan Rouffaer.
1.2. 1780- Maastricht 6 januari 1834.
1.3. Zoon van Arnoldus Rouffaer (1748-1818), handelaar in jenever te Maastricht, en Clara Cornelia Panneboeter (1758-1833). Gehuwd in 1808 met Susanna Maria van Woensel (1782-1821). Hij was handelaar en jeneverstoker in Maastricht. Na 1816 onder meer lid van de Provinciale Staten van Limburg.
2.1. GA Maastricht FA Suringar 255.
2.2. 20x16; 12 p.
2.3. Maastricht 1 februarij 1804. Heede morge naar M.Gladbach vertrokken en aldaar gearriveerd den 2 februarij s'avonds zijn 13 uuren.
4.1. 1 februari 1804 - eind juli 1804.
4.2. Aantekeningen van reizen naar Mönchengladbach, naar Sedan, en naar Noord-Holland in verband met het huwelijk van zijn zuster in Amsterdam.
5.2. H. Ronner, `Van een charmant, hubs en resolut man en eene der beminnelijkste jockvrouwe' in: Bonne et servante. Uit de geschiedenis van de Maastrichtse vrouw (Maastricht, 1986) 45-57.

459.
1.1. Marcus van Heloma.
1.2. Heerenveen 9 november 1755- Heerenveen 20 oktober 1805.
1.3. Zoon van Nicolaas van Heloma (1709-1774) en Anna Maria de Jong (1724-1760). Vervulde diverse overheidsfuncties. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk, in 1786, met Catharina Geertruid van Sloterdijk, en in 1794 met Aletta Catharina van Scheltinga.
2.1. RA Friesland FA Van Heloma 39.
2.2. 15x19,5; 108 p.
2.3. Aantekeningen van eene reis gedaan door de heeren D.de Blocq van Scheltinga Mz., en M.van Heloma met hunne vrouwen en het zoontje van laatstgenoemde in den zomer van het jaar 1804.
4.1. 4 juni 1804 - 5 juli 1804.
4.2. Verslag van een reis van Heerenveen door Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, via Deventer, Zutphen, Nijmegen en Amsterdam, en een deel van Duitsland, onder meer naar Kleef.

460.
1.1. Hendrik van Wijn.
1.2. Den Haag 20/21 juni 1740 - Den Haag 26/27 september 1831.
1.3. Zoon van Abraham van Wijn en Margarethe van Dijk. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1775 met Susanna Blocktieling (-1803). Studeerde rechten en geschiedenis in Leiden. Werkte als advocaat en pensionaris. Werd in 1787 ambteloos als gematigd patriot. Werd in 1802 benoemd als archivaris van de Bataafse republiek.
2.1. ARA I coll. Van Wijn 295.
2.2. 2 dln.; (a) 15,5x19,5; (b) 79 p. en 39 p. (almanakken)
2.3. (a) 30. Augustus Gend. Van Axel komende passeerde ik...; (b) Maandagmorgen den heer admiraal Verheul begroet in mijn logement, en vrij ampel met hem gesproken.
4.1. (a) 30 augustus 1804 - midden oktober 1805; (b) begin september 1805 - 11 oktober 1805.
4.2. Aantekeningen van reizen naar Zeeland, Brabant, Gelderland, Utrecht, België en Kleef met nadruk op historie en archiefonderzoek; met opgave van gemaakte kosten.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 1487.

461.
1.1. Johan Pieter Bourjé.
1.2. Middelburg 27 augustus 1774 - Middelburg 12 maart 1834.
1.3. Zoon van Isaac Bourjé, koopman, en Johanna Rachel Alffels. Gehuwd in 1800 met Maria Johanna van de Kruysse. Hij was door ziekte vanaf zijn zesde jaar doof. Werd veelzijdig opgevoed in kunsten en wetenschappen, waaronder tekenen en schilderen. Tot 1810 rentenier. Onderhield zijn familie. In 1820 aangesteld tot ijkmeester. Hij had grote belangstelling voor natuur- en sterrenkunde.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6499.
2.2. 21x16,5; 28 p.
2.3. (Titelp.) De reis naar s'Hage in wijnmaand 1804; (p. 1) Mijn schoonvader moet wegens affaires naar den Haag reizen. Ik ga mede tot zijn gezelschap, en voor mijn vermaak.
3.2. Voor vrienden die willen weten wat zij meemaakten.
4.1. 23 oktober 1804 - 2 november 1804.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug in gezelschap van zijn schoonvader Van de Kruysse, diens klerk Meyer, de heer Pous en de kamerbewaarder Salomon van der Lande met het jacht van de VOC naar Den Haag, waarin gedetailleerd beschreven wordt de route, het leven aan boord en hoe de dag verloopt: bezoeken aan broer Pieter in Den Haag en een uitstapje naar Utrecht en de buitenplaats van de heer Steengracht te Zuijlen, en beschrijving van wat men bezichtigt.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 235.

462.
1.1. Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg.
1.2. Arnhem 13 oktober 1793 - Den Haag 31 maart 1851.
1.3. Zoon van Frederik Lodewijk Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (1748-1814) en Elisabeth Reineira Johanna van Heeckeren van Overlaer. Verbleef met zijn ouders, uitgeweken Oranjegezinden, langdurig in Duitsland. Studeerde rechten te Erlangen en Leiden. Trouwde in 1824 met Elisabeth Wilhelmina van Massow (1793-1882).
2.1. RA Overijssel HA Almelo (a) voorl. 5457; (b) voorl. 9438; (c) voorl. 4243.
2.2. (a) 11x17; 14, 32 en 16 p.; (b) 15,5x19,5; 78 en 168 p.; (c) 10x16,5; 16, 31 en 29 p.
2.3. (a) No.1 Het reiseboek welke Adolph van Rechteren samelt van het jaar 1804 den 28 october van sein 11 jaar; (b) Anno 1804 1ste reis van Overlaar over Wesel, Dusseldop, Frankfurt en Würtzburg na Sommerhausen in Franken bedragende 100 uur. 1ste verhaal; (c) no.4 Den 3 april 1809.
2.4. Nederlands en Duits.
4.1. (a) 28 oktober 1804 - 10 september 1809; (b) 28 oktober 1804 - 4 juni 1813; 1816 - 27 november 1818; (c) 3 april 1809 - 7 juli 1810; 18 september 1830 - 6 december 1830.
4.2. (a) Verslag van reizen in Duitsland (Frankfurt, Bremen, Altona, Oldenburg) en Nederland (Zwolle, Kampen, Amsterdam en Haarlem); (b) Verslagen van reizen genummerd 1-14, in Duitsland en Nederland (Leiden, Zwolle), een verblijf in Erlangen. Ervaringen deels uit de studententijd; (c) Verslag van een reis door Duitsland, vakantie op Rechteren, reis naar Duitsland en verblijf te Berlijn in 1830.
5.2. Van der Aa.
6. Het archief bevat ook verslagen van reizen na 1814. Zie ook RA Overijssel HA Almelo voorl. 9402: Aantekeningen als student te Erlangen van 1812 tot 1814 en te Leiden van 1814 tot 1816.

463.
1.1. Jan Pijnappel.
1.2. Amsterdam, 28 augustus 1791 - Amsterdam, 13 november 1864.
1.3. Zoon van Jan Pijnappel (1752-1808), handelaar in boter en kaas, en Maria Groenewoud (1755-1796). Woonde te Amsterdam, handelaar in zuivel, in 1807 lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In 1827 gehuwd met Maria Barbara Menso (1804-1889).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. (a) XVII E 12; (b) XVII E 16-17; (c) XVII E 13 en 14; (d) XVII E 15.
2.2. (a) 16x20; 90 pp; (b) ca. 16x19; 69 en 33 p.; (c ) 16x18,5, 80 en 88 p. (d) 15,5x19,5; 78 p.
2.3. (a) Dagboek van een reisje door Zuid-Holland gedaan in gezelschap van mijn neef C.P. Az. en mijn broeder van maandag 8 julij 1805 tot zondag 14 dito; (b) Dagboek van een reisje door Groningen en Vriesland gedaan in gezelschap van mijn neef C.P. Az van maandag 5 meij tot woensdag den 14 dito van 't jaar 1806; (c) Onder die soort van uitspanningen welke 't vermakelijke met 't nuttige paaren, behoort gewis ook allereerst reizen geteld te worden!; (d) Maandag den 12 junij 1809 vertrok ik 's avonds per de Utregtse nagtschuit met mijn neef Jan uit Amsterdam.
3.2. (a) Bijgehouden om `de leezer of hoorder' enkele aangename ogenblikken te bezorgen (p. 87-88).
4.1. (a) 8 juli 1805 - 14 juli 1805; (b) 5 mei 1806 - 14 mei 1806; (c) 15 mei 1807 - 25 mei 1807 en 24 mei 1807 - 3 juni 1807; (d) 12 juni 1809 - 23 juni 1809.
4.2. (a) Verslag van een reis van Amsterdam naar Zuid-Holland, onder meer via Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Katwijk, en terug; (b) Verslag van een reis over de Zuiderzee naar Groningen en Friesland en terugreis; (c) Verslag van een reis van Amsterdam naar Arnhem en andere plaatsen in Gelderland, en het Duitse grensgebied, Emmerik, Kleef, terugreis beschreven tot Nijmegen; (d) Verslag van een reis van Amsterdam naar Duitsland (Krefeld, Aken en andere plaatsen), reis beschreven tot de aankomst in Bonn.

464.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Utrecht FA Des Tombe 1933.
2.2. 2 dln.; 32,5x20; 15 p.; 23,5x18,5; 12 p.
2.3. Onder al 't geschapen deeser waereld is geen schepsel meer verlangende na en meer beminnende zijn jongen, dan de mensch, die niet alleen die trek van verkleevdheid gewaar word, wanneer hij bij en omtrend zijn kroost is, maar zelvs wanneer hij daar van afgescheiden is een grooter verlangen gevoelt om daarbij te zijn om alsoo zijn hart en gemoed uyt te storten en met hem te genieten alle die voorregten van het leeven 'tgeen een mensch hierop gelukkig kan maaken.
4.1. 27 juli 1805 - 14 augustus 1805.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam via Utrecht, Nijmegen, Boxmeer naar het kuuroord Borchette bij Aken, waar zijn zoon Gerrit kuurt, verblijf aldaar en in Spa, en de terugkeer naar Borchette; levendige beschrijving van de route, logementen, de mensen die hij ontmoet, bezoeken aan Aken, waar men een guillotine-terechtstelling meemaakt, en andere bezienswaardigheden.

465.
1.1. Willem Otto Berg.
1.2. 1783-1841.
2.1. RA Zuid-Holland FA Berg 158.
2.2. 19,5x15,5; 22 p.
2.3. Reise naar Bordeaux door W.O.Berg in 1805.
4.1. 21 september 1805 - oktober 1805.
4.2. Verslag van een reis naar Antwerpen, Valenciennes, Parijs en Bordeaux en omgeving: route, bezienswaardigheden vooral toneelvoorstellingen. Met aantekening over de kwaliteit en de prijs van Bordeaux-wijnen.
6. Daarnaast bevat dit boekje aantekeningen over een reis naar Frankfurt a.M. in 1814.

466.
1.1. Willem II, koning der Nederlanden.
1.2. Den Haag 1792 - Tilburg 17 maart 1849.
1.3. Zoon van koning Willem I (1772-1843) en Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen (1774-1837). Ging in 1795 met zijn familie naar Engeland, vanaf 1796 opgevoed te Berlijn, vanaf 1804 op een Pruisische cadettenschool. Studeerde van 1809 tot 1811 te Oxford. Vanaf 1811 in het Engelse leger dat de Fransen bestreed. Ging in 1813 terug naar Nederland. Huwde in 1816 met Anna Pawlowna (1795-1865), zuster van de tsaar van Rusland. In 1840 koning der Nederlanden.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Koning Willem II (A 40) (a) no.IV, 52; (b) no. IV, 53; (c) no. IV, 54; (d) no. IV, 59; (e) no. IV, 55-58; (f) no.IV, 60-64.
2.2. (a) 20x17,5; 32 p.; (b) 20,5x16,5; (c) 13 p.;20x17; 96 p.; (d) 18x11; ca. 70 p.; (e) 4 dln.; 17,5x10,5; ca. 260 p.; (f) 5 dln.; 17,5x11,5; ca. 400 p.
2.3. (a) (omslag) Journal angefangen den 25 october 1805; (b) (titelblad) Jurnal der Reisen den 4t August 1806; (c) 1809.Berlin. Mai 1809 4te. Den 4ten wurde bestimmt dass ich mit meinem Vater nach Königsberg reisen würde welches mich sehr freute; (d) We set off from Oxford on the 23d of August at 9 in the morning and went through Abingdon, Isley...; (e) May. The 30 we left Oxford at ten in the morning, and went by Wallingford, where there is a very ancient bridge, esteemd the oldest in England....(f) June 17th leave Oxford for Portsmouth Johnson the baron and myself.
2.4. (a, b, c) Duits; (d, e en f) Engels.
4.1. (a) 25 oktober 1805 - 19 augustus 1806; (b) 4 augustus 1806 - 19 augustus 1806; (c) 4 mei 1809 - 27 juni 1809; (d) 23 augustus 1809 - 4 oktober 1809; (e) 30 mei 1810 - 3 oktober 1810; (f) 17 juni 1811 - 4 juni 1813.
4.2. (a) Aantekeningen van gebeurtenissen te Berlijn, een uitstapje naar Potsdam, een reis door Duitsland, een bezoek aan zijn grootmoeder; (b) verslag van een reis vanuit Berlijn en terug door Duitsland met een bezoek aan grootmoeder; (c) aantekeningen en verslag van een reis naar en verblijf te Konigsberg bij de koninklijke familie en vertrek naar Engeland, verblijf te Londen, studie te Oxford; (d, e) verslag van een reis door Engeland vanuit Oxford en terug, met veel belangstelling voor technische zaken; (f) verslag van een reis naar Spanje en terug, deelname aan de Engelse veldtocht tegen de Franse troepen aldaar.

467.
1.1. Gerardus Johannes Otto Dorus Dikkers.
1.2. Vriezenveen 1782- Zenderen (gem.Borne) 1852.
1.3. Zoon van Jan Hendrik Dikkers (1723-1811), veehandelaar, schout van Vriezenveen, en Fenneke Mollink (1751-1803). Studeerde rechten. Werd in 1806 benoemd tot commissaris der verponding in het arrondisement Enschede, later maire en schout van Weerselo. Trouwde in 1806 met Johanna Hendrika Lamberts (1778-1845).
2.1. RA Overijssel HA Weleveld 63.
2.2. 20,5x32; 22 p.
2.3. Wij verlieten Gend en daar onze reisbroeder om zijnen zaaken reeds vooraf vertrokken was, verkozen wij per deligence te gaan.
4.1. 1806.
4.2. Verslag van een reis door België (Brussel, Luik, Spa) en het Duitse grensgebied (Aken). Onvolledig.

468.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1757 - 1824.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 2 dln.; (a) 20x16; 16 p.; (b) 32,5x20,5; 16 p.
2.3. (Omslag) Journal de mon voyage à Paris 1806; (a) Mardi 22 avril 1806. Je suis parti, passe quatre heures du matin de la Haye dans un carosse avec monsieur Six; (b) Vrijdagavond te zeeve uur te Parijs gearriveerd, zijnde 't weer zeer koud. Vonden wij de heer Gogel, welke ons meededeelde, dat men te Parijs bijzonder ongeduldig op ons wagte,...
2.4. (a) Frans; (b) Nederlands en Frans.
4.1. (a) 22 april 1806 - 4 mei 1806; (b) 26 april 1806 - 6 juni 1806.
4.2. (a) Verslag van reis en verblijf in Parijs, i.v.m. een missie onder Verhuell over de aanstelling tot koning van Holland van Lodewijk Bonaparte; (b) Verslag vanaf de aankomst in Parijs tot aan het vertrek.
6. a is netversie, b is kladversie van het journaal.

469.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Noord-Holland FA De Leeuw 21-23.
2.2. 3 dln.;21x16; 768 p.
4.1. 1 juni 1806 - augustus 1806.
4.2. Verslag van een reis van Haarlem naar Duitsland, via onder meer Berlijn.

470.
1.1. Johanna Susanna Senn van Basel.
1.2. Rotterdam 6 november 1775 - Utrecht 27 januari 1850.
1.3. Dochter van Willem Adriaan Senn van Basel (1755-1817), onderkoopman van de VOC en Anna Maria Hooreman (1751-1788). Trouwde in 1797 te Batavia met Simon Hendrik Rose (1769-1823)), jurist, onderkoopman van de VOC, later onder meer resident. Vertrok eind 1806 met haar echtgenoot en vier kinderen, waaronder Willem Nicolaas (1901-1877), en twee slaven naar Kaap de Goede Hoop. Verbleef hier een jaar, reisde vervolgens via Londen naar Nederland. Vestigde zich in 1808 met haar gezin in Utrecht.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV-1 (a) 559 en (b) 558.
2.2. 2 dln.; (a) 18,5x23; 28 p. en (b) 20x25; 24 p.
2.3. (a) Dagverhaal der door ons per het schip Fortuna gedaane reise van Banjaoerwangien tot de Saldanha baaij; (b) Journaal der door ons gedaane reis van de Kaap de Goede Hoop tot Gravesend met de Engelsche brik Rosiena.
4.1. (a) 23 december 1806 - 12 maart 1807; (b) 10 februari 1808 - 12 mei 1808.
4.2. (a) Verslag van een reis van Banjuwangi aan de Javaanse oostkust, via Batavia naar Kaap de Goede Hoop, gezondheidstoestand van de auteur en haar dochter Mietje, geboren 24 februari 1806, en van medepassagier Herman Adriaan Nederburgh, resident van 1801-1806, en diens dochter Nonna. Verder mededelingen over het eten aan boord, diverse soorten vis. Het verslag begin na het vertrek uit Batavia en eindigt bij de aankomst in de Saldanha-baai; (b) Verslag van een reis van Kaap de Goede Hoop naar Londen in gezelschap van het gezin van de auteur, bedienden en mevrouw Verkouteren met haar kinderen; gezondheidstoestand, bezoek aan St. Helena, vangst van schildpadden bij Ascension.
5.2. NNBW VII, 1067 (W.N. Rose).

471.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Zaanstad bibl. 04.803.
2.2. 21x16; 15 p.
2.3. Aanteekeningen weegens het gebeurden te Leijden op 12 januarij 1807 na bezigtiging op 16 en 17 januarij in gezelschap van de heeren A. Kroeger, G. Jut, C. Gruijs, H. Vis en A. Jut.
4.1. 16 januari 1807 - 17 januari 1807.
4.2. Verslag van een reis door zes heren vanuit Westzaan naar Leiden en terug om de gevolgen van het springen van een kruitschip op het Rapenburg op 12 januari 1807 te bezichtigen.

472.
1.1. Jan van Styrum.
1.2. 1757 - 1824.
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 2 dln.; (a) 32,5x20,5; 35 p.; (b) 32x20,5; 56 p.
2.3. (a) Mardi le 27 janvier 1807. Nous sommes parti de La Haye à neuf heures et demie en deux carosses à quatre chevaux; (b) Mardi le 27 janvier 1807. Aiant étés nommés par Sa majesté le Roi pour aller au quartier général de l'Empereur nous partimes a neuf heures de la Haye...
2.4. Frans.
4.1. (a) 27 januari 1807 - 25 april 1807; (b) 27 januari 1807 - 5 april 1807.
4.2. Verslag van een missie naar Berlijn en Warschau met het doel Napoleon geluk te wensen met de behaalde successen.
6. Bijgevoegd enkele aantekeningen in het Nederlands (16x10; 4 p.)

473.
1.1. Willem de Vaynes van Brakell.
1.2. IJsselstein, 18 oktober 1763 - Doesburg, 7 april 1843.
1.3. Volgde een militaire loopbaan, was onder meer commandant van het departement Gelderland. Was gehuwd met Johanna Elisabeth Eytelwein (1772-1808).
2.2. 1763-1843.
2.1. UB Nijmegen coll.hss. 179.
2.2. 4 dln., 20,5x16,5; 460 p.
2.3. Voyages. Description d'un voyage le long du Rhin jusqu'en Suisse, courses dans cette Republique et retour par la France en Hollande. Faites en 1807.
2.4. Frans.
4.1. 13 mei 1807 - na 9 september 1807.
4.2. Verslag van een reis vanaf het buiten De Plack en terug, in gezelschap van echtgenote en oudste zoon, door Duitsland naar Zwitserland, om daar een missie te vervullen in opdracht van koning Lodewijk Napoleon, en terug over Frankrijk en België, via onder meer Dyon, Parijs en Kamerijk.
6. Ander afschrift: Bibliotheek Arnhem coll.hss. 116, 636 p.

474.
1.1. Willem Frederik Röell.
1.2. 1767-1835.
2.1. ARA II coll. W.F. Röell 67.
2.2. 32x20; 214 p.
2.3. (omslag) Journaal eener reize naar het zuijden van Vrankrijk, begonnen den 9 junij en geeindigd den 25 september 1807.
4.1. 9 juni 1807 - 25 september 1807.
4.2. Verslag van een reis vanuit Den Haag door België naar Zuid-Frankrijk en het verblijf aldaar en in Parijs in gezelschap van de koning.
5.1. A.M. Elias, ed., Een minister op dienstreis. W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk (Haarlem, 1978).

475.
1.1. Ambrosius Ayzo van Boelens.
1.2. Hardegarijp 19 maart 1766 - 30 november 1834.
1.3. Zoon van Boelardus Augustinus van Boelens (1722-1777), dichter, en Antje Mellis (of Mellinga). Was in 1792 commies ter secretarie van het Provinciaal Bestuur van Friesland. Trouwde in 1790 met Susanna Cornelia Trotz (1772-1848).
2.1. Bibliotheek van het Fries Museum, Leeuwarden, I (E-28).
2.2. 18x22; 83 p.
2.3. Kort dagverhaal van een reisje door Braband en langs den Rhijn gedaan in den zomer van den jare 1807 door den heere van Burmania Rengers, mevrouwe van Burmania Rengers geboren Andringa de Kempenaar, jongvrouwe E.A.R.van Lijnden en den heere A.A.van Boelens; (p. 1) Den 15den julij 's middags gingen wij op reis. Ene diepe stilte heerschte in het rijtuig, een somber gevoel van het zoeven genomen afscheid van zoveele nauwe betrekkingen en goede vrienden vervulde een ieders ziel. De lucht was bewolkt en tegenwind met regen schenen ons terug te willen houden totdat eindelijk het gesprek begon te verlevedigen, de wolken wegdreven en de wind voor de zeereize gunstiger wierd.
4.1. 15 juli 1807 - 31 augustus 1807.
4.2. Verslag van een reis van Friesland via Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant naar België en Duitsland, onder meer via Breda, Antwerpen, Brussel, Maastricht, Luik en Spa en Kleef.
5.2 Van der Aa; NNBW II, 190.

476.
1.1. Cornelis van Foreest.
1.2. 1756 - 1825.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest voorl. 236.
2.2. 21x16,5; 16 p.
2.3. Maandag den 20 julij 1807/Goed weer N.Wind. Des morgens te vijf uuren zijn uit Alkmaar met twee wagens vertrokken...
4.1. 20 juli 1807 - 5 augustus 1807.
4.2. Verslag van een reis vanuit Alkmaar en omstreken via Zuid-Holland door Zeeland en terug, door leden van de families De Lange, Mulert, Groen, en Van Foreest.
6. Hetzelfde inventarisnummer bevat een opgave van de gemaakte kosten (19.5x16; 8 p.).

477.
1.1. Herman Obreen.
1.2. Rotterdam 20 maart 1768 - Rotterdam 24 maart 1815.
1.3. Zoon van Adriaan Johan Obreen en Sara Hermina van IJsendoorn. Inwoner van Rotterdam. Schepen van Cool, Beukelsdijk en Blommersdijk. Ontvanger der verponding te Rotterdam. Was tweemaal getrouwd, in tweede huwelijk met Elizabeth Henriette Costerman.
2.1. GA Rotterdam hs 849.
2.2. 7,5x19; 30 f.
2.3. Woensdag 5 augustus 1807 des namiddags 2 uuren van Rotterdam vertrokken naer Gouda met mijne echtgenote E.H.C. & haer zuster...
4.1. 5 augustus 1807 - 5 september 1807.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam naar Nijmegen, het Duitse grensgebied (Kleef), België (Brussel) en Maastricht.
5.2. NNBW II, 1013 (Herman Obreen, zoon van de auteur).

478.
1.1. Guurtje van Vleuten (?).
1.2. 8 november 1786 -.
1.3. Dochter van Jan Adriaansz. van Vleuten (1762-1835), papierfabrikant te Zaandam.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.821.
2.2. 20x16; 25 p.
2.3. Joernaal van een reisje naar Dordrecht. Zie 't verhaal hier van een reisje dat genoegelijk is volbracht door vader Maartje mij en Lijsje in't jaar achtienhonderacht.
4.1. 15 juni 1808 - 21 juni 1808.
4.2. Verslag op rijm van een reisje vanuit Zaandijk en terug naar Den Haag (bezichtiging van het kampement bij Waalsdorp) en Dordrecht.

479.
1.1. Marten Hylkes Kingma.
1.2. 1746-1824.
2.1. RA Friesland Bedrijfsarchief M.H.Kingma 72.
2.2. 10x15,5; 11 p.
2.3. Den 14. julij 1808, 's morgens te half 9 uur van Makkum met mijn vrouw Yda & Hylke met de groote wagen & 2 paarden...
4.1. 14 juli 1808 - 19 juli 1808.
4.2. Verslag van een reis van Makkum door Friesland, Drenthe en Groningen en terug naar Makkum. Bezoek aan de stad Groningen.

480.
1.1. Clasina Cornelia van Nellesteyn.
1.2. 1783-1847.
1.3. Dochter van Cornelis Jan van Nellesteyn, heer van Broekhuizen en Darthuizen (1759-1832) en Cornelia Adriana Maria Stephania van Nellesteyn (1756-1810). Trouwde in 1816 met Joost Gerard Godard Taets van Amerongen, heer van Renswoude (1769-1850).
2.1. RA Gelderland HA Ruurlo voorl. 1672.
2.2. 16x19,5; 40 p.
2.3. Journal d'un petit voyage à Bruxelles entrepris le 11 aout à l'occasion des fiançailles de ma soeur Marie en societé de mon futur beau frère et de ses parens monsieur & madame Huissen de Kattendijcke l'année 1808.
2.4. Frans.
4.1. 11 augustus 1808 - 6 oktober 1808 (11-24 april 1812?).
4.2. Verslag van een reis gemaakt door de auteur in gezelschap van haar zuster met verloofde, diens ouders, een kamermeisje en `het trouwe hondje Bello', van het landgoed Broekhuizen in Utrecht, via Antwerpen naar Brussel en terug ca. 25 augustus, gevolgd door aantekeningen over de dagen voor en na de bruiloft van 3 september en door een verslag van een reis van Veere naar Zuid-Holland, via Den Haag en vandaar naar de stad Utrecht.

481.
1.1. Pieter Jacobus van Maanen.
1.2. 1770-1854.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. E y 2.
2.2. 9x15,5; 4 p.
2.3. Reise met koning Lodewijk Napoleon door Noord-Braband en Zeeland.
4.1. 10 april 1809 -18 mei 1809.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam door Utrecht, Gelderland, via het Loo, Noord-Brabant en Zeeland, in gezelschap van koning Lodewijk Napoleon.
6. Coll.hss. E y 3 is een verslag van een reis naar Duitsland vermoedelijk in 1821.

482.
1.1. Jan Scharp.
1.2. Den Haag 16 augustus 1756 - Rotterdam 2 maart 1828.
1.3. Zoon van Abraham Scharp en Maria Jacobs. Studeerde theologie te Leiden. Predikant te Rotterdam van 1789 tot 1826. Tussen 1796 en 1800 mocht hij zijn ambt om politieke redenen niet vervullen. Was Oranjegezind. Lid van diverse genootschappen. Publiceerde talrijke geschriften. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna Catharina Engelcke.
2.1. GA Rotterdam hs 3660-3661.
2.2. 2 dln; 16,5x21; ca. 250 en 290 p.
2.3. Berigten van een speelreisje gedaan van den 12den van zomermaand tot den 9den van herfstmaand des jaars 1809 voorgelezen als lezingen of bijdragen van veertien tot veertien dagen op de Letterkundige Maatschappij onder de Spreuk: Verscheidenheid en Overeenstemming, te Rotterdam, door D. Jan Scharp, eersten president en lid van verdienste in het gemelde genootschap.
3.2. Geschreven ter nakoming van een belofte van de auteur `dat ik dagelijks zou aanteekenen, wat ik merkwaardigs zag, en, bij mijne terugkomst, mondeling aan mijne vrienden, mijne ondervindingen zoude mededeelen' (I,p. 2).
4.1. 12 juni 1809 - 8 september 1809.
4.2. Verslag van een reis van Rotterdam naar België (Spa) en Duitsland (Kaldenkirchen, Kleef). Uitweidingen over tal van onderwerpen, onder meer de tabak. Met vele gravures. Toegevoegd een aantal bijlagen.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 1203; H.C. Hazewinkel, `Ds. Scharp maakt een speelreisje', Historia VII (1941) 215-222; R.A.D. Renting, `Een achttiende eeuws toeristen-reisje van enige Rotterdammers naar Nijmegen en Kleef', Rotterdams Jaarboekje (1960) 263-272.

483.
1.1. Jan Haak Oosting.
1.2. Assen 27 oktober 1749 - Assen 1 december 1828.
1.3. Zoon van Henricus Oosting en Johanna Margatetha Haak. Studeerde rechten in Groningen, daarna advocaat te Assen en Arnhem, Vanaf 1785 ontvanger-generaal van Drenthe, na 1796 onder meer lid van de generaliteitsrekenkamer te Den Haag, van 1807 tot 1810 assessor in het college van Landdrost en Assessoren van Drenthe. Na 1814 onder meer lid van Provinciale Staten van Drenthe. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1777 met Barbara Maria van Lier.
2.1. RA Drenthe FA Oosting 57.
2.2. 10,5x19; 12 p.
2.3. 1809. Met Georg. Leidje en Jan de Student Julij 4 op reijs gegaan.
4.1. 4 juli 1809 - 12 juli 1809.
4.2. Verslag van een reis over de Veluwe, fragmentarisch. Aantekeningen van schulden en ontvangsten over 1804-1812.
5.2. NNBW X, 691.

484.
1.1. Willem Otto Berg.
1.2. 1783-1814.
2.1. RA Zuid-Holland FA Berg 159.
2.2. 2 dln.; 19,5x16; 86 p.; 18,5x11,5; 32 p.
2.3. Reise door W.O.Berg naar Weenen gedaan. Den 9 Mey 1810 van Amsterdam vertrokken.
2.4. Nederlands, Frans en Duits.
4.1. 9 mei 1810 - 29 september 1810; 31 januari 1811 - 20 april 1811.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam door Duitsland naar Wenen en terug via Tsjechoslowakije. Veel over toneel-, opera- en muziekuitvoeringen, een mislukte demonstratie van een vliegmachine. De reis is tot Leipzig beschreven. Gevolgd door 12 pp aantekeningen over door hem bijgewoonde muziek- en andere voorstellingen in Wenen in 1811.

485.
1.1. Joachim Assuërus Schorer.
1.2. Middelburg 20 augustus 1748- Middelburg 27 november 1823.
1.3. Zoon van Johan Schorer (1719-1771), ontvanger-generaal van Zeeland, en Petronella Maria de Beaufort (1717-1764). Gehuwd in 1791 met Maria Elisabeth Radermacher (1762-1818). Promoveerde in de rechten. Secretaris van de Admiraliteit van Zeeland.
2.1. RA Zeeland FA Schorer 266.
2.2. 2 dln.; (a) 15,5x10; 61 p.; (b) 17x10,5; 4 p.
2.3. (a) Journaal van een reisje gedaan met het commerciejagt in gezelschap van dhr. en mevrouw Schorer, dhr. en mevrouw Pels met haar kind...; (b) Reis na Utrecht den 14. september 1811.
4.1. (a) 10 juli 1810 - 3 augustus 1810; (b) 14 september 1811 - 1 oktober 1811.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Middelburg en terug, in gezelschap van echtgenote, zoon Pieter Nicolaas, broer Petrus Guiliëlmus met dochter, het echtpaar Pels met dochter, juffrouw Lambrechtsen en zoon Johan Radermacher Schorer over Zeeland, Zuid-Holland naar Gelderland en Kleef en Elten en terug over Utrecht en Zuid-Holland; (b) Aantekeningen van een reisje vanuit Middelburg naar Utrecht en terug via Den Haag, waarvan slechts begin en einde overgeleverd zijn.
5.2. Van der Aa.

486.
1.1. Cornelis Felix van Maanen.
1.2. Den Haag 9 september 1769 - Den Haag 14 februari 1849.
1.3. Zoon van Johan van Maanen, raadsheer in het Hof van Holland, en Maria van Overzee. Studeerde rechten te Leiden. Gematigd patriot. Was na 1795 onder meer procureur-generaal bij het Hof van Holland, minister van justitie, president van het Keizerlijk Hooggerechtshof, en na 1813 minister van justitie.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Ev 11.
2.2. 21x26; 17 p.
2.3. Journaal mijner reize naar Parijs.
4.1. 24 juli 1810 - 14 november 1810.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Parijs, verblijf te Parijs, werkzaamheden, audiëntie bij keizer Napoleon, terugreis.
5.2. Van der Aa; NNBW III, 803.

487.
1.1. Jean van Styrum.
1.2. 1788-1812.
1.3. Zoon van Jan van Styrum (1757-1824), bestuurder, en Johanna Anna van Vollenhoven (1767-1846).
2.1. RA Noord-Holland FA Van Styrum 63.
2.2. 25,5x20,5; 19 p.
2.3. Journal de mon voyage de Haarlem à Nantes.
2.4. Frans.
4.1. 20 februari 1811 - 12 maart 1811.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem door België naar Frankrijk met bestemming Nantes, in gezelschap van zijn vader Jan van Styrum (1757-1824), beschreven tot aan het verblijf te Parijs.
6. In afwijking van wat de inventaris zegt, is de auteur zoon Jean en niet vader Jan. Argument hiervoor is onder meer dat gesproken wordt over broer Adolf. De broer van die naam van vader Jan is al in 1794 overleden.

488.
1.1. Carel Frederik Gey van Pittius.
1.2. Willemstad 23 mei 1790 - Utrecht 24 januari 1866.
1.3. Zoon van Adriaan Gey (1759-1814), kolonel der artillerie, en Johanna Louisa Frederica van Pittius (1763-1823). Gehuwd in 1817 met Johanna Carolina Catshoek (1795-1835). Was luitenant-generaal van de genie.
2.1. ARA II coll. Gey van Pittius 162.
2.2. 2 dln.; 19x13; 35 en 62 p.
2.3. Reisjournaal zederd mijn vertrek van Amsterdam den 3 mei 1811.
4.1. 3 mei 1811 - 2 mei 1812.
4.2. Aantekeningen van een reis van Amsterdam naar Italië via Orbitello, Rome en La Spezia, uit hoofde van zijn functie als officier van de genie. Vgl. ARA II coll. Gey van Pittius 176.

489.
1.1. Françoise Maria (de la Fontaine) Schluiter.
1.2. 1792-1859.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn coll. Verloren 704.
2.2. 19,5x16; 59 p.
2.3. Zaturdag 8 Junij 1811. Vertrokken wij s'morgens om ½ 6 uur van Amsterdam met eene reiskoets, die neef Broen tot het doen onzer voorgenomene reis bij de maand gehuurd had, als ook een knegt.
4.1. 8 juni 1811 - 30 juni 1811.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam in gezelschap van de familie Broen door Gelderland en Duitsland naar Berlijn, beschreven tot aan de terugtocht uit die stad. De hygiëne van logementen, de natuur waar men door rijdt, bezienswaardigheden, onder meer een doveninstituut.

490.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Noord-Holland coll. Semeyns de Vries van Doesburgh 130.
2.2. 19,5x12; 44 p.
2.3. Journaal 1811. Den 30 julij van Haarlem na den Haag per trekschuijt, de papieren tot het voortsetten onser reijs dien dag, en de volgende nog niet van Amsterdam gekomen zijnde, vertrokken wij...
4.1. 30 juli 1811 - 3 september 1811.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem via België naar Parijs en verblijf aldaar, en terug, in gezelschap van Arnold Adriaan Buyskes (1771-1838).

491.
1.1. Johan Pieter Bourjé.
1.2. 1774-1834.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek coll.hss. 6498.
2.2. 21x16,5; 32 p.
2.3. Neef, nu zult gij immers een journaal schrijven van onze reis? - zeide oom, toen wij 's morgens in het pavilloen van het commercie jagt aan het ontbijt zaten; Ja zeker zeide mijne vrouw; en waarlijk...
3.2. Voor zijn reisgenoten en zichzelf, om 'het genoten vermaak' nog eens te herlezen.
4.1. 17 augustus 1811 - 4 september 1811.
4.2. Verslag van een reis van oom en tante Waterlander, waarvoor uitgenodigd de schrijver en zijn echtgenote, Pieter de Stoppelaar en nicht Keetje van der Hucht vanuit Middelburg naar Zierikzee voor een bruiloft, Brouwershaven en vandaar naar Gent, Brussel (vanwege de afsluiting van het kanaal met de koets) en Antwerpen, waarvan de beschrijving aan het eind van het katern eindigt. Met aandacht voor het verval van de steden. Fragment.

492.
1.1. Anton Reinhard Falck.
1.2. Utrecht, 19 maart 1777 - Brussel, 16 maart 1843.
1.3. Zoon van Otto Willem Falck, bewindhebber van de VOC, en Engela Apollonia Bergh. Studeerde rechten te Leiden, in 1801 in diplomatieke dienst, in 1818 minister van onderwijs, in 1824 ambassadeur in Engeland, vanaf 1843 ambassadeur in Brussel. Huwde in 1817 baronesse de Roisin.
2.1. ARA II coll. Falck 58.
2.2. 24,5x20,5; 41 p.
2.3. 19. augustus te Keulen vond ik de Heeren Valckenaer en van Kooten weder...
4.1. 19 augustus 1811 - 15 oktober 1811.
4.2. Verslag van een reis van Keulen langs de Rijn tot Ulm.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 845-847.

493.
1.1. Maria Elisabeth Radermacher.
1.2. 1762-1818.
1.3. Dochter van Daniël Radermacher (1722-1803) en Suzanna Libertina Boogaert (-1780). Gehuwd in 1791 met Joachim Assurus Schorer (1748-1823).
2.1. RA Zeeland FA Schorer 266.
2.2. 15,5x10; 8 p.
2.3. Journaal van een reijs na Utrecht toen ik mijn zoon na de Academie gebracht hebbe 1811.
4.1. 14 september 1811 - 25 september 1811.
4.2. Verslag van een reis vanuit Middelburg (beschreven tot de terugreis tot Den Haag) door Zuid-Holland naar Utrecht in gezelschap van haar echtgenoot om hun zoon Johan Radermacher Schorer (1792-1840) voor zijn studie naar de universiteit te brengen.

494.
1.1. Anton Reinhard Falck.
1.2. 1777-1843.
2.1. ARA II coll. Falck 59.
2.2. ca. 20x16; 142 p.
2.3. 1812. 8 mei. Vertrek van Amsterdam naar de Lemmer 10. Verblijf te Groningen.
4.1. 8 mei 1812 - 27 september 1812.
4.2. Aantekeningen van een reis vanuit Amsterdam door Duitsland en Denemarken naar Zweden. Met grote aandacht voor de beoefening van de wetenschappen.

495.
1.1. Daniël Theodore Gevers van Endegeest.
1.2. Rotterdam 25 augustus 1793 - Endegeest (bij Leiden) 27 juli 1877.
1.3. Zoon van Dirk Cornelis Gevers van Endegeest (1763-1839), politicus, en Maria Catharina de Leeuw (1773-1823). Gehuwd in 1828 met J.M. Deutz van Assendelft (1807-1895). Jurist. Volgde een carrière in staatsdienst.
2.1. ARA II coll. Gevers 83.
2.2. 22x19; 53 p.
2.3. Journal de notre voyage par les 7 Départements comprenant le cidevant Royaume de Hollande.
2.4. Frans.
4.1. 7 juli 1812 -.
4.2. Verslag van een reis vanuit Haarlem en terug naar Endegeest door Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Elten en Kleef, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
5.2. NNBW III, 464-466.

496.
1.1. Maartje van Vleuten.
1.3. Dochter van Jan Adriaansz. van Vleuten (1762-1835), papierfabrikant te Zaandam.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.763.
2.2. 21x16; 26 p.
2.3. Joernaal van een reisje naar de Helder, gedaan door Jan van Vleuten M.G.A.L. en Trijntje van Vleuten: 6:7 julij 1813.
4.1. 6 juli 1813 - 7 juli 1813.
4.2. Verslag op rijm van een reisje vanuit Zaandijk en terug door Maartje, Guurtje, Adriaan en Lijsje van Vleuten naar Den Helder.

497.
1.1. Lambert Johan Arend van Eck.
1.2. 1793-1867.
1.3. Gehuwd met Hendrika Johanna le Jeune (1791-1872). Hij studeerde rechten in Leiden, promoveerde in 1816.
2.1. RA Gelderland FA Van Eck 96.
2.2. 21x16,5; 54 p.
2.3. Journaal van een reisje door Braband naar Aken en Spa gedaan met de heeren Molliere en Berkhout in den zomer van 't jaar 1813; (p. 1) 28 Julij 1813. Woensdag middag ten vijf uuren vertrokken wij van Delft de heeren Molliere Berkhout en ik met de schuit naar Rotterdam...
4.1. 28 juli 1813 - 2 september 1813.
4.2. Verslag van een reis in gezelschap van de heren Molière en Berkhout, vanuit Delft over Rotterdam door België en via Maastricht naar Spa, Aken en Düsseldorf en terug over Kleef, Gelderland en Utrecht, met aandacht voor o.a. industrie.