To the English Egodocument site

 

dagboek

Egodocumenten 1814-1914 (repertorium)

Repertorium van in handschrift overgeleverde egodocumenten van Nederlanders uit de negentiende eeuw.


Samenstelling:

  • Arianne Baggerman
  • Rudolf Dekker
  • Ellen Grabowsky
  • Gerard Schulte Nordholt

Dit repertorium is het resultaat van een door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerd onderzoeksproject.
De voltooiing vond plaats binnen het kader van het NWO Vernieuwingsimpulsproject "Controlling time and shaping the self. Education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914", geleid door dr. A.Baggerman.

Het repertorium bevat beschrijvingen van in handschrift overgeleverde egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw (tot 1918). Onderzoek is gedaan in alle Nederlands archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en musea. Het onderzoek en de presentatie van de resultaten volgen het model van het ook op deze website beschikbare repertorium van Nederlandse egodocumenten uit de periode 1500-1814.

Parellel is door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) een repertorium van in druk verschenen egodocumenten uit de negentiende eeuw samengesteld. Het door Hans de Valk samengestelde Repertorium van in druk overgeleverde egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw is raadpleegbaar op de website van het ING: repertorium egodocumenten negentiende eeuw

Het inventarisatieonderzoek werd uitgevoerd aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Leden van de begeleidingscommissie waren:

  • prof.dr. M. Gijswijt (Universiteit van Amsterdam)
  • dr. D. Haks (ING), dr. H. de Valk (ING)
  • dr. G.J. Johannes (Universiteit Utrecht)

De opzet van het project is gepubliceerd door Rudolf Dekker, Arianne Baggerman en Gerard Schulte Nordholt, `Inventarisatie van in handschrift overgeleverde egodocumenten 1814-1914', Archievenblad 103 (1999), 18-21.

Het hierna volgende repertorium is voorlopig van aard. Een definitieve versie zal te zijner tijd volgen. Zie voor een toelichting het Repertorium van egodocumenten 1500-1814