To the English Egodocument site

Special Biografie Bulletin

Special Biografie bulletin over biograferen in de vroeg-moderne tijd (pdf)

Werkgroep Auto/biografie

De projectgroep (Auto)biografie van het Huizinga Instituut is een interdisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekers die zich bezighouden met (auto)biografisch schrijven van middeleeuwen tot heden.
De projectgroep kwam tot stand op initiatief van Rudolf Dekker (EUR) en Solange Leibovici (UvA).
Er zijn vier bijeenkomsten per jaar.

Bestudeerd worden, onder andere, de ontwikkeling van de genres autobiografie, dagboek en brieven sinds de middeleeuwen, en in diverse taalgebieden, de wisselwerking met literatuur, het gebruik van egodocumenten als bron voor historisch onderzoek, enzovoorts.

Met steun van NWO zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder meer de Universität Basel (Historisches Seminar, prof.dr. K. von Greyerz) en de Freie Universität Berlin (Fr.-Meinecke Institut, prof.dr. C. Ulbrich, DFG-project Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive). In dit verband werden in de afgelopen jaren congressen gehouden in Amsterdam, Basel en Berlijn.

In 2006 was de projectgroep ook betrokken bij het congres "Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750" dat plaatsvond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 15-17 juni. Het congres was onderdeel van het NWO-Vernieuwingsimpulsprogramma van dr. Arianne Baggerman, "Controlling time and shaping the self: education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914."
Verschillende leden van de werkgroep gaven op dit congres een paper.
Keynote lezingen werden gegeven door Peter Burke (Cambridge), Marina Warner (University of Essex), Peter Fritzsche (University of Illinois), Dror Wahrman (University of Indiaa), Philippe Lejeune (University Paris-Nord), en John Eakin (University of Indiana).

Uit de projectgroep is een internationale publicatiereeks voortgekomen "Egodocuments and History" (redactie Arianne Baggerman (FHKW EUR), Rudolf Dekker (FHKW EUR) en Michael Mascuch (U. of California, Berkley), waarin voor de komende jaren diverse delen, waaronder monografieën van leden van de projectgroep zullen verschijnen (onder meer de dissertatie van dr. Jeroen Blaak over lezen en schrijven in 17e en 18e-eeuwse egodocumenten). Ook de papers van het congres in Rotterdam zullen in deze reeks verschijnen.

De komende jaren zullen de contacten met buitenlandse wetenschappers geïntensiveerd worden. Over het thema (auto)biografie werden in 2007 congressen gehouden in Trento, Florence en Bordeaux, waar de projectgroep is vertegenwoordigd. Dr. Willemijn Ruberg organiseerde een sessie over "History of Emotions" op het ESSHC congres in Lissabon, februari 2008. Er zijn ook banden aangeknoopt met het in 2006 opgerichte Centre for Narrative & Auto/Biographical Studies van de University of Edinburgh.

In 2009 is de projectgroep onder meer vertegenwoordigd op het congres 'Academic Autobiography' (Pamplona, 26 - 28 maart)

Contactpersoon:
Dr. Rudolf Dekker